Ett pris som ska uppmuntra ungdomar att testa sina färdigheter mot både naturens och konkurrenters krafter i tävling på de brittiska öarna.

Ansökan är öppen!

Turkos bakgrund samt frilagd bild på svingande juniortjej sedd bakifrån. I hörnet syns en porträttbild inklippt av journalisten Göran Zachrisson. Texten Juniorgolfare - sök Göran Zachrisson-stipendiet senast 15 december.

Är du tävlingsaktiv junior mellan 15 och 20 år? Då är du välkommen att söka Göran Zachrisson-stipendiet.

Det ger årligen två ungdomar, en kille och en tjej, möjlighet att spela en golftävling på brittiska öarna.

Stipendieumman är på 20 000 kronor vardera, och ska gå till omkostnader för resa och tävling för dig och en medföljande tränare eller ledare.

Ansök genom att fylla i formuläret nedan. Sista dag för ansökan är 15 december 2021.

Ansök här ➤

Kriterier för att söka:

✓ Amatörspelare 15–20 år (född 2001–2006)
✓ Tävlingsaktiv, minst fyra starter på Teen Tour 2021
✓ Medlem i en svensk golfklubb
✓ Max handicap 8,0 (tjejer) respektive 4,0 (killar)
✓ Ej truppspelare i golflandslaget vid ansökan

Bakgrund till stipendiet

Vy över linksbana i solsken med vackra ruffar, en golfgreen med röd flagga samt dramatiska moln mot blå himmel.
Tävlingar och spel på de brittiska öarna låg Göran särskilt varmt om hjärtat. Bilden är från irländska Carne Golf Links.

I samband med Göran Zachrissons 80-årsdag 14 maj 2018 instiftade Svenska Golfförbundet och Nordic Entertainment Group ett stipendium som ska uppmuntra ungdomar att testa sina färdigheter mot både naturens och konkurrenters krafter i tävling(ar) på de brittiska öarna.

Göran Zachrisson-stipendiet delas årligen ut till två ungdomar, en kille och en tjej, som på resan ska medföljas av tränare eller ledare. Summan är 20 000 kronor vardera.

Göran Zachrisson var en av svensk golfsports främsta ambassadörer. Hans allmänbildning och djupa kunskaper om golfsporten och dess traditioner återspeglades i Görans sätt att berätta, oavsett sammanhang. Hans egen nyfikenhet lade grunden till att skapa intresse hos oss som lyssnar eller läser det han så skickligt förmedlat. Tävlingar och spel på de brittiska öarna låg Göran särskilt varmt om hjärtat.

Göran gick bort i augusti 2021, 83 år gammal. Via Göran Zachrisson-stipendiet har vi nu en viktig uppgift att föra hans traditioner och hjärta för linksgolfen vidare till lovande golfungdomar i Sverige. 

Tips: Se dokumentären om Göran Zachrisson

Jens Lind följde den legendariska golfkommentatorn under två år, när Göran Zachrissons just fyllt 80 år. Se porträttet som skildrar Zachrissons historiska karriär på SVT Play.

Tidigare stipendiater

2019

Matilda Jonsson, Kumla Golfklubb
Viktor Nordwall, Örebro City Golf & Country Club

Läs motiveringarna

2018

Anna Nordfors, Göteborgs Golf Klubb
Linus Jonsson, Landeryds Golfklubb

Läs motiveringarna

Statuter

§ 1 Syfte

Svenska Golfförbundet och Nordic Entertainment Group har instiftat Göran Zachrisson-stipendiet som ska uppmuntra ungdomar till att testa sina färdigheter mot både naturens och konkurrenters krafter i tävling på de brittiska öarna. Syftet är att stimulera fortsatt spel på de internationella golfscenerna och att uppleva och skaffa kunskap om spel på linksbanor samt att lära känna den historia och kultur som präglar de banor och platser där golfen har sitt ursprung.

§ 2 Stipendiat

Stipendiet delas årligen ut till två ungdomar, flicka och pojke, som på resan ska medföljas av tränare eller ledare. Summan är 20 000 kronor till vardera stipendiat. Stipendiaten måste minst fylla 15 år och äldst vara 20 år det året som stipendiet infrias.

§ 3 Förslag till stipendiat

Ansökan kan göras av spelare, amatör som kommande år fyller minst 15 år till och med 20 år, är tävlingsaktiv (minst fyra starter på Teen Tour) och medlem i svensk golfklubb. Max handicap är 8 för flickor och 4 för pojkar. Ansökan är ej öppen för landslagsspelare (trupp) det år ansökan inkommer. Sista dag för ansökan är 15 december. 

§ 4 Stipendiets art

Till Göran Zachrissons 80-årsdag instiftade Svenska Golfförbundet och Nordic Entertainment Group ett stipendium med samma namn, Göran Zachrisson-stipendiet. Stipendiet ska utdelas med start hösten 2018. Första året för genomförande är alltså 2019.

§ 5 Utdelningstillfälle

Stipendiet är 20 000 kronor årligen per stipendiat och delas ut till en kille och en tjej vid lämpligt offentligt sammanhang. Namn på stipendiaterna kommer att förkunnas i Svenska Golfförbundets och Nordic Entertainment Groups mediekanaler. Stipendiaterna förväntas också medverka i dessa kanaler på olika sätt, dels inför men också under och efter stipendieresan för att förmedla sina intryck till främst andra ungdomar.

§ 6 Stipendiekommitté

Stipendiater utses av en jury som består av minst tre representanter för Nordic Entertainment Group och Svenska Golfförbundet. Juryns ordförande är verksamhetschefen för spelarutveckling junior och elit inom Svenska Golfförbundet.

§ 7 Ekonomi

Pengarna för stipendiet förvaltas av Svenska Golfförbundet (SGF). Donerade pengar får ej nyttjas till annat än dessa stipendier, direkta kostnader i samband med att stipendiat utses och till kostnader i samband med utdelningen. Donerade pengar placeras av SGF på ett separat balanskonto.

§ 8 Förvaltning

Beslut om att stipendiet ska utdelas tas av juryn.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av stadgar får göras endast av Svenska Golfförbundet och Nordic Entertainment Group i samråd. Statuterna instiftades 2018-04-21

Ladda ner statuterna som PDF