Information och riktlinjer för golfklubbar i och utanför den smittade zonen. Tillsammans kan vi hindra spridning av afrikansk svinpest.

Sidan uppdateras regelbundet med de senaste riktlinjerna från myndigheterna. 

1 december: Den 30 november beslutade Jordbruksverket att minska den smittade zonen och dela in den i ett kärnområde (den del som stängslats in), och ett ytterområde (se uppdaterad karta). I ytterområdet har flera restriktioner tagits bort. Den golfklubb som ligger i den smittade zonen befinner sig i ytterområdet. Där är det nu bland annat tillåtet att röra sig till fots i skog och mark. Läs mer hos Jordbruksverket

29 september: Sidan uppdaterad med Jordbruksverkets förtydligande att rengöring av skor och utrustning efter spel i den smittade zonen ska göras med vatten, borste och såpa/diskmedel. Se ”Spel i den smittade zonen” nedan. Också uppdatering av den affisch klubbar kan sätta upp på anläggningen, se "Checklista för klubbar" nedan.

Fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Västmanland. Det är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor eller andra djur.

Det är i dagsläget bara en golfklubb som ligger inom den smittade zonen, men vi behöver alla hjälpas åt att hindra vidare smittspridning och bekämpa svinpesten i Sverige.

Läs vad som gäller för golfspel, och säkerställ att klubben följer riktlinjer och restriktioner, så att vi på ett smittsäkert sätt fortsatt kan hålla våra golfbanor öppna för spel och skötsel.

Jordbruksverket ansvarar

Det är Jordbruksverket som har det övergripande ansvaret i Sverige för att utfärda riktlinjer och restriktioner kring svinpesten. De har infört en så kallad smittad zon utifrån platsen där de smittade vildsvinen hittades. 

Den smittade zonen är sedan 30 november 2023 uppdelad i två områden (ladda ner karta): 

Ett instängslat kärnområde där samtliga restriktioner kvarstår: förbud för alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utan­för markerad tomt­gräns och utan­för etablerad tävlings­bana.

Ett ytterområde där lättnader i restriktionerna infördes den 30 november. I ytterområdet är det bland annat tillåtet att röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt utföra idrottsaktiviteter. Gruppaktiviteter som träning och tävling är fortfarande inte tillåtet utanför etablerad tävlingsbana.

Restriktionerna finns för att vildsvinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan vidare till andra områden, och för att vi människor inte ska sprida smittan vidare via skor, redskap med mera.

Du hittar alltid senaste information, nationella riktlinjer och frågor & svar på Jordbruksverkets hemsida.

Golfspel i den smittade zonen

Enligt Jordbruksverket är det tillåtet med idrottsaktiviteter på etablerade tävlingsbanor i den smittade zonen, både i kärnområdet och i ytterområdet.

I ytterområdet är det endast lättare restriktioner. Det är tillåtet att röra sig till fots och genomföra idrottsaktiviteter på egen hand eller i mindre grupper. Därmed är det tillåtet att spela sällskapsgolf utan restriktioner. Även i ytterområdet är det dock fortsatt förbud mot att genomföra aktiviteter med grupper av människor (såsom träning och tävling) utanför etablerad tävlingsbana.

I kärnområdet är det fortsatt skarpa restriktioner. I dagsläget är det inte någon golfklubb som befinner sig i kärnområdet men om detta skulle förändras skriver Jordbruksverket följande på sin hemsida under Frågor & svar:

Golf och discgolf
 
Du får spela golf i kärnområdet på en anlagd golfbana. Du får däremot inte lämna själva golfbanan under spelets gång. Det innebär att om du slår bollen out of bounds får du inte hämta bollen.

Du får i vissa fall spela på en discgolfbana. Hela banan måste bestå av ett underhållet ytmaterial, såsom klippt gräs. Om delar av banan går genom skog och mark (eller om du behöver röra dig i skog och mark för att komma till nästa del av banan) så kan du inte använda den. Om du kastar frisbeen out of bounds så får inte hämta den.

Både efter golf och discgolf ska du alltid rengöra dina skor och utrustning som varit i kontakt med marken på banan. De ska tvättas rena med vatten, borste och diskmedel eller såpa, så att de blir rena från all synlig smuts innan du lämnar banan. De ska vara så rena att man kan använda dem inomhus. Var extra noga med skosulorna och hjulen på vagnar.

Om det inte finns möjlighet att rengöra skor och annan utrustning innan du lämnar banan så byter du skor innan du lämnar anläggningen. De använda skorna lägger du i en plastpåse och tar med hem. Skor och annan utrustning som har använts på banan och som har kommit i kontakt med marken rengör du när du kommer hem.

Checklista för klubbar

Golfklubbar i eller i närheten av en smittad zon, eller i vildsvinstäta områden, bör följa dessa råd för att smittan inte ska spridas:

 • Se till att det finns sopkärl på anläggningen som vildsvin inte kan komma åt, där besökare kan slänga eventuella matrester. Sätt gärna upp lappar på sopkärlen. Ladda ner här eller gör egna.

 • Komposterar ni matavfall ska det göras i behållare som vildsvin inte kan komma in i.

 • Informera medlemmar och besökare om vad som gäller kring matavfall, rengöring av skor, kläder och utrustning. Använd checklistan för golfspelare nedan, till er hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. Sätt gärna upp affischer på anläggningen. Ladda ner här eller gör egna.

 • Om golfklubben ligger i en smittad zon får spelarna inte lämna själva golfbanan. Ni bör markera out of bounds längs banans yttre gräns och införa en tillfällig lokal regel där dessa out of bounds-områden definieras som spelförbundszon enligt Modell för lokal regel E-9. Läs mer ovan, under rubriken "Golfspel i den smittade zonen".

 • Läs regelbundet på Jordbruksverkets hemsida för senaste information kring smittan. Du kan prenumerera på sidan för att få mejl vid större uppdateringar.

 • Håll tät dialog med ert golfdistrikt och RF/SISU-distrikt. De har kontakt med Jordbruksverket och relevanta lokala myndigheter, och stöttar klubbar i drabbade områden. Vid behov, kontakta er klubbrådgivare och bankonsulent från SGF.

Checklista för spelare

Om du spelar golf i eller i närheten av en smittad zon, eller i vildsvinstäta områden, bör du följa dessa råd för att inte sprida smitta:

 • Lämna aldrig mat i naturen där vildsvin kan komma åt att äta den.

 • Släng dina matrester i anvisade sopkärl eller papperskorgar på anläggningen.

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

 • Vid golfspel i en smittad zon gäller också följande:

  Du får inte lämna själva golfbanan. Om du slår in bollen i skogen eller i ett out of bounds-område som klubben definierat som spelförbudszon får du inte hämta eller slå på den. Läs mer i den aktuella klubbens lokala regler.

  Tvätta av skor, vagn och klubbor med vatten, borste och såpa/diskmedel innan du lämnar anläggningen. De ska bli så rena att de kan användas inomhus. Var extra noga med skosulor och hjul på vagnar.
   

Frågor & svar

Uppdateras och kompletteras i takt med att vi får in fler frågor eller om riktlinjerna förändras.

 1. Vår golfklubb ligger i en smittad zon. Vad behöver vi göra?
 2. Följ checklistan ovan. Då har ni säkerställt att er anläggning följer Jordbruksverkets riktlinjer för att smittspridning inte ska ske. 

  Eftersom smitta kan spridas genom förorenad utrustning, är det av största vikt att alla medlemmar och besökare håller sig inom golfbanans gränser och följer riktlinjerna för rengöring av utrustning. Annars kan det komma skärpta restriktioner för golfen från Jordbruksverket.

  För klubbar i smittade zoner är det extra viktigt att regelbundet hålla kontakt med ert RF/SISU-distrikt och golfdistrikt, samt ha beredskap för att införa förändringar om smittläget och restriktionerna från myndigheter förändras. 

 3. Vår golfklubb ligger i närheten av en smittad zon. Vad behöver vi göra?
 4. Följ checklistan ovan. Då har ni säkerställt att er anläggning redan följer Jordbruksverkets riktlinjer för att inte sprida smitta, och är väl förberedda om smittade djur skulle identifieras i ert område och zonen utökas.

 5. Vår golfklubb ligger varken i eller i närheten av en smittad zon. Vad behöver vi göra?
 6. Även om ni inte är i en smittad zon kan ni med fördel följa checklistan ovan, och informera medlemmar och gäster om vad de bör tänka på för att inte riskera att sprida smitta.

  Då bidrar ni till att höja medvetenheten om svinpesten hos allmänheten i Sverige, och är också väl förberedda om smittan sprider sig till er del av landet.

 7. Var hittar jag information som gäller min golfklubbs specifika område/distrikt?
 8. Håll tät dialog med ert golfdistrikt och RF/SISU-distrikt. De har kontakt med Jordbruksverket och relevanta lokala myndigheter, och stöttar klubbar i drabbade områden. Ta också kontakt med er klubbrådgivare och bankonsulent från SGF vid behov.

  Håll också koll på Jordbruksverkets hemsida för senaste information kring smittan. Du kan prenumerera på sidan för att få mejl vid större uppdateringar.

 9. Får golfare från den smittade zonen spela på vår bana?
 10. Ja, det finns inga restriktioner för personer som bor eller är medlem i en golfklubb i den smittade zonen. De är fria att resa till andra delar av landet för att spela golf eller utföra andra aktiviteter.

  Oavsett vem som besöker er anläggning bör de dock informeras om att de ska ha ren utrustning när de kommer till er, och att den ska rengöras igen efter ronden.

 11. Får vi anordna golftävlingar på anläggningen?
 12. Ja, det finns i dagsläget inga restriktioner för att anordna tävlingar på svenska golfbanor. Enligt Jordbruksverket är det tillåtet att anordna ”aktiviteter på etablerad tävlingsbana”, även i smittade zoner.

 13. Hur kan det vara tillåtet att spela golf i den smittade zonen när det är förbjudet att vistas i skog och mark?
 14. Enligt Jordbruksverket är det tillåtet med idrottsaktiviteter på etablerade tävlingsbanor i den smittade zonen, inklusive golfbanor.

  Så länge golfklubben och dess besökare följer de riktlinjer Jordbruksverket har satt upp (att inte lämna själva golfbanan, samt att rengöra skor och utrustning efter ronden) är det tillåtet att spela golf. Se Jordbruksverkets hemsida under frågor och svar.

  Eftersom smitta kan spridas genom förorenad utrustning, är det av största vikt att alla medlemmar och besökare på golfklubbar i den smittade zonen följer de riktlinjer och lokala regler som golfklubben sätter upp. Annars kan det komma skärpta restriktioner för golfen från Jordbruksverket.

 15. Vad kan hända om golfklubbar eller golfspelare i en smittad zon bryter mot restriktionerna?
 16. Om vi inom golfen inte följer Jordbruksverkets uppsatta riktlinjer kan det leda till skärpta restriktionerna för golfen.

  För den enskilda individen, eller ansvarig på golfklubben, kan det leda till böter eller fängelse om man bryter mot Jordbruksverkets förbud att befinna sig i skog och mark i en smittad zon.

 17. Får vi ekonomisk kompensation om vi tvingas stänga ner verksamheten?
 18. Riksidrottsförbundet driver frågan om att staten behöver kompensera för de ekonomiska konsekvenserna för alla föreningar i Idrottssverige som drabbas av restriktioner på grund av smittan. Mer information kommer.

Vid eventuella frågor, kontakta

Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59
Thomas.