• Huvudpartners: Huvudpartners:

 • Folksam logotyp

Regler och villkor

Här hittar du de specifika villkor och regler som gäller för Folksam Paragolf Tour. Dessa kompletterar de generella tävlingsvillkoren.

➤ Manual Folksam Paragolf Tour

Regel 25

En ny regel har införts – Regel 25 – som gör golfen mer inkluderande. Regel 25 gäller för spelare med olika typer av funktionsnedsättningar och tillhandahåller modifieringar av vissa av de övriga 24 reglerna.

Regel 25 modifierar vissa regler för spelare inom följande funktionsnedsättningskategorier:

 • 25:2 spelare som är blinda (vilket inkluderar vissa nivåer av synnedsättning)

 • 25:3 spelare som är amputerade (d v s både spelare med arm- och bendefekter och de som förlorat armar eller ben)

 • 25:4 spelare som använder rörelsehjälpmedel 

 • 25:5 spelare med intellektuell funktionsnedsättning

Tävlingsledningen beslutar om vilka spelare som uppfyller kriterierna för att nyttja Regel 25 på Folksam Paragolf Tour. 

Läs mer om Regel 25 här


Vanliga frågor om reglerna

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna kring regler för spelare på paragolftouren.

 1. Får spelare med funktionsnedsättning ta stöd av sin utrustning (vidröra marken) i hinder?
 2. Ja, spelare med funktionsnedsättning får stödja sig på sin klubba eller annat hjälpmedel, ex krycka, på väg i och ur ett hinder. 

 3. Får synskadade använda avståndskikare för att bedöma avstånd?
 4. I tävlingssammanhang (Paragolf Tour) är avståndskikare tillåtet för alla spelare, oavsett funktionsnedsättning. 

 5. Hur gör jag för att få nyttja Regel 25 på alla tävlingar?
 6. Ta kontakt med din hemmaklubb. Klubben kan hjälpa dig att markera i GIT om du har rätt att spela enligt Regel 25. Medtag giltigt läkarintyg. 

 7. Varför inkluderas inte min funktionsnedsättning i Regel 25?
 8. Såhär skriver R&A: Det är ett faktum att det finns många spelare med andra typer av funktionsnedsättningar (t ex spelare med neurologiska eller ortopediska tillstånd, spelare med kortvuxenhet och spelare som är döva). Dessa ytterligare funktionsnedsättningskategorier täcks inte av Regel 25, eftersom inget behov hittills har identifierats för en modifiering av golfreglerna för dessa spelare.

 9. Får alla spelare på touren köra golfbil?
 10. Nej, för att få köra golfbil på tävlingarna krävs ett intyg (ex från läkare eller sjukgymnast). Det är upp till tävlingsledningen att godkänna intyget. 

Har du fler frågor? Kontakta:

Porträttbild på Ulrika.