Lär dig allt om det nya världshandicapsystemet.

Under 2020 går golfen globalt över från att ha sex olika handicapsystem, till ett enda gemensamt: världshandicapsystemet (World Handicap System). Övergången i Sverige skedde den 1 mars och de nya reglerna gäller för golfspel, utrustning och amatörer.

I den här utbildningen kan du lära dig grunderna i världshandicapsystemet samt djupdyka i olika funktioner och beräkningar. Utbildningen är tillgänglig för alla, inget inlogg krävs. 

Till utbildningen!