Staffan Johansson ny ledamot i förbundsstyrelsen

Det blev en förändring i Svenska Golfförbundets styrelse vid förbundsmötet 2022, då Staffan Johansson valdes in som ledamot efter avgående Anders Sjögren. Maria Möller valdes till ordförande för sjätte året.

Bild: Svenska Golfförbundets styrelse efter förbundsmötet 2022. Fr. v. Birgitta Wilhelmsson, Staffan Johansson, Anneli Samuelsson, Maria Möller (ordförande), Stefan Bengtsson (vice ordförande), Malin Pellborn och Martin Karlsson. Foto: Stefan Ek. 

Den 24 april hölls Svenska Golfförbundets årliga förbundsmöte, fysiskt för första gången sedan 2019. Stämman röstade för valberedningens förslag till förbundsstyrelsen och Staffan Johansson från Vreta Kloster GK valdes in som ny ledamot på två år.

Två sittande förbundsstyrelseledamöter valdes om; Anneli Samuelsson, Vasatorps GK samt Martin Karlsson Göteborgs G K. Birgitta Wilhelmsson, Umeå GK, Malin Pellborn, Täby GK och Stefan Bengtsson, Hede-Vemdalens GK har ett år kvar av mandatperioden.

Maria Möller, Huvudstadens GK och Mölle GK, som valdes till ordförande första gången 2017, gör nu sin sjätte mandatperiod på posten. Vid det konstituerande styrelsemötet efter förbundsmötet valdes Stefan Bengtsson, som varit ledamot sedan 2013, till ny vice ordförande.

Förtroendeuppdrag inom idrotten inget nytt för Staffan Johansson

– Med ödmjuk inställning tackar jag för förtroendet! Tillsammans med en framåtsträvande styrelse kommer jag att driva på utvecklingen mot vår vision ”Världens bästa golf – för alla”. Golfen som idrott är angelägen och viktig för många under hela livscykeln, men vi har också med vår verksamhet ett stort och viktigt samhällsansvar, inte minst i hållbarhetsarbetet. Jag ser fram emot att tillsammans med Golfsverige fortsätta vår positiva utvecklingsresa och inte minst få fler golfare men också fler välmående klubbar, säger Staffan Johansson, nyvald i förbundsstyrelsen.

Staffan Johansson har mångårig erfarenhet från förtroendeuppdrag inom idrotten. Han var styrelseordförande i Vreta Kloster Golfklubb mellan 2008 och 2020. 2016 valdes han in i styrelsen för Östergötlands Golfdistriktsförbund, där han varit ordförande sedan 2017. Mellan 1991 och 1994 var han också styrelseordförande i Linköping Hockey Club.

I yrkeslivet är Staffan utbildad inom ekonomi och ledarskap och han har arbetat med affärs- och organisationsutveckling och HR-frågor i både privat och offentlig sektor samt i egna bolag.

Anders Sjögren avtackades med stående ovationer

Avgående vice ordförande Anders Sjögren, som valt att lämna sin plats till förfogande, tackades av med stående ovationer av stämmans deltagare, efter sina 30 år som förtroendevald i Golfsverige. De senaste 14 åren som ledamot i förbundsstyrelsen och dessförinnan som ordförande i Upplands Golfdistriktsförbund och i Edenhof Golfklubb.

– Jag vill tacka alla jag har haft äran att jobba med under de här åren. Mina kamrater i förbundsstyrelsen inklusive de tre förbundsordförandena jag arbetat tillsammans med, alla klubb- och distriktsrepresentanter jag mött samt medarbetarna på kansliet, sa en rörd Anders Sjögren som avtackades av Maria Möller och övriga styrelsemedlemmar.

Nyval i valberedningen

Även i valberedningen blev det förändringar, då ordförande Astrid Wennberg Dicander samt ledamot Hans C Johansson avböjt omval och avtackades efter sina 13 år i valberedningen.

Tidigare ledamot Charlotta Nordenberg, Bokskogens GK valdes till ny ordförande och Jan Andersson, Strömsholms GK och Susanne Skagvard, Mariestads GK valdes in som nya ledamöter i valberedningen. Kvarstående ledamöter är Eva Hultgren, Åkersberga GK och Ove Marklund, Piteå GK.

Mer om förbundsmötet

Mer om besluten som fattades på förbundsmötet, samt de utmärkelser som delades ut under helgen hittar du här. Där finns också samtliga möteshandlingar, inklusive proposition, motioner, förslag, nomineringar och presentationer av nyvalen. Inom kort publiceras där också mötesprotokollet.

Förbundsmötet livesändes på Svenska Golfförbundets Facebooksida och går där också att se i efterhand.

Förbundsmöteshelgen inleddes med ett Framtidsforum lördag eftermiddag, där röster inom och utanför Golfsverige tillsammans spanar på var golfen är på väg i ett antal viktiga frågor. Eventet sändes live och går att se i efterhand i en spellista på YouTube.

Högupplösta bilder

Högupplösta porträttbilder av förbundsstyrelsen, inklusive nya ledamoten Staffan Johansson, går att ladda ner här. Ange Foto: Stefan Ek.

Högupplösta bilder på pristagarna som mottog utmärkelser och priser på förbundsmiddagen går att ladda ner här. Ange Foto: Stefan Ek.


Om Svenska Golfförbundet
Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 449 klubbar och 555 332 medlemskap (2022) fördelade på 21 distrikt. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Läs mer på golf.se.