Ett pris som ska uppmuntra ungdomar att testa sina färdigheter mot både naturens och konkurrenters krafter i tävling på de brittiska öarna.

Stort grattis till stipendiaterna 2019!

Porträttbilder på Matilda Jonsson och Viktor Nordwall, Göran Zachrisson-stipendiater 2019.

Matilda Jonsson och Viktor Nordwall, båda från Örebro Läns golfdistrikt, valdes ut till Göran Zachrisson-stipendiet 2019 i hård konkurrens bland andra sökande. Motiveringarna lyder:

”Matilda Jonsson, Kumla GK, har tagit sig från Paragolf Tour till segrar på högsta juniornivå i Sverige, som JSM Match. Kombinationen av framgångar på golfbanan, hög motivation och personlig utveckling gör att juryn anser att tävlingar och erfarenheter internationellt är vad Matilda behöver för sin fortsätta utvecklingsresa.”

”Viktor Nordwall, Örebro City G&CC, har under ett antal år gjort en seriös satsning präglad av envetenhet och tålmodighet, som är perfekta egenskaper för linksgolf. Viktors förmåga att sträva efter hög kvalitet i det han gör och inte lämna något åt slumpen är nödvändiga ingredienser i hans satsning på golf som framtida yrke.”

Läs mer i pressmeddelandet

 

Bakgrund till stipendiet

Den 14 maj 2018 fyllde Göran Zachrisson 80 år. Svenska Golfförbundet och Nordic Entertainment Group har därför instiftat Göran Zachrisson-stipendiet, ett pris som ska uppmuntra ungdomar till att testa sina färdigheter mot både naturens och konkurrenters krafter i tävling(ar) på de brittiska öarna.

Stipendiet delas årligen ut till två ungdomar, kille och tjej, som på resan ska medföljas av tränare eller ledare. Summan är 20 000 kronor vardera.

Göran Zachrisson är en av svensk golfsports främsta ambassadörer. Hans allmänbildning och djupa kunskaper om golfsporten och dess traditioner återspeglas i Görans sätt att berätta, oavsett sammanhang. Hans egen nyfikenhet lägger grunden till att skapa intresse hos oss som lyssnar eller läser det han så skickligt förmedlar. Tävlingar och spel på de brittiska öarna ligger Göran särskilt varmt om hjärtat.

Tips: Se dokumentären om Göran Zachrisson

Jens Lind har följt den legendariska golfkommentatorn under två år. Filmaren kliver in i Göran Zachrissons liv när han just fyllt 80 år och arbetar för fullt, men det tar en annan vändning då året som följer visar sig bli det värsta i hans liv. Se porträttet som skildrar Zachrissons historiska karriär på SVT Play.

Tidigare stipendiater

2019

Matilda Jonsson, Kumla Golfklubb
Viktor Nordwall, Örebro City Golf & Country Club

Läs motiveringarna

2018

Anna Nordfors, Göteborgs Golf Klubb
Linus Jonsson, Landeryds Golfklubb

Läs motiveringarna

Statuter

§ 1 Syfte

Svenska Golfförbundet och Nordic Entertainment Group har instiftat Göran Zachrisson-stipendiet som ska uppmuntra ungdomar till att testa sina färdigheter mot både naturens och konkurrenters krafter i tävling på de brittiska öarna. Syftet är att stimulera fortsatt spel på de internationella golfscenerna och att uppleva och skaffa kunskap om spel på linksbanor samt att lära känna den historia och kultur som präglar de banor och platser där golfen har sitt ursprung.

§ 2 Stipendiat

Stipendiet delas årligen ut till två ungdomar, flicka och pojke, som på resan ska medföljas av tränare eller ledare. Summan är 20 000 kronor till vardera stipendiat. Stipendiaten måste minst fylla 15 år och äldst vara 20 år det året som stipendiet infrias.

§ 3 Förslag till stipendiat

Ansökan kan göras av spelare, amatör som kommande år fyller minst 15 år till och med 20 år, är tävlingsaktiv (minst fyra starter på Teen Tour) och medlem i svensk golfklubb. Max handicap är 8 för flickor och 4 för pojkar. Ansökan är ej öppen för landslagsspelare (trupp) det år ansökan inkommer. Sista dag för ansökan är 15 oktober. 

§ 4 Stipendiets art

Till Göran Zachrissons 80-årsdag instiftade Svenska Golfförbundet och Nordic Entertainment Group ett stipendium med samma namn, Göran Zachrisson-stipendiet. Stipendiet ska utdelas med start hösten 2018. Första året för genomförande är alltså 2019.

§ 5 Utdelningstillfälle

Stipendiet är 20 000 kronor årligen per stipendiat och delas ut till en kille och en tjej vid lämpligt offentligt sammanhang. Namn på stipendiaterna kommer att förkunnas i Svenska Golfförbundets och Nordic Entertainment Groups mediekanaler. Stipendiaterna förväntas också medverka i dessa kanaler på olika sätt, dels inför men också under och efter stipendieresan för att förmedla sina intryck till främst andra ungdomar.

§ 6 Stipendiekommitté

Stipendiater utses av en jury som består av minst tre representanter för Nordic Entertainment Group och Svenska Golfförbundet. Juryns ordförande är verksamhetschefen för spelarutveckling junior och elit inom Svenska Golfförbundet.

§ 7 Ekonomi

Pengarna för stipendiet förvaltas av Svenska Golfförbundet (SGF). Donerade pengar får ej nyttjas till annat än dessa stipendier, direkta kostnader i samband med att stipendiat utses och till kostnader i samband med utdelningen. Donerade pengar placeras av SGF på ett separat balanskonto.

§ 8 Förvaltning

Beslut om att stipendiet ska utdelas tas av juryn.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av stadgar får göras endast av Svenska Golfförbundet och Nordic Entertainment Group i samråd. Statuterna instiftades 2018-04-21

Ladda ner statuterna som PDF