Information och riktlinjer för golfklubbar i och utanför den smittade zonen. Tillsammans kan vi hindra spridning av afrikansk svinpest.

Hösten 2023 konstaterades fall av afrikansk svinpest i Västmanland, en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor eller andra djur.

Det är i dagsläget bara en golfklubb som ligger inom den smittade zonen, men vi behöver alla hjälpas åt att hindra vidare smittspridning och bekämpa svinpesten i Sverige.

Läs vad som gäller för golfspel, och säkerställ att klubben följer riktlinjer och restriktioner, så att vi på ett smittsäkert sätt fortsatt kan hålla våra golfbanor öppna för spel och skötsel. Sidan uppdateras i enlighet med myndigheternas riktlinjer. 

Den smittade zonen

Det är Jordbruksverket som har det övergripande ansvaret i Sverige för att utfärda riktlinjer och restriktioner kring svinpesten.

De har infört en så kallad smittad zon utifrån platsen där de smittade vildsvinen hittades. Den smittade zonen är uppdelad i två områden – ett instängslat kärnområde samt ett ytterområde (ladda ner karta).

Restriktioner i dessa finns för att vildsvinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan vidare till andra områden, och för att vi människor inte ska sprida smittan vidare via skor, redskap med mera.

Du hittar alltid senaste information, nationella riktlinjer och frågor & svar på Jordbruksverkets hemsida.

Golfspel i den smittade zonen

Enligt Jordbruksverket är det tillåtet med idrottsaktiviteter på etablerade tävlingsbanor i den smittade zonen, både i kärnområdet och i ytterområdet.

– I ytterområdet är det bara några få restriktioner kvar. Läs om dessa här.

– I kärnområdet är det fortfarande något striktare restriktioner. Läs om dessa här.

I dagsläget är det ingen golfklubb som i befinner sig i kärnområdet, och av de milda restriktionerna i ytterområdet är det inga som direkt påverkar golfspel, som kan bedrivas som vanligt.

Alla i samhället, inklusive golfspelare, bör dock ta del av myndigheternas råd och restriktioner om man uppehåller sig i den smittade zonen. 

Checklista för klubbar

Golfklubbar i eller i närheten av en smittad zon, eller i vildsvinstäta områden, bör följa dessa råd för att smittan inte ska spridas:

  • Se till att det finns sopkärl på anläggningen som vildsvin inte kan komma åt, där besökare kan slänga eventuella matrester. Sätt gärna upp lappar på sopkärlen. Ladda ner här eller gör egna.

  • Komposterar ni matavfall ska det göras i behållare som vildsvin inte kan komma in i.

  • Läs regelbundet på Jordbruksverkets hemsida för senaste information kring smittan. Du kan prenumerera på sidan för att få mejl vid större uppdateringar.

  • Håll tät dialog med ert golfdistrikt och RF/SISU-distrikt. De har kontakt med Jordbruksverket och relevanta lokala myndigheter, och stöttar klubbar i drabbade områden. Vid behov, kontakta er klubbrådgivare och bankonsulent från SGF.

Checklista för spelare

Om du spelar golf i eller i närheten av en smittad zon, eller i vildsvinstäta områden, bör du följa dessa råd för att inte sprida smitta:

  • Lämna aldrig mat i naturen där vildsvin kan komma åt att äta den.

  • Släng dina matrester i anvisade sopkärl eller papperskorgar på anläggningen.

  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Vid eventuella frågor, kontakta

Porträttbild på Bo.
  • Bo Bengtsson
  • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
  • Tel: 08-622 15 59
Thomas.