• Huvudpartners: Huvudpartners:

  • Folksam logotyp

Regler och villkor

Här hittar du de specifika villkor och regler som gäller för Folksam Paragolf Tour. Dessa kompletterar de generella tävlingsvillkoren.

➤ Manual Folksam Paragolf Tour

➤ Modifierade golfregler för spelare med funktionsnedsättning (pdf)

➤ Modification of the rules


Vanliga frågor om reglerna

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna kring regler för spelare på paragolftouren.

  1. Får spelare med funktionsnedsättning ta stöd av sin utrustning (vidröra marken) i hinder?
  2. Ja, spelare med funktionsnedsättning får stödja sig på sin klubba på väg i och ur ett hinder. 

  3. Får synskadade använda avståndskikare för att bedöma avstånd?
  4. I tävlingssammanhang (Paragolf Tour) är avståndskikare tillåtet för alla spelare, oavsett funktionsnedsättning. 

  5. Hur gör jag om jag har svårighet att klara den teoretiska delen av Grönt Kort, till exempel därför att jag har läs- och eller skrivsvårigheter?
  6. Rådgör med din golftränare på klubben. Enligt SGF ska alla ha möjlighet att ta Grönt Kort. Det finns möjlighet att få göra den teoretiska delen muntligt. Finns oklarheter hos golftränaren, kontakta Ulrika Jorsell på SGF.

  7. Hur gör man om en spelare har svårigheter att orientera sig på golfbanan, eller om han/hon behöver stöd för att komma ihåg golfvett och regler?
  8. Spelaren måste i sådana fall spela tillsammans med en kompis eller ledsagare som har tagit Grönt Kort. Det är kompisen som ansvarar för att personen med ovanstående funktionsnedsättning kan följa speltempot på banan och spela säker golf och även i övrigt få ut det mesta möjliga av sin golfrunda.