Golf + svenskkurs på Nicklastorp

Nicklastorp GK och Blekinge IF slår ett slag för integrationen genom att lära ut golf och svenska samtidigt till SFI-elever.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1988

Syfte med projektet

Att ge nyanlända möjlighet till integrering genom att kombinera Grönt Kort-utbildning och svenskundervisning.

Så gjorde klubben och idrottsdistriktet

Genom ett samarbete mellan Nicklastorp GK och Blekinge IF vill man underlätta integrationen genom att tillsammans med SFI-elever kombinera golfutbildning och svenskundervisning. Projektet har ekonomiskt stöd av Karlskrona kommun och utöver de 50 SFI-elever som idag genomgår utbildning har man redan 40 till på kö. Det är en utmaning både för elever och lärare, då man ibland måste lära ut på annat sätt än genom muntlig kommunikation.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd