Populära Golfa! finns nu i ny form. Tidningen har blivit digital och når ännu fler med klubbens och golfens viktiga frågor.

Den sista papperstidningen har skickats ut och nu är omställningen till ett digitalt innehåll färdig. Artiklar och videos ska nå fler och enkelt användas och delas av klubben och spelare.

Ta del av Golfa!s nya digitala hem här

Från fyra nummer till en stjärnhimmel

Golfspelarna är många och gör olika. Den digitala satsningen anpassar innehållet bättre till golfens olika målgrupper. Det når också fram via många olika digitala kanaler och plattformar och får en bättre räckvidd bland spelarna.

Fyra nummer av tidningen har nu istället blivit en märkbar närvaro i digitala kanaler. En stjärnhimmel av innehåll för alla, från klubben till spelaren. E-post, sociala medier och webb blir navet i en satsning på golfinnehåll i moderna, digitala format.

Golfa! har blivit digital för att:

  • Möta golfarens sätt att läsa innehåll och följa nyheter

  • Nå fler golfspelare med klubbens och golfens viktiga frågor

  • Utöka innehållet med video och rörligt material

Viktiga ämnen i fler format

Samma syfte – ny metod. Svenska Golfförbundets verksamhetsinriktning, som bestäms av landets golfklubbar, fortsätter att vara grunden i vilka ämnen som ska lyftas.

Genom Golfa! lyfts andra värden i golfen än vad som händer i golfvärlden. Olika teman och spännande innehåll får läsaren att upptäcka fler sidor av golfen och vad Sveriges golfklubbar har att erbjuda.

Nu när innehållet är digitalt får video och rörligt material en mer naturlig plats. Ännu fler perspektiv kan upplevas och berättelser kan ta fler former.

Fortsatt samarbete med Make Your Mark

Producerar innehållet gör byrån Make Your Mark, som är en del av Aller Media. Med kunder som bland andra Unionen, Villaägarna och Försvarsmakten har de en bred kunskap om modern kommunikation, och kan fortsatt ge Golfa! en redaktionell inriktning med djupare reportage och fler perspektiv på golfen idag.

Diskussion och perspektiv breddas

Ett uppskattat innehåll. Det är vad läsarundersökningarna som har gjorts på Golfa! visat. Att lyfta de för klubben viktiga frågorna ur flera perspektiv har satt ljus på fler värden.

Genom att göra innehållet enklare att ta till sig och dela med andra breddas hur många som nås. Det skapar förutsättningar för ännu fler diskussioner och insikter om Golfsveriges möjligheter och utmaningar.

Resultatet av mediasatsningen

Med mediaomställningen, som påbörjades 2020, har en karta av digitala tjänster redan kommit på plats. Det handlar om klubbens verktyg och möjligheter, om nya kommunikationsformat som t ex Pitch, men också om goda samarbeten med mediahus.

Bakgrund till mediasatsningen 

Kommunikation kopplad till verksamhetsinriktnigen är ett viktigt fokus sedan 2020. Den nya strategin ska nyttja befintliga kommunikationsresurser bättre. Med hjälp av media och digital teknik stöttas arbetet med att genomföra de av Golfsverige fastslagna strategierna i verksamhetsinriktningen.

Med media menas inte bara traditionella tidningar, radio och TV, utan även andra former av kommunikationsmedel och kommunikationskanaler riktade från SGF till klubb, från klubb till spelare och från SGF till spelare.

Behov av en bredare mix

Med ett nutidsperspektiv på golfen finns ett behov av att förflytta kraften från en tradionell, redaktionell pappersprodukt till en bred mix av både magasin, digitala tjänster och nya kommunikationsverktyg.

Det finns också en vinning i att på nya sätt lyfta fram allt det positiva som golfen bidrar med till samhället. En bredare mediamix skapar förutsättningar att öka golfens legitimitet och skapar bättre synlighet utanför golfens egna kanaler.

Svenska Golfförbundets Mediastrategi ska:

  • skapa bättre möjligheter att visa upp klubben i nationell golfmedia

  • ta fram nya digitala verktyg för klubbens kommunikation

  • skapa möjligheter för klubben att synas i fler kanaler utanför vanlig golfmedia

Några av våra mediasamarbeten:

KlubbTV.nu                
Svensk Golf
Golfing.se                   
Golf Gamebook

Läs de tidigare tryckta numren

Det trycktes nio nummer av Golfa! under åren 2020 till 2022, innan papperstidningen helt ersattes av den digitala satsningen. De skickades ut till alla medlemmar i en svensk golfklubb och går fortfarande att ta del av digitalt. Trevlig läsning!

#2-2022: Tema spelets framtid
#1-2022: Tema spelupplevelse


#4-2021: Tema hållbarhet
#3-2021: Tema tävlingsspecial
#2-2021: Tema är golf billigt eller dyrt?
#1-2021: Tema jämställdhet


#3-2020: Tema rekordår – men vad händer nu?
#2-2020: Tema drivkraft 
#1-2020: Tema ett slag för framtiden

För mer information

Porträttbild på Ove där man ser hans ansikte mot en grå bakgrund.
Porträttbild på Gunnar.