Tidernas högsta medlemssiffra noterad

Golfen i Sverige har haft en stor tillväxt under pandemin och 2021 slogs ett historiskt rekord. Årets 555 332 medlemskap är 1 041 fler än den tidigare toppnoteringen från 2004 (554 293) och en ökning med 15 procent jämfört med 2019.

De 555 334 medlemskapen fördelas på 522 540 golfspelare (individer), då vissa har medlemskap i fler golfklubbar.

– I ett läge där många människor, idrotter och verksamheter i Sverige har haft det tufft, har golfbanan erbjudit över en halv miljon individer ett andningshål i en annorlunda vardag. Under 2020 och 2021 har var tjugonde svensk kunnat motionera och träffa vänner och familj, även om någon i gänget befunnit sig i riskgrupp, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.
 

Rekordmånga har stannat kvar i golfen

Under 2020–2021 har antalet medlemskap ökat med 15 procent (+70 820) och antalet golfspelare (individer) med 13 procent (+61 345) jämfört med 2019.

136 241 är nya eller återvändare, det vill säga golfare som är med 2021 men som inte var medlemmar 2019. Det är ett mycket högt tal, då det tidigare tillkommit runt 50 000 årligen. Antalet nya och återvändare under pandemiåren är därmed cirka 36 procent högre än normalt (136 000 jämfört med 2 x 50 000).

Parallellt har 74 896 golfare lämnat, vilket är mycket färre än tidigare år. Normalt lämnar 55 000–60 000 golfare per år. Pandemitappet på 74 896 golfare ska alltså jämföras med normalt 110 000–120 000 över två års tid.

Sammanfattningsvis har inflödet varit mycket stort, men en stor del av framgången ligger i att rekordmånga stannat kvar. 89 procent av medlemmarna 2020 var kvar i klubbarna 2021.

– Intresset för att spela golf är enormt och det håller i sig. Pandemin har självfallet varit bidragande genom att frigöra tid för en idrottsaktivitet i naturen där vi kan spela och umgås i alla åldrar och under smittsäkra former, säger Gunnar Håkansson och fortsätter:

– Det viktigaste för Golfsverige nu är att hålla i och jobba hårt med att få de nya medlemmarna att trivas på klubben. Många är helt nya i golfen, men majoriteten är återvändare med handicap och krav på att få spela. Konkurrensen om speltiderna blir fortsatt stor 2022. Många barn och ungdomar ställer än högre krav på organiserad verksamhet om vi vill behålla dem i golfen.
 

Stor ökning bland juniorer och unga vuxna

Golfen har ökat enormt i gruppen barn (1–12 år) och ungdomar (13–21 år). Antalet juniorer har ökat från 43 515 under 2019 till 64 397 under 2021 (+20 882 individer) – en ökning med 48 procent sett över pandemiåren. Juniorerna representerar 27 procent av alla nya/återvändare och utgör nu totalt 12,3 procent av alla golfspelare.

Även gruppen 22–30 år (90-talisterna) har vuxit stort. 22 procent av alla nya och återvändare tillhör denna grupp. Sammantaget har ökningen bland juniorer och unga vuxna lett till att snittåldern i Golfsverige har sänkts från 50 till 48 år.

Antalet kvinnor/flickor har också ökat kraftigt under pandemin. Totalt har 137 629 kvinnor varit medlemmar i en golfklubb under 2021, 13 350 fler än 2019 (+11 %).

Samtidigt går det att notera att medlemstillväxten inte är jämnt spridd i landet. Det syns tydligt av distriktsstatistiken att tillväxten sker i och runt de tre storstäderna och övriga större städer (universitets- och högskolestäderna).
 

5 miljoner fler ronder under pandemiåren

Golfarna har inte bara blivit fler, de har också spelat mer. Under 2020 slogs rekord i antal bokade ronder och 2021 ser vi den näst högsta uppmätta siffran någonsin.

Trots att säsongen 2021 ännu inte är slut i stora delar av Sverige är snittet för pandemiåren hittills 9,6 miljoner ronder per år (sällskapsspel och tävlingsronder). Det är nästan 2,5 miljoner fler än de 7,2 miljoner ronderna från 2019, som var ett relativt genomsnittligt år för golfen under 2010-talet. Det motsvarar en ökning med 34 % under pandemiåren.
 

Några utdrag från rekordsiffrorna

Nytt medlemsrekord: 555 334. Slår det gamla rekordet på 554 293 från 2004.

Medlemmar: 555 334 aktiva medlemskap fördelat på 522 540 individer, varav:
   – Totalt 64 397 juniorer (+48 % jämfört med 2019).
   
 Totalt 137 629 kvinnor/flickor (+11 % jämfört med 2019).
   
 Totalt 384 911 män/pojkar (+14 % jämfört med 2019).
   
 Totalt 136 241 nya och återvändare under 2020 och 2021 (+36 % jämfört med 2019).

 Medlemsökning under pandemin:

+70 820 medlemskap jämfört med 2019 (Från 484 514 till 555 334 = +15 %)
+61 345 golfspelare jämfört med 2019 (Från 461 195 till 522 540 = +13 %).

Bokade ronder: i snitt 9 636 842 per år under 2020 och 2021 (+34 % jämfört med 2019).*

* Preliminär siffra då statistiken endast omfattar ronder till och med sista september 2021.
 

Ett högt tryck på Golfsverige

Golfen har varit en naturligt bra aktivitet under pandemin för människor i alla åldrar, med spel i små grupper på stora ytor utomhus. Golfklubbarna har också arbetat hårt för att följa myndigheternas rekommendationer, och justerat verksamheten för att kunna hålla öppet och erbjuda en säker plats för medlemmar, gäster och anställda.

Samtidigt har den enorma tillströmningen av medlemmar och det höga speltrycket under pandemiåren, kombinerat med en generell oro kring coronasituationen, lett till ett stort slitage på golfbanorna och en hög arbetsbelastning för alla anställda och engagerade i Golfsverige.

– Jag vill därför rikta ett stort tack till banpersonal, kanslister, klubbchefer, tränare, förtroendevalda, ideella och alla andra som arbetat stenhårt under stor press för att ge golfspelarna en möjlighet till motion och social samvaro under smittsäkra former, säger Gunnar Håkansson.

Mer detaljerade siffror från rekordåren 2020–2021 finns på golf.se/statistik. Där finns också slutrapporterna tillgängliga för nedladdning.
 

För mer information, kontakta:

Bo Bengtsson, vice generalsekreterare
bo.bengtsson@golf.se, 08-622 15 59

 

Om Svenska Golfförbundet
Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 449 klubbar och 555 332 medlemskap fördelade på 21 distrikt. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Läs mer på golf.se.