Här hittar du organisationer som PGA of Sweden, FSGA, GAF och EGA med hänvisning till respektive organisations webbplats.

EGA – European Golf Association
European Golf Association tar upp frågor av internationell karaktär och medlemskapen är begränsade till europeiska nationella amatörgolfförbund eller sammanslutningar. Förbundet grundades i Luxemburg den 20 november 1937.

Föreningen Golfjournalisterna
Golfjournalisterna är en intresseförening och ett nätverk för journalister, fotografer och andra som yrkesmässigt rapporterar om golf i media. Föreningen arrangerar varje år fyra till sex informations- och utbildningsträffar och verkar för gemenskap, kompetensutveckling och professionalism. Föreningen utser "Årets golfklubb" och deltar i omröstningen av "Årets golfare" i Sverige.

FSGA – Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter
En ideell sammanslutning av golfbanearkitekter som är aktiva i Sverige, Norge och Danmark. FSGA grundades 1988 på initiativ av Svenska Golfförbundet och omfattar i dag 18 medlemmar.

GCAS Golf Course Association Sweden (Tidigare FSG – Föreningen Sveriges Golfanläggningar)
En branschorganisation för privata golfbaneägare i Sverige. Golfbanor/golfanläggningar som är A1:or och de M1:or som är privatägda (ej medlemsägda aktiebolag) är välkomna som medlemmar.

GAF – Golf Management Sverige
GAF är en intresseförening för kanslianställda vars syfte är utveckling och kompetenshöjande för golfklubben och dess personal samt att verka för gemenskap, handlingskraft, professionalism och stolthet inom yrket.

PGA of Sweden
PGA of Sweden är en intresseorganisation för personer som huvudsakligen försörjer sig på sitt golfkunnande, antingen som Club Professional eller Tournament Professional.

R&A, St Andrews
R&A är golfens högsta regelorgan som leder utvecklingen och är organisatör av The Open Championship. R&A arbetar med stöd av mer än 130 nationella och internationella golforganisationer för amatörer och proffs i över 120 länder och som omfattar cirka 30 miljoner golfare i Europa, Afrika, Asien-Stillahavsområdet och Amerika utanför USA och Mexiko. United States Golf Association (USGA) är spelets styrande organ i USA och Mexiko.

SGA – Swedish Greenkeepers Association
SGA är en öppen ideell förening för Sveriges golfbaneanställda inom grönyteskötseln. SGA ska arbeta utifrån medlemmarnas intresse och bidra till utveckling av greenkeeping på Sveriges golfanläggningar. SGA ska även verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål.

Svenska Golfhistoriska Sällskapet
Svenska Golfhistoriska Sällskapet vill uppmuntra till ökat intresse för golfens historia genom att sprida information och etablera kontakter såväl nationellt som internationellt. Man vill uppmuntra de svenska golfklubbarna och golfanläggningarna att ta tillvara på och visa upp sin egen historia, och att vårda golfens värden och traditioner och föra dessa vidare.

Svenska Golfmuseet
Svenska Golfmuseet drivs av en stiftelse där Svenska Golfförbundet, Svenska Golfhistoriska Sällskapet och Landskrona Golfklubb ingår. Museet ligger på Landskrona GK och är öppet under samma tider som klubbens kansli - inträdet är gratis.

USGA – United States Golf Association
United States Golf Association är en ideell organisation som drivs av golfare till förmån för golfare och har fungerat som ett ledningsorgan för golf i USA, dess territorier och i Mexiko sedan grundandet 1894.