Hur går en banvärdering till och hur ska du tänka när du sätter upp banan? Lär dig grunderna och var du hittar mer information.

Banvärdering, slope och course setup har utvecklats för att ge spelare en så bra och rättvis upplevelse av sin golf som möjligt.

För att spelare ska kunna höja och sänka sin handicap måste svenska golfbanor dels ha en giltig banvärdering baserat på faktorer som standardspelares slaglängd, golfbanans längd och olika svårighetsfaktorer, dels en godkänd slopetabell med SGF:s och WHS:s logotyp och banvärderingsdatum. 

Banvärdering

 • Är du nyfiken på hur en banvärdering går till? Då kommer svaren strax! Här kan du få hjälp med att förstå hur banvärderingen påverkas i samband med om/nybyggnation av era spelytor. Det kan gälla till exempel nya tees. Läs också om hur den dagliga skötseln påverkar banvärderingen och vilka faktorer som påverkar banans effektiva längd och svårighetsgrad. 

  Vid en banvärdering går ett team av banvärderare igenom fyra steg:

  1. Mätning av golfbanans faktiska längd

  2. Analys av faktorer som påverkar banans effektiva längd

  3. Analys av faktorer som påverkar banans svårighetsgrad

  4. Beräkningar av slopetabeller*

  *Slope är en sammanvägning av värdena på längdfaktorer och svårighetsfaktorer, som med hjälp av ett datorprogram ger en justering av spelares handicap på just den banan. Banvärderaren beräknar slopetabellerna enligt de tabeller som finns i en manual hos USGA.

  Den dagliga skötseln påverkar

  Den dagliga banskötseln har betydelse för banvärderingen och slopetabellernas giltighet.

  Teemarkeringar måste placeras inom tio meter från banans fasta mätpunkter, fördelat så att inte alla är långt fram eller långt bak. Om alla teemarkeringar exempelvis sitter tio meter bakom mätpunkten påverkas spelhandicapen med nästan ett helt slag. Banvärderingen är inte giltig om banan avviker i total längd med mer än 100 meter. 

  Flera andra skötselfaktorer påverkar både banas längd och svårighetsgrad, som till exempel hur det rullar på fairway eller klipphöjden på ruffen.

  Mer information om hur en banvärdering går till och vilka faktorer som påverkar längd och svårighetsgrad hittar du här.

  Omvärdering vart tionde år 

  Golfbanor ska omvärderas vart tionde år eller vid större förändringar i längd, layout eller banskötsel. En bana vars värdering är äldre än tio år är inte handicapgrundande. Du hittar kontaktuppgifter till samtliga Sveriges banvärderare här.


  Fördjupa dina kunskaper

  1. Lär dig mer av USGA
  2. Den amerikanska greenkeeperorganisationen har många bra artiklar och filmer om allt som har med banvärdering att göra, kolla in dem här!

   • USGA: Banvärdering

   • USGA: Hur greeners utmaningar påverkar course rating (CR) och slopevärdet (SR)

   • USGA: Vad har träden på banan för påverkan när det kommer till course rating(CR) och slopevärdet (SR)?

Course setup

Behöver du hjälp?

Om du vill veta mer om det här ämnet eller behöver hjälp – kontakta din rådgivare inom bana och anläggning från Svenska Golfförbundet. Du hittar kontaktuppgifter här

Rådgivarna har också olika ansvarsområden. Nedan ser du vem som är ansvarig för just detta område. ⇩

Porträttbild Håkan Blusi
 • Håkan Blusi
 • Rådgivare bana och anläggning Gästrike-Hälsinge, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr- och Västerbotten.
 • Tel: 072-083 67 06