Det finns många direktiv att förhålla sig till för en golfanläggning. Här hittar du de viktigaste reglerna och lagarna som rör banskötselområdet.

Här skriver någon bra inledning om de specifika regler och lagar som finns inom natur- och miljöområdet. 

Miljöfrågor

Den som driver en golfbana omfattas av miljölagstiftningen, både vid anläggandet och under själva driftstiden. Här hittar du all information om de regler du behöver förhålla dig till, samt påföljder om din anläggning brustit i miljöhänsyn eller brutit mot någon bestämmelse.

Läs mer ➤

Arbetsmiljöfrågor

Här hittar du information, checklistor och mallar för arbetsmiljöfrågor. Bland annat rutiner vid arbetsskada och olycksfall, arbetsmiljöregler för minderåriga och ansvarsfrågor kring ideell arbetskraft på golfbanan.

Under fliken Checklistor & mallar hittar du också användbara dokument för exempelvis riskanalys, skyddsutrustning och kemiska preparat, maskiner, tillbudsblankett och introduktionshäfte banpersonal.

Läs mer ➤

Fordon och maskiner i banskötsel

Här hittar du bland annat information om klassificering av arbetsfordon, regler för terrängkörning för banpersonal, krav på körkort, förarbevis och utbildning för fordon och redskap inom banskötsel. Du hittar också en sammanställning av vilka fordon och maskiner en minderårig får och inte får köra och använda. 

Läs mer ➤

Försäkringar

Här hittar du bland annat information om Svensk Golfbaneförsäkring samt försäkringsskydd vid olycksfall vid ideellt arbete på golfbanan.

Läs mer ➤

Säker golf och farligt spel

Har någon i banpersonalen råkat ut för en incident på grund av farligt spel? Här hittar du vad som gäller samt en blankett för att skicka in en anmälan till ert golfdistrikt.

Läs mer ➤

Ny- eller ombyggnad

Ska ni bygga om banan eller anlägga en ny bana? Här hittar du bland annat information om vilka åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan.

Läs mer ➤

Vill du ha mer info?

Du hittar fler regler, lagar och riktlinjer kring miljö på den övergripande sidan om juridik, skatt och försäkring.