Debattartikel: Den svenska föreningsmodellen står på spel

Sweetspot har valt att stämma Svenska Golfförbundet (SGF) till Patent- och marknadsdomstolen. SGF ser fram emot den rättsliga prövningen och kommer att ta striden så långt som krävs – för Golfsveriges skull.

I sak vill Sweetspot förbjuda svenska golfklubbar att tillsammans utveckla, finansiera och äga ett IT-baserat verksamhetssystem som GIT. Men då Sweetspot i media försöker förenkla frågan till att handla om ”tvångsavgifter" och inlåsning, samt påstår att ”SGF blandar bort korten”, behöver vi förtydliga vad det i grunden handlar om.

Nu handlar denna konflikt specifikt om ett IT-system. Det skulle dock lika gärna kunna handla om andra verksamheter som SGF bedriver, där det finns utomstående aktörer som tycker att förbundets verksamhet begränsar deras möjlighet att sälja varor och tjänster.

Årsmötet beslutar om verksamheten

Grunden för SGF:s verksamhet är det uppdrag golfklubbarna ger SGF vid det årliga förbundsmötet. Där fastställs vilken verksamhet SGF ska bedriva och vilka avgifter som behövs.

Klubbarna måste sedan förhålla sig till de rättigheter och skyldigheter detta medför. Så fungerar det i alla svenska föreningar – också i SGF och i svenska golfklubbar.

Föreningsmodellen ifrågasätts ibland, men den fungerar väl. Genom att verka tillsammans kan föreningar och förbund skapa och finansiera verksamhet och tjänster som den enskilda föreningen inte förmår göra på egen hand.

Solidarisk finansiering en förutsättning

De som förordar att mer marknadsanpassning är lösningen för framtiden förstår inte hur Golfsverige fungerar. Svenska golfklubbar har inget överflöd av resurser, och utan samverkan skulle de flesta klubbar få svårt att upprätthålla verksamheten på dagens nivå.

Modellen har därför varit väldigt positiv för golfens utveckling i Sverige, där klubbarna samverkat genom förbundet.

Den solidariska finansieringen har gjort att vi gemensamt kunnat bygga bra verksamhet – till exempel en internationellt erkänd elitverksamhet, en nationell rådgivningsverksamhet och sannolikt världens bästa verksamhetssystem (GIT) för golf.   

Värdefullt utbud till lägre kostnad

SGF behöver hela tiden balansera medlemsnyttan i förhållande till helheten. Alla klubbar gillar inte allt vi gör, men sammantaget är en stor majoritet nöjda och ser hur gemensam finansiering leder till ett värdefullt utbud av tjänster och en lägre totalkostnad.

SGF samverkar hela tiden med golfklubbarna för att tjänsteutbudet ska vara så relevant som möjligt. Alla avgifter som klubbarna betalar till förbundet används för beslutad verksamhet.

Det var klubbarna i Blekinge som år 2000 fick bifall till sin motion om att utveckla GIT. 18 år senare fick två större klubbar i Stockholm enhälligt stöd för förslaget att utveckla nästa generation av GIT.

Och för att vara tydlig: SGF hindrar ingen golfklubb att nyttja andra tjänster vid sidan av de SGF tillhandahåller, till exempel att anlita andra rådgivare eller använda en annan bokningstjänst.

Stora konsekvenser för Golfsverige

Om svenska golfklubbar förbjuds att gemensamt besluta och finansiera GIT-verksamheten kan det ge allvarliga verkningar för Golfsveriges sätt att organisera sig, med demokratiskt fattade beslut och solidarisk finansiering som grund.

Det är då fullt möjligt att andra delar av SGF:s verksamhet kan äventyras, och att den gemensamma finansieringen skulle kunna falla även där.

Sammantaget skulle det innebära att uppdraget som idrottsförbund kan behöva ritas om i grunden. I ett ännu större sammanhang kan detta komma att påverka hela den icke-vinstdrivande ideella sektorn.

Tar strid för den svenska föreningsmodellen

Att påstå att SGF ”blandar bort korten” genom att prata om den svenska modellen är osakligt. Rimligen har Sweetspot goda kunskaper i hur SGF fungerar och på vilka grunder förbundet verkar.

Då vi tycker att den svenska föreningsmodellen står på spel kommer vi att ta denna konflikt så långt som krävs, för att skydda en verksamhetsmodell som gynnat Golfsverige väldigt mycket.

Den rättsliga processen kommer att handla om den ”svenska modellen”. Detta kommer vi att påtala i alla sammanhang där det har relevans – för Golfsveriges skull.

Skriven av:

Porträttbild på Gunnar.
Maria Möller har långt lockigt hår, blå ögon och ler i kameran. En ljusblå skjorta och mörkblå kavaj.