Tunga värvningar till nytt idrottsrådgivarteam

Hösten 2021 startar SGF:s nya rådgivningssatsning inom idrottsverksamhet. Teamet stärks av tre nyrekryteringar med erfarenhet från roller som golftränare, klubbchef och tävlingsspelare på tournivå.

Bilden: Övre raden fr v: Peter Brattberg, Gary Cosford och Lisa Häggkvist. Nedre raden fr v: Ulrika Jorsell och Christian Nilsson.

Efter en gedigen rekryteringsprocess föll valet på PGA-tränaren Peter Brattberg från Göteborg, PGA-tränaren och tidigare klubbchefen Gary Cosford från Nyköping och före detta europatourspelaren Christian Nilsson från Karlstad. De börjar sin nya tjänst den 6 april.

Tillsammans med Lisa Häggkvist och Ulrika Jorsell, som redan idag arbetar med idrotts- och juniorutveckling på SGF, bildar de ett nytt rådgivningsteam som från och med hösten 2021 ska stötta golfklubbar att skapa attraktiv idrottsverksamhet för alla kategorier av golfare.

– Det har varit stort intresse för tjänsterna, vilket gav ett både namnkunnigt och brett urval att välja bland. Jag är glad att vi lyckats rekrytera tre personer med varierad erfarenhet som kompletterar oss bra, säger Marcus Norman, sportchef på Svenska Golfförbundet.

– Alla tre har visat stor förståelse för klubbarnas situation och ett bra resonemang om vad som behöver förändras för att fler klubbar ska förstå spelets betydelse för en attraktiv golfklubb med nöjda medlemmar. Om fem år tror jag att vi kan se att våra idrottsrådgivare har gjort verklig skillnad i många golfklubbar, säger Marcus Norman.
 

SGF:s idrottsrådgivare:

Peter Brattberg, 37 år, Göteborg (nyanställd)
Moderklubb: Mölndals GK

Gary Cosford, 51 år, Nyköping (nyanställd)
Moderklubb: Kingsthorpe Golf Club

Lisa Häggkvist, 39 år, Stockholm
Moderklubb: Kils Golfklubb

Ulrika Jorsell, 50 år, Stockholm
Moderklubb: Söderåsens GK

Christian Nilsson, 41 år, Karlstad (nyanställd)
Moderklubb: Kils Golfklubb
 

PGA:s VD: ”Bra för svensk golf”

PGA of Sweden, tränarnas yrkesorganisation, har varit delaktiga i rekryteringsprocessen och ser positivt på att golfklubbarna erbjuds stöd inom idrottsverksamheten.

– Spelet i sig och utveckling av golfspelare har alltid varit kärnfrågor för PGA. Därför är vi mycket positiva till satsningen som SGF nu gör via ökad stöttning till klubbarna inom området idrottslig verksamhet. Att spelet och spelarutvecklingen hamnar i större fokus både på bred och djup front, är bra för svensk golf i stort och gynnar både golfklubbar och spelare, säger Johan Hampf, VD på PGA of Sweden.
 

Tydlig idrottsstrategi stärker klubben

Golfklubbar med en bred idrottsverksamhet med träning, spel och tävling för alla typer av golfare, har ofta ett ständigt inflöde av juniorer, behåller de vuxna och har stabila eller växande medlemstal. Syftet med idrottsrådgivningen är att stärka medlemsklubbarna och skapa samsyn och framåtdrift kring idrottsfrågor. Målet är att fler klubbar ska ha en idrottsstrategi och förstå vilket värde en idrottsverksamhet skapar för klubbens attraktivitet, ekonomi och medlemmarnas glädje till spelet.


Heltäckande rådgivningsverksamhet

Det är pensionsavgångar och en mindre omorganisation som gjort det möjligt att nyrekrytera och bygga det nya teamet av idrottsrådgivare. SGF går nu från att ha fem spelarutvecklare baserade i Stockholm, till att ha idrottsrådgivare placerade på fyra olika orter. Det gör det enklare att arbeta behovs- och uppdragsstyrt över hela landet.

Idrottsrådgivarna blir nu det fjärde benet i SGF:s totala rådgivningsverksamhet till golfklubbarna – tillsammans med klubbrådgivare, bankonsulenter och GIT-support. Idrottsrådgivarnas arbete kommer att ske i nära samarbete med SGF:s klubbrådgivare och PGA of Sweden.
 

För mer information, kontakta:

Marcus Norman, sportchef på Svenska Golfförbundet
marcus.norman@golf.se, 08-622 15 56

Läs mer på: golf.se/idrottsradgivning

 

Om Svenska Golfförbundet

Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 448 klubbar och 538 962 medlemskap fördelade på 21 distrikt. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Läs mer på golf.se.