Vad kul att du vill kombinera studier med en elitsatsning i golf! Resan börjar här. Det finns riksidrottsgymnasier för golf i Helsingborg och Uppsala men du kan också plugga på ett golfgymnasium närmare din hemort.

Ansökan är öppen!

Nu har det blivit dags att söka golfgymnasium för dig som börjar gymnasiet höstterminen 2020. Ansökningstiden för RIG går ut 15 oktober 2019 och för NIU 1 december 2019.

Mer information och länk till ansökan hittar du under fliken "Sök till golfgymnasium" nedan.

De här två alternativen finns

 • Riksidrottsgymnasium (RIG)

 • Nationell idrottsutbildning (NIU)

Sverigekarta med idrottsgymnasier

Golfgymnasiernas verksamhet är en viktig del av en seriös elitsatsning som ungdomsgolfare. Verksamheten stöds av landslagsverksamheten och elitutvecklingen inom Svenska Golfförbundet. Du får unika möjligheter att utvecklas för att bli en golfare på elitnivå samtidigt som du går din gymnasieutbildning. 

Om du är intresserad av att kombinera studier med en elitsatsning i golf, är golfgymnasium ett bra alternativ för din utveckling. Du kan välja mellan riksidrottsgymnasieplatser för golf i Helsingborg eller Uppsala. Du kan även välja något av de NIU-tillstyrkta golfgymnasierna som kanske ligger närmare din hemort. 

Det här vill vi på Svenska Golfförbundet

Målet med verksamheten är att utbilda golftalanger och ge förutsättningar för ungdomar att kunna bli morgondagens stjärnor. Det sker i en positiv och stimulerande idrottsmiljö. Du kommer att erbjudas bästa möjliga förutsättningar. Det ställer också krav på dig, då det krävs disciplin och ansvarstagande för att du ska få ut mesta möjliga av dina studier på golfgymnasiet.

Ta reda på mer

Läs informationen i nedanstående flikar så får du veta mer om vad det innebär att gå på golfgymnasium, vilka skolor som finns och hur du ansöker. Du får också reda på vad som skiljer riksidrottsgymnasieplatser från platser på tillstyrkta NIU-gymnasier. 

 1. Sök till golfgymnasium (från 10 september)
 2. Omslag gymnasiebroschyr

  Ansökningstiden till riksidrottsgymnasium (RIG) går ut 15 oktober 2019. För nationell idrottsutbildning (NIU) är sista sökdatum 1 december 2019.

  Anledningen är enkel – alla som söker RIG kommer inte in och ska då hinna söka till en eller flera NIU-skolor. Ansökan till båda alternativen görs från samma webbsida:

  Sök till RIG eller NIU, klicka här >

  Allmän information om RIG och NIU har vi samlat i en broschyr som du kan ladda ner i rutan "Filer för nedladdning". I den hittar du vad som skiljer mellan RIG- och NIU-alternativet samt bra saker att tänka på för att du ska hamna på rätt plats. I broschyren finns även tips på ett antal frågor vi av erfarenhet vet är viktiga att få svar på.

  Innan du genomför ansökan är det också bra att läsa igenom de instruktioner som vi samlat i filen "Instruktioner för att söka golfgymnasium" som finns i "Filer för nedladdning."

  Kontaktpersoner:

  Allmänna skolfrågor
  Svenska Golfförbundet, telefon 08-622 15 00
  Carl Gustavsson, telefon 070-544 04 76
  carl.gustavsson@golf.se

  Frågor gällande RIG Helsingborg
  Hans Larsson, telefon 070-208 39 00 

  Frågor gällande RIG Uppsala
  Martin Pettersson, telefon: 070-877 61 07

 3. Att plugga på ett golfgymnasium
 4. Målet med Svenska Golfförbundets medverkan i golfgymnasierna är att talangerna ska få möjlighet att förena skola och elitidrott och att vara väl förberedda inför en framtida elitkarriär. Vi söker dig som är engagerad och vill göra en elitsatsning.

  Det innebär följande:

  - Ha klart uttalade mål med din golf och ha ambition att lära dig och göra det som krävs för att genomföra en helhjärtad satsning. 
  - Att utvecklas som människa och golfare genom golfen (landslagets vision).
  - Att inse betydelsen av sunda vanor och positiva attityder. 
  - Att erhålla kunskap om vilka faktorer som påverkar prestationen samt tillämpa dem i praktiken. 
  - Att med en vid syn på livet prova på och dra nytta av alla de möjligheter som finns samt de erfarenheter du får och utifrån dem skapa en vinnande väg mot målet. 
  - Att hela tiden skapa bättre förutsättningar genom att förbättra och stärka dina förmågor.

  Ämnesplan

  Att det undervisas i specialidrottsämnet golf syftar till att öka och fördjupa kunskaper om människan i fysisk aktivitet, med tonvikt på kunskaper inom specialidrotten. Ämnet syftar även till att fördjupa kunskapen om träningslära och till att bli medveten om varför övning, träning och ansträngning är förutsättningar för att utöva idrott på elitnivå. Dessutom ges golfeleverna en helhetssyn på sitt idrottsutövande.

  De viktigaste delarna inom specialidrotten är:

  • Golfträning och dess tillämpning 
  • Golfens teori, teknik och strategi 
  • Uppföljning och analys av träning och tävling 
  • Golfens utrustning och anläggningar 
  • Personlig utveckling 
  • Idrotts- och prestationspsykologi 
  • Funktionärs- och regelkunskap
  • Träningslära 
  • Näringslära
  • Sunda vanor 
  • Anatomi, fysiologi och rörelselära 
  • Ledarskap 
  • Kommunikation och kroppsspråk

  Ekonomi

  Till elever på riksidrottsgymnasier är hemkommunen skyldig att betala för utbildning, samt oftast även ett inackorderings- och resebidrag. 

  För elever till certifierade gymnasier gäller att din hemkommun godkänner studier på annan ort för att du ska kunna erhålla dessa bidrag. Statligt studiestöd utgår i form av ett studiebidrag.

  Eleverna svarar själva för kostnader för uppehälle, mat och fickpengar. Ta reda på vad som gäller för din hemkommun.

  Betyg

  Du får betyg i kurserna i ämnet "specialidrott" och avslutar du dina studier med godkända betyg har du behörighet för fortsatta studier på högskola eller universitet. 

  Boende

  För många elever innebär avståndet till ett golfgymnasium att man inte kan bo kvar hemma under terminerna. Skolan, ofta i samverkan med lokala golfklubben, kommer att hjälpa till med anskaffning av bostad, viss hjälp och tillsyn. Ytterst är det du och din familj som är ansvarig för att du är mogen att klara ett självständigt boende.

  Förutsättningen för att kunna lyckas med kombinationen studier, elitidrott och eget boende är att du har hög ambition och bra självdisciplin.

  Fritid

  Som golfgymnasieelev har du någon form av medlemskap i värdklubben under terminen, och har möjligheter att deltaga i klubbens aktiviteter.

 5. Vilken skola ska jag välja?
 6. När du vill kombinera dina gymnasiestudier med elitsatsning i golf kan du välja mellan Svenska Golfförbundets (SGF) riksidrottsgymnasier i Helsingborg och Uppsala, eller något av de regionala tillstyrkta golfgymnasierna.

  Riksidrottsgymnasium (RIG)

  Till platserna vid riksidrottsgymnasierna utgår ett elitidrottsstöd från Riksidrottsförbundet som också tillsammans med SGF ansvarar för verksamheten. Till dessa platser är du garanterad att din hemkommun betalar för dina studier. Idrottskurserna vid riksidrottsgymnasierna omfattar minst 400 poäng, det finns dock möjlighet att läsa upp till 700 poäng vid utökat program.

  Våra riksidrottsgymnasier

  • Riksidrottsgymnasiet Helsingborg

  • Riksidrottsgymnasiet Uppsala

  Tillstyrkta NIUgymnasier

  För de tillstyrkta NIU golfgymnasierna måste din hemkommun godkänna att du får bidrag för boende på annan ort. Verksamheten för dessa auktoriserade golfgymnasier följs upp av golfdistriktsförbunden i samverkan med SGF. Idrottskurserna vid regionala tillstyrkta golfgymnasier omfattar minst 400 poäng.

 7. Riksidrottsgymnasium Uppsala
 8. Golfverksamheten vid Celsiusskolan har Uppsala kommun som huvudman och ansvarar för lärarteamet i samarbete med Svenska Golfförbundet.

  Boende och golf

  Eleverna på riksidrottsgymnasiet bor på elevhem i nära anslutning till skolan. Den golfspecifika undervisningen är i huvudsak förlagd till GolfUppsalas (fd Söderby GK) anläggning, där de också kommer att erhålla ett skolmedlemskap. Transport till och från golfpassen sker med stor buss som hämtar spelarna vid elevboendet.

  Riksgymnasieplatserna ingår i Celsiusskolans idrottsinriktning där eleverna läser ordinarie nationella program - Ekonomiprogrammet, Handelsprogrammet, Naturvetenskapligt- eller Samhällsvetenskapligt program. Schemat är anpassat för att möjliggöra mycket träning varje vecka och möjlighet att anpassa studierna för att kunna åka och tävla. Då det också finns ett tjugotal andra idrotter på Celsiusskolan, blir det en häftig mötesplats som präglas av idrott. Både i umgänget med klasskamrater, men också med lärare som är vana och har hanterat utmaningen i att kombinera studieambitioner med också höga ambitioner i sin idrott.

  Besöksdag och antagningsdag

  Besöksdag är onsdagen den 2 oktober kl 9.00-14.00.
  Plats för samling: Söderby GK på parkeringen framför klubbhuset.
  Kort om vad som händer: Vi tittar en stund på träningen och anläggningen vi är på den dagen. Därefter åker vi gemensamt till elevboendet, skolan och inomhuslokal/gym. Vid frågor kontakta Martin Pettersson, martin.pettersson@pgasweden.com eller mobil 070-877 61 07
  Anmälan senast 1 oktober per e-post till Martin.

  Antagningsdag är fredagen den 15 november kl 08.00-16.00.
  Riktad inbjudan sker till antagningsdagen.

  Tränare/Nätverk

  Ronnie Andersson, golf- och fyscoach
  Martin Pettersson, golf- och mental coach
  John Hellström, 3D-specialist och teknik/fysikrådgivare
  Fanny Bylund,  fystränare
  KG Nissén, sjukgymnast
  Kristina Forsblom, sjukgymnast
  Peter Östlund, idrottspsykologi
  Jonnie Eriksson, golftränare

  Kontakta oss:

  Martin Pettersson, mobil 070-877 61 07, e-post martin.pettersson@pgasweden.se 
  Ronnie Andersson, mobil 072-574 33 17, e-post ronnie.andersson@uppsala.se 

 9. Riksidrottsgymnasium Helsingborg
 10. Golfverksamheten vid Filbornaskolan i Helsingborg drivs av Helsingborgs kommun som ansvarar för lärarteamet i samarbete med Svenska Golfförbundet.

  Teamet arbetar med bästa träningsmöjligheter samt senaste utrustning och testmetoder.

  Boende och golf

  Eleverna på riksidrottsgymnasiet bor samlat i egna rum i nära anslutning till skolan. Den golfspecifika undervisningen är förlagd till Vasatorps GK:s anläggning, där eleverna har ett medlemskap. Transport till golfpassen sker med minibuss. Fysträning och inomhusträning för golf sker inom gång- och cykelavstånd från boendet. 

  På Filbornaskolan finns flera olika idrottsinriktningar, vilket innebär att eleverna går i klasser med andra elitidrottare. För att se programutbudet på Filbornaskolan klicka här.

  Besöksdag och antagningsdag

  Besöksdag är onsdagen den 25 september kl 10.00–15.00.
  Plats för samling: Filbornaskolans huvudentré.
  Något kort om vad som händer: Liten fika vid start. Allmän info om RIG:ets verksamhet i Helsingborg samt rundvandring på Filbornaskolan. Besök på Vasatorps GK och elevboendet.
  Vid frågor kontakta Hans Larsson, hans.larsson@helsingborg.se eller mobil
  070-208 39 00
  Anmälan till besöksdag till camilla.bryngelsson@helsingborg.se senast den 18 september.

  Antagningsdag är fredagen den 15 november kl 08.00-18.00.
  Riktad inbjudan sker till antagningsdagen.

  Tränare/Nätverk

  Hans Larsson, golf- och fyscoach
  Lars Hägglund, golfcoach
  Camilla Bryngelsson, mental coach och hälsocoach
  Petra Jonsson, sjukgymnast och fyscoach
  John Hellström, 3D-specialist och teknik/fysikrådgivare

  Kontakta oss:

  Hans Larsson, 0702-083 900 e-post hans.larsson@helsingborg.se 
  Camilla Bryngelsson, 070-544 34 61 e-post camilla.bryngelsson@helsingborg.se 

 11. Tillstyrkta NIU-gymnasier
 12. Skolverkets och Svenska Golfförbundets tillstyrkan syftar till att ge eleven information om vilka skolor som har uppfyllt kriterierna för att bedriva elitinriktad golfträning i kombination med gymnasiestudier.

   

  Kriterier

  • Studieplaner med minst 400 p idrott, med kursplaner som i huvudsak följer riksidrottsgymnasier 
  • Behöriga golflärare för huvuddelen av golfutbildningen 
  • Bra träningsanläggningar för all form av träning
  • Tillgång till fritt spel på bana under terminstiden 
  • Avtal och samverkan med golfklubb 
  • Registrering, uppföljning och analys av träning och tävling 
  • Samverkan med din hemmatränare 
  • SGF har ansvaret för den lokala uppföljningen och kvalitetssäkringen i samverkan med skolan

  Program

  Vissa av dessa skolor har breda idrottsprogram där golfeleverna går i rena idrottsklasser, ofta med ett utbud av idrottsrelaterade kurser. Vid andra skolor går golfeleverna på olika program i vanliga klasser.

  NIU-gymnasier

  Nedan finner du samtliga tillstyrkta NIU-gymnasier i Sverige med länk till skolan för mer information samt kontaktpersoner för golfutbildningen. Sorterat i bokstavsordning efter golfdistriktsförbund (GDF).

  Gästrike-Hälsinge GDF

  Gävle
  Borgarskolan
  Kontaktperson:
  Per Liv, per@momentumgolf.se, 070-397 33 68

  Göteborgs GDF

  Göteborg
  Katrinelundsgymnasiet
  Kontaktperson:
  Martin Alergård, martin.alergard@educ.goteborg.se, 070-508 31 30

  Hallands GDF

  Halmstad
  Aspero Idrottsgymnasium
  Kontaktperson:
  Fredrik Wetterstrand, fredrik.wetterstrand@gmail.com, 070-394 01 10
  Golfkväll golfarenan: 24 september kl. 17.30
  Informationskväll på Aspero: 25 september kl. 18.00
  Öppet hus på Aspero: 19 oktober kl. 10.00–14.00
  Uttagningsdag: 18 december

   

  Norr- & Västerbottens GDF

  Umeå
  Dragonskolan
  Kontaktperson:
  Mathias Ferry, mathias@umgk.se, 070-173 48 05

  Skånes GDF

  Malmö
  Malmö Idrottsgymnasium
  Kontaktperson:
  Martin Olsson, martin.olsson@pgasweden.com, 073-979 09 16
  Öppet hus: 1 oktober och 20 november kl. 18.00–20.00

  Landskrona
  Öresundsgymnasiet
  Kontaktperson:
  Andreas Westerberg, info@landskronagk.se, 070-813 61 10
  Öppet hus: November 

  Vellinge
  Sundsgymnasiet
  Kontaktperson:
  Per Johansson, info@coach4u.nu, 070-880 53 19
  Öppet Hus: 12 november kl. 17.00–20.00
  Uttagningsdag: 17 december 08.15–16.00

  Kristianstad
  Milnergymnasiet
  Söderportgymnasiet
  Österänggymnasiet
  Kontaktperson:
  Robert Orelind, orelind@me.com

  Smålands GDF

  Jönköping
  Sandagymnasiet
  Kontaktpersoner:
  Niklas Eriksson, niklas@a6gk.se, 070-490 94 90
  Daniel Rehncrona, pro@jonkopingsgk.se, 070-825 63 44

  Kalmar
  Calmare Idrottsgymnasium
  Kontaktpersoner:
  Marcus Rydholm, marcus.rydholm@cis.se, 070-814 76 64
  Pierre Hadevik, 070-605 48 86

  Växjö
  ProCivitas Privata Gymnasium
  Kontaktperson:
  Lars Edvinsson, lars@vaxjogk.com, 070-891 79 99
  Öppet hus: 19 oktober, 10.00-14.00

  Stockholms GDF

  Haninge
  Fredrika Bremergymnasiet
  Kontaktperson:
  Lars Bjurström, lars.bjurstrom@pgasweden.com, 073-368 83 44

  Upplands-Bro
  Upplands-Brogymnasiet
  Kontaktperson:
  Johan Almgren, gdofsweden@gmail.com, 070-858 40 46
  Öppet hus: 3 december, kl 18.00-20.00

  Åkersberga
  Österåkers gymnasium
  Kontaktperson:
  Peter Michols, peter.michols@ostgk.se, 070-85 86 100

  Upplands GDF

  Uppsala
  Celsiusskolan
  Kontaktperson:
  Fredrik Hedlund, fredrik.hedlund@soderbygolf.se, 070-658 31 51

  Värmlands GDF

  Karlstad
  Karlstad-Hammarö Idrottsgymnasium
  Kontaktperson:
  Birger Kjellstedt, birger.kjellstedt@karlstad.se, 070-632 32 75

  Västergötlands GDF

  Borås
  Sven Eriksonsgymnasiet
  Kontaktperson:
  Raimo Sjöberg, pro@borasgolfklubb.se

  Ångermanlands GDF

  Örnsköldsvik
  Örnsköldsviks gymnasium, Nolaskolan
  Kontaktperson:
  Petter Hägglund, petter.hagglund@ornskoldsvik.se

  Örebro GDF

  Örebro
  Idrottsgymnasiet Örebro
  Kontaktperson:
  Martin Sterner, martin.sterner@orebrogolf.se, 070-542 86 72
  Öppet hus: 7 november 17.00-20.00

  Östergötlands GDF

  Linköping
  Birgittaskolan
  Kontaktperson:
  Petter Ederö, petter.edero@linkoping.se, 073-434 30 33

  Åtvidaberg
  Åtvidabergs golfgymnasium
  Kontaktperson:
  Markus Otternäs, markus.otternas@pgasweden.com, 073-679 00 58

Filmen: Är du redo att satsa heltid på golfträning och studier för att nå internationell elit? Då är riksidrottsgymnasiet något för dig.