Regler för växtskyddsmedel med samma aktiva substans

Använder ni flera preparat med samma verksamma ämne på er golfbana? Se då att till inte överskrida den totala maxdosen. Så här räknar du ut mängden och antal möjliga behandlingar per år.

Användning av växtskyddsmedel är kombinerat med risker, både för människors hälsa och för miljön. Upprepad användning av samma ämne kan göra att svampar, insekter och ogräs blir mindre känsliga eller resistenta mot ett ämne.

För att minimera riskerna är det viktigt att inte överskrida dosen som står på preparatets etikett. Men det finns också regler för hur olika växtskyddsmedel med samma verksamma ämne (aktiva substans) får användas tillsammans.

Så här räknar du ut maxdosen

Om du använder två preparat som innehåller samma verksamma ämne måste du tänka på:

Att den sammanlagda mängden av det verksamma ämnet inte överstiger den mängd som gäller för det verksamma ämnet i det preparat som tillåter högst mängd.

Att antalet gånger du använder preparat med samma verksamma ämne inte får vara fler än för det preparat som tillåter flest behandlingar.

Inom golfen använder vi några preparat som innehåller samma verksamma ämne, till exempel difenokonazol i Instrata Elite och Ascernity samt Fludioxonil i Medallion TL och Instrata Elite.

Använder du några av dessa, eller andra växtskyddsmedel med samma verksamma ämne, måste du dels räkna ut vad den sammanlagda mängden blir, dels det totala antalet möjliga behandlingar.

Exempel: Instrata Elite och Ascernity

En golfbana har under höstens växtskyddsbehandlingar använt Instrata Elite och Ascernity på sina greener. Dessa preparat innehåller samma verksamma substans: difenokonazol.

För Ascernity gäller följande:

● Max 236 g difenokonazol/ha per tillfälle
● Max två behandlingar per år
● Maxdos per år: 472 g difenokonazol/ha (236 g x 2 tillfällen)

För Instrata Elite gäller följande:

● Max 240 g difenokonazol/ha per tillfälle
● Max en behandling per säsong
● Maxdos per år: 240 g difenokonazol/ha

Då Ascernity tillåter högst mängd och flest behandlingar är det vägledande för total årliga maxdos: 472 g/ha och maxantal behandlingar: två per år.

Det betyder att det inte är tillåtet att använda två behandlingar med Ascernity och en med Instrata Elite under samma år.

Kontrollera också att inte totalmängden difenokonazol överskrids. Använder klubben maxdosen för båda dessa preparat vid varsitt tillfälle ger det en total mängd på 476g/ha per år (Ascernity 236 g/ha + Instrata Elite 240 g/ha). Redan här har ni alltså överskridit högsta tillåtna mängd med 4 g/ha.

Fler växtskyddsmedel med samma verksamma ämne

För den verksamma substansen fludioxonil, som finns i Medallion TL och Instrata Elite, är maxdosen 1 500 g/ha per år. Här är det maxdoserna för Medallion TL som är vägledande (max 375 g x max 4 tillfällen).

Du hittar alla verksamma ämnen inklusive anvisningar för behandling i listan över godkända växtskyddsmedel. Ladda ner den här.

Att göra – nu och i framtiden

Dessa regler påverkar golfen relativt hårt och är en fråga vi bör jobba mer med, då vi redan har ett begränsat antal fungicider.

Det vi kan göra just nu:

✓ Fundera på nya eller andra alternativ som innehåller andra verksamma substanser.

✓ Justera doserna om ni använder två växtskyddsmedel med samma aktiva substans under samma säsong, för att inte riskera att överskrida maxdosen. (OBS, notera justeringen i sprutjournalen.)

På längre sikt ökat fokus på IPM:

✓ Hitta andra alternativ till kemisk bekämpning

✓ Ytterligare minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel

Vill du veta mer?

Jordbruksverket har tagit fram en PDF som vägledning vid användning av produkter med samma verksamma ämne. Ladda ner den här.

Vid eventuella frågor, kontakta SGF:s bankonsulenter Henrik Norén eller Peter Edman.

Slutligen, tack till Adam Carlsson på Lidingö GK för hans erfarenheter angående växtskyddsmedel som innehåller samma aktiva substans.

Skribent

Porträttbild på Peter

Fler nyheter

 1. Godkända växtskyddsmedel september
 2. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel september

  Nytt biologiskt växtskyddsmedel är godkänt mot svampangrepp på etablerade gräsmattor på sportanläggningar. Ladda ner den uppdaterade listan över godkända växtskyddsmedel, och sätt gärna upp den på anläggningen!

  Växtskyddsprodukten Harmonix Turf Defence har godkänts av Kemikalieinspektionen. Dess verksamma substans är Bacillus amyloliquefaciens.

  Produkten får användas vid max 10 tillfällen per år samt med minst 7 dagar mellan varje behandling. Maxdos per enskilt behandlingstillfälle är 25 liter per hektar.

  Bayer har sökt godkännandet för produkten, men företaget ENVU är innehavare av den i dagsläget.

  Kort fakta:

  Produktnamn: Harmonix Turf Defence

  Aktiv substans: Bacillus amyloliquefaciens

  Reg nr: 5857

  Klass: 2L

  Godkännandet Gäller tom: 2024 04 30

  Observera att produkten är klass 2L och att klubben måste ansöka till kommunen ”om att använda växtskydd på banan” på samma sätt som gäller för andra Biologiska och kemiska växtskyddsmedel. Ta gärna hjälp av exempelmallen nedan.

   Ladda ner exempelmallen

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

   

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 3. Godkända växtskyddsmedel juni
 4. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel juni

  Mer information om nya fungiciden Signum och en mindre uppdatering av användningen av Instrata Elite. Läs mer och ladda ner den uppdaterade listan.

  Nu finns mer fakta om Signum, fungiciden som i april fick ett utökat produktgodkännande för användning på golfbanor. Följande gäller: Mot dollar spot och snömögel på tee, green och krage. Får användas juni–november, max 2 appliceringar per säsong med bomspruta eller avskärmad handhållen spruta. Maxdos per applicering: 1,5 kg/ha, minst 21 dygn mellan appliceringar.

  När det gäller InstrataElite har vi uppdaterat riktlinjerna kring applicering på olika delar av golfbanan: Max 2 appliceringar/år på tee och green med bomspruta. Max 2 appliceringar/år på fairway med handhållen spruta. 

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Artikeltips: Framtiden för kemiska växtskyddsmedel

  Du har väl inte missat att EU har lagt fram ett förslag om kraftig minskning av användandet av kemiska växtskyddsmedel?

  Läs artikeln där SGF:s bankonsulent Peter Edman siar om framtiden. Han tror att ett totalförbud på golfbanor kan komma – frågan är bara när. 

  Få koll på läget och var förberedd ➤

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 5. Forskningsresultat från STERF
 6. Banskötsel

  Forskningsresultat från STERF

  Ladda ner rapporterna från SCANGREEN 2019–2022, den skandinaviska utprovningen av gräsarter och grässorter. Få koll på vad som fungerar bäst på greener i vårt klimat.

  STERF har avslutat projektet SCANGREEN 2019–2022. Försöken gick ut på att testa gräsarters och grässorters känslighet mot snömögel och dollar spot på golfgreener i Norden. Nu har det kommit en slutrapport. Ladda ner den för att lära dig mer om försöken och se på resultaten.

  SCANGREEN 2019–2022: Rapport sorter mot snömögel och dollar spot


  I projektet gjordes också jämförelser av fröblandningar av rödsvingel, krypven, rödven och flerårigt rajgräs för greener. Ladda ner rapporten nedan och ta reda på hur det gick.

  SCANGREEN 2019–2022: Rapport fröblandningar

  Skribent

  Porträttbild på Peter