Golfklubbens handicapkommitté ansvarar för medlemmarnas handicap, svarar på medlemsfrågor och kan göra kommittéjusteringar uppåt eller nedåt.

Skärmdump från GIT Online över var klubbens handicapkommitté kan ladda ner årlig handicaprapport och handicaphistorik per person.
Två rapporter finns att ladda ner från GIT Online, som golfklubbens handicapkommitté kan använda som stöd för den årliga översynen av medlemmarnas handicap.

Klubbens handicapkommitté är en mycket viktig instans i världshandicapsystemet. Kommittén ansvarar löpande för medlemmarnas handicap och svarar på frågor från medlemmarna.

Arbetet utgår från de handicaprapporter och funktioner som finns i GIT Online. Vid behov kan kommittén göra kommittéjusteringar på golfspelare, uppåt eller nedåt.

Allt kommittéarbete ska ske i enlighet med handicapregelboken.

Läs mer om världshandicapsystemet

Årlig översyn av medlemmarnas handicap

Det står i handicapregelboken att klubben ska göra en årlig revision av medlemmarnas handicap. Det sker ingen automatisk revision utan man kan se det mer som en översyn. SGF:s regelkommitté skickar med följande råd:

► Om en spelare registrerat sina handicapronder på ett korrekt sätt finns det ingen anledning att justera spelarens handicap i det nya världshandicapsystemet.

► Därför bör handicapkommittén vara restriktiv med manuella justeringar såvida inte spelaren kan peka på särskilda skäl.

Rapporter i GIT Online

SGF har tagit fram två rapporter som kan laddas ner i GIT Online, för att hjälpa handicapkommittén med den årliga översynen:

Årlig handicaprapport WHS

Den första rapporten heter ”Årlig handicaprapport WHS”. Här listas klubbens alla medlemmar som har handicap med en rad per person. Där framgår spelarens exakta handicap (WHS) den 1 mars samt exakt handicap den 31 dec. Det framgår också hur många ronder spelaren bokat i Min Golf/GIT* och hur många av dessa som handicapregistrerats. 

Du hittar rapporten under fliken "Rapporter" i GIT Online – klicka på "Exportera" för att ladda ner den till din dator.

* Bollränneronder samt ronder bokade i eventuella andra system syns inte här. 

Handicaphistorik per person WHS

Den andra rapporten heter ”Handicaphistorik per person WHS” och är utformad enligt bilaga B i Handicapregelboken. Det är en rapport som är en sammanställning per spelare med alla fakta från denna spelares registrerade handicapronder under året. 

Denna rapport hittar du på respektive spelare i GIT Online – klicka på "Exportera" för att ladda ner spelarens handicaphistorik till din dator.

Så gör handicapkommittén rent praktiskt

Vi föreslår att den årliga översynen går till så att handicapkommittén först tittar på ”Årlig handicaprapport WHS”. Vill man därefter analysera en speciell spelares handicaphistorik går man vidare till just den spelarens ”Handicaphistorik per person WHS”.

Anledning till en djupare analys på en spelare kan exempelvis vara vid följande mönster eller scenarios:

► Spelaren placerar sig ofta bra i tävlingar. Parallellt med detta handicapregistrerar spelaren många sällskapsronder med oftast dåliga handicapresultat. 

► Spelaren dominerar i lag- och partävlingar, men spelar aldrig individuella tävlingar eller registrerar handicapronder.

► Spelaren bokar många ronder, men handicapregistrerar nästan aldrig dessa ronder, eller registrerar bara när det är ett dåligt alternativt bra handicapresultat.

Generellt bör medlemmarna uppmanas att registrera så många handicapronder som möjligt för att på så sätt få en mer korrekt handicap.

Vanliga frågor

Svar på några av de vanliga frågorna gällande handicap som SGF får från klubbar. Klicka på respektive fråga för att läsa regelkommitténs rekommendationer.

 1. Kan handicapkommittén höja över cap-gränsen?
 2. Ja, om en justering görs på allmän spelstandard finns det ingen gräns, annat än handicapkommitténs kloka bedömning. Ett exempel kan vara en justering av medicinska skäl.

 3. Hur gör klubbar som har en tourspelare som medlem?
 4. I grunden ska precis alla spelare sköta sin handicap i Min Golf, men SGF och klubbarna får ha förståelse för att spelare på världstourer som PGA, LPGA, ET och LET – typ Henrik Stenson och Anna Nordqvist – varken har tid eller intresse av handicap.

  Skulle någon av dessa spelare vid något tillfälle spela en vanlig handicaptävling får hemmaklubben bedöma en handicap med hänsyn till allmän spelstandard och registrera den handicapen på spelaren i GIT.

 5. Hur reduceras plushandicappares spelhandicap vid tävling?
 6. Hur man tacklar plushandicappare när det gäller reducering av handicap vid tävling är något som förbryllat oss i alla år. Man kanske kan säga att så bra golfspelare egentligen inte ska spela handicaptävlingar, utan proffstävlingar och andra scratchtävlingar.

  När det i en spelform säger att spelhandicapen ska reduceras är skälet följande:

  ● Man har gjort bedömningen att spelformen gynnar höghandicapparens spel i förhållande till låghandicapparens. Spelformen bedöms vara mer "förlåtande" på något sätt.

  ● När respektive spelares spelhandicap reduceras, ska därför också skillnaden i spelhandicap mellan spelare reduceras.

  Ett exempel:

  ● Tävlingsbestämmelserna säger att spelhandicapen ska reduceras till ¾-delar

  ● Spelaren med spelhandicap +4 får efter reduktion +3

  ● Spelaren med spelhandicap -20 får efter reduktion -15

  Skillnaden mellan spelarnas fulla spelhandicap är 24, men efter reduktionen blir skillnaden 18. Alltså, samtidigt som varje spelhandicap reducerats till ¾-delar har även skillnaden reducerats till ¾-delar.

  Det kan tyckas märkligt att plushandicappare får en högre spelhandicap, men tänk då på exemplet ovan. Hur konstigt det än kan låta, är det alltså rätt.

  Reducering vid spelformer som foursome, fyrboll och greensome:

  I spelformer där spelarens spelhandicap ska reduceras, exempelvis foursome, fyrboll och greensome, reduceras även plushandicap. Även här är skälet att relationen till medtävlarna ska behållas. Se exempel i Spel- och tävlingshandboken kapitel 11.2.6, sid 96.

 7. Hur kan tävlingsledningen kontrollera ett eventuellt krav på minimiantal ronder?
 8. Det syns inte i GIT Tävling utan framgår bara av spelarens scoredokumentation. Vid behov kan tävlingsledningen uppmana spelare att uppvisa sin scoredokumentation som ligger på handicapsidan i Min Golf under fliken Ronder.

 9. Kan tävlingsledningen kräva ett minimiantal handicapronder?
 10. Ja, tävlingsledningen kan i sina tävlingsvillkor bestämma att spelare måste ha ett minimiantal handicapronder i sin scoredokumentation.

  Det tidigare begreppet ”tävlingshandicap” finns dock inte i världshandicapsystemet.

 11. Är treklubbstävlingar handicapgrundande?
 12. Tävlingar med begränsning av antal klubbor, exempelvis treklubbstävlingar, spelas visserligen enligt golfreglerna (d v s med 14 klubbor eller färre), men spelaren är starkt begränsad av tävlingsvillkoren som sätter gränsen vid tre klubbor.

  Därför rekommenderar vi klubbens handicapkommitté att ronder från treklubbstävlingar inte ska anses som handicapronder.

För mer information kontakta

Porträttbild på Claes.