Information och riktlinjer för golfklubbar i och utanför den smittade zonen. Tillsammans kan vi hindra spridning av afrikansk svinpest.

Hösten 2023 konstaterades fall av afrikansk svinpest i Västmanland, en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor eller andra djur.

Läs vad som gäller för golfspel, och säkerställ att klubben följer riktlinjer och restriktioner. Sidan uppdateras enligt myndigheternas riktlinjer. Du hittar alltid senaste information på Jordbruksverkets hemsida.

Den smittade zonen

Jordbruksverket har infört en så kallad smittad zon utifrån platsen där de smittade vildsvinen hittades. Gränsen för den smittade zonen följer i huvud­sak kommun­gränserna för Fagersta och Norberg.

Den smittade zonen är uppdelad i två områden – ett instängslat kärnområde samt ett ytterområdeLadda ner karta.

Uppdatering 5 juni: Inga restriktioner kring golfspel

Enligt Jordbruksverket finns från och med 2024-06-05 endast några få restriktioner kvar i den smittade zonen, det vill säga i ytterområdet och kärnområdet. 

Inga av dessa påverkar golfspel.

Det betyder också att du kan röra dig fritt i skog och mark överallt i den smittade zonen, även i en större grupp. Du får också köra fordon och maskiner i skog och mark.

Checklista för klubbar

Golfklubbar i eller i närheten av en smittad zon, eller i vildsvinstäta områden, bör följa dessa råd för att smittan inte ska spridas:

  • Se till att det finns sopkärl på anläggningen som vildsvin inte kan komma åt, där besökare kan slänga eventuella matrester. Sätt gärna upp lappar på sopkärlen. Ladda ner här eller gör egna.

  • Komposterar ni matavfall ska det göras i behållare som vildsvin inte kan komma in i.

  • Läs regelbundet på Jordbruksverkets hemsida för senaste information kring smittan. Du kan prenumerera på sidan för att få mejl vid större uppdateringar.

  • Håll tät dialog med ert golfdistrikt och RF/SISU-distrikt. De har kontakt med Jordbruksverket och relevanta lokala myndigheter, och stöttar klubbar i drabbade områden. Vid behov, kontakta er klubbrådgivare och bankonsulent från SGF.

Checklista för spelare

Om du spelar golf i eller i närheten av en smittad zon, eller i vildsvinstäta områden, bör du följa dessa råd för att inte sprida smitta:

  • Lämna aldrig mat i naturen där vildsvin kan komma åt att äta den.

  • Släng dina matrester i anvisade sopkärl eller papperskorgar på anläggningen.

  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Vid eventuella frågor, kontakta

Porträttbild på Bo.
  • Bo Bengtsson
  • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
  • Tel: 08-622 15 59
Thomas.