Lär dig allt om världshandicapsystemet.

2020 gick golfen globalt över från att ha sex olika handicapsystem, till ett enda gemensamt: världshandicapsystemet (World Handicap System). Övergången i Sverige skedde den 1 mars 2020.

I den här digitala utbildningen kan du lära dig grunderna i världshandicapsystemet samt djupdyka i olika funktioner och beräkningar. Utbildningen är tillgänglig för alla, inget inlogg krävs. 

Till utbildningen!