Ett pris som ska uppmuntra ungdomar att testa sina färdigheter mot både naturens och konkurrenters krafter i tävling på de brittiska öarna.

2021 års stipendiater är utsedda!

Porträttbild utomhus på två ungdomar i 16-årsålder, uppdelad i två. Till vänster en flicka med blont hår och vit t-shirt. Till höger en pojke i keps och blå tröja.

Stort grattis till Moa Andersson, PGA Sweden National och Gustav Liljeberg, Vasatorps GK, som tilldelas Göran Zachrisson-stipendiet 2021 i hård konkurrens bland andra sökande. Båda spelarna går på Riksidrottsgymnasiet i golf i Helsingborg.

Stipendiet är på 20 000 kronor vardera och ska uppmuntra Moa och Gustav att testa sina färdigheter mot både naturens och konkurrenters krafter i tävling på de brittiska öarna.

Motiveringar:

Moa Andersson, PGA Sweden National. "För sin gedigna satsning, höga motivation både i golfen och skolan samt stegen hon har tagit i tävlingssammanhang. Moa har haft många fina framgångar och prestationer på golfbanan och i och med det anser juryn att Göran Zachrisson-stipendiet 2021 är perfekt för hennes fortsatta utveckling.”

Gustav Liljeberg, Vasatorps GK. "För det hårda jobb och den fina insats han har lagt på golfen sedan han började tävla och satsa i kombination med skolan, först på NIU och sedan Riksidrottsgymnasiet i Helsingborg. Gustav har med sin karaktär och disciplin visat att han är en värdig stipendiat till Göran Zachrisson-stipendiet 2021.”

Vi hoppas nu att Moa och Gustav genom stipendiet får uppleva och skaffa kunskap om spel på linksbanor samt att lära känna den historia och kultur som präglar de banor och platser där golfen har sitt ursprung. Detta låg Göran Zachrisson mycket varmt om hjärtat.

Varmt grattis önskar stipendiekommittén!

Wilhelm Burman, Viaplay Group
David Olsson, coach för flicklandslaget
Carl Magnusson, coach för pojklandslaget
Linda Appelblad, koordinator
Petra Lindström, kommittéordförande

Bakgrund till stipendiet

Vy över linksbana i solsken med vackra ruffar, en golfgreen med röd flagga samt dramatiska moln mot blå himmel.
Tävlingar och spel på de brittiska öarna låg Göran särskilt varmt om hjärtat. Bilden är från irländska Carne Golf Links.

I samband med Göran Zachrissons 80-årsdag 14 maj 2018 instiftade Svenska Golfförbundet och Viaplay Group (tidigare Nordic Entertainment Group) ett stipendium som ska uppmuntra ungdomar att testa sina färdigheter mot både naturens och konkurrenters krafter i tävling(ar) på de brittiska öarna.

Göran Zachrisson-stipendiet delas årligen ut till två ungdomar, en kille och en tjej, som på resan ska medföljas av tränare eller ledare. Summan är 20 000 kronor vardera.

Göran Zachrisson var en av svensk golfsports främsta ambassadörer. Hans allmänbildning och djupa kunskaper om golfsporten och dess traditioner återspeglades i Görans sätt att berätta, oavsett sammanhang. Hans egen nyfikenhet lade grunden till att skapa intresse hos oss som lyssnar eller läser det han så skickligt förmedlat. Tävlingar och spel på de brittiska öarna låg Göran särskilt varmt om hjärtat.

Göran gick bort i augusti 2021, 83 år gammal. Via Göran Zachrisson-stipendiet har vi nu en viktig uppgift att föra hans traditioner och hjärta för linksgolfen vidare till lovande golfungdomar i Sverige. 

Tips: Se dokumentären om Göran Zachrisson

Jens Lind följde den legendariska golfkommentatorn under två år, när Göran Zachrissons just fyllt 80 år. Se porträttet som skildrar Zachrissons historiska karriär på SVT Play.

Tidigare stipendiater

2019

Matilda Jonsson, Kumla Golfklubb
Viktor Nordwall, Örebro City Golf & Country Club

Läs motiveringarna

2018

Anna Nordfors, Göteborgs Golf Klubb
Linus Jonsson, Landeryds Golfklubb

Läs motiveringarna

Statuter

§ 1 Syfte

Svenska Golfförbundet och Viaplay Group (tidigare Nordic Entertainment Group) har instiftat Göran Zachrisson-stipendiet som ska uppmuntra ungdomar till att testa sina färdigheter mot både naturens och konkurrenters krafter i tävling på de brittiska öarna. Syftet är att stimulera fortsatt spel på de internationella golfscenerna och att uppleva och skaffa kunskap om spel på linksbanor samt att lära känna den historia och kultur som präglar de banor och platser där golfen har sitt ursprung.

§ 2 Stipendiat

Stipendiet delas årligen ut till två ungdomar, flicka och pojke, som på resan ska medföljas av tränare eller ledare. Summan är 20 000 kronor till vardera stipendiat. Stipendiaten måste minst fylla 15 år och äldst vara 20 år det året som stipendiet infrias.

§ 3 Förslag till stipendiat

Ansökan kan göras av spelare, amatör som kommande år fyller minst 15 år till och med 20 år, är tävlingsaktiv (minst fyra starter på Teen Tour) och medlem i svensk golfklubb. Max handicap är 8 för flickor och 4 för pojkar. Ansökan är ej öppen för landslagsspelare (trupp) det år ansökan inkommer. Sista dag för ansökan är 15 december. 

§ 4 Stipendiets art

Till Göran Zachrissons 80-årsdag instiftade Svenska Golfförbundet och Viaplay Group ett stipendium med samma namn, Göran Zachrisson-stipendiet. Stipendiet ska utdelas med start hösten 2018. Första året för genomförande var alltså 2019.

§ 5 Utdelningstillfälle

Stipendiet är 20 000 kronor årligen per stipendiat och delas ut till en kille och en tjej vid lämpligt offentligt sammanhang. Namn på stipendiaterna kommer att förkunnas i Svenska Golfförbundets och Viaplay Groups mediekanaler. Stipendiaterna förväntas också medverka i dessa kanaler på olika sätt, dels inför men också under och efter stipendieresan för att förmedla sina intryck till främst andra ungdomar.

§ 6 Stipendiekommitté

Stipendiater utses av en jury som består av minst tre representanter för Viaplay Group och Svenska Golfförbundet. Juryns ordförande är verksamhetschefen för spelarutveckling junior och elit inom Svenska Golfförbundet.

§ 7 Ekonomi

Pengarna för stipendiet förvaltas av Svenska Golfförbundet (SGF). Donerade pengar får ej nyttjas till annat än dessa stipendier, direkta kostnader i samband med att stipendiat utses och till kostnader i samband med utdelningen. Donerade pengar placeras av SGF på ett separat balanskonto.

§ 8 Förvaltning

Beslut om att stipendiet ska utdelas tas av juryn.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av stadgar får göras endast av Svenska Golfförbundet och Viaplay Group i samråd. Statuterna instiftades 2018-04-21

Ladda ner statuterna som PDF