Abbekås GK: Riskanalyser tryggar banarbetarnas vardag

År 2009 räddade banchef Peter Pettersson och hans personal livet på en greenfeegäst som ramlat ihop medvetslös på första tee. Nu är även riskanalyser av banan på plats för att trygga banarbetarnas vardag. "Varje anställd har en egen pärm", säger Pettersson.

Tre medelålders golfspelare står framför ett vitt klubbhus med Abbekås Golfklubb skrivet ovanför ingången.
Skånska Abbekås Golfklubb ligger kustnära väster om Ystad.

Med många medlemmar och greenfeegäster i omlopp på en golfklubb måste man vara beredd på att allt kan hända. Det var precis vad som hände den där dagen sommaren 2009.

– Vi hade precis ätit lunch i klubbhuset när vi fick höra att en spelare hade ramlat ihop medvetslös på första tee. Tack och lov fanns vi på plats och hade precis månaden innan köpt en hjärtstartare och gått en kurs i hjärt-lungräddning, berättar Peter Pettersson, banchef på Abbekås Golfklubb.

– Vi hämtade hjärtstartaren, kopplade på noderna och hon återfick medvetandet efter första stöten. Sedan höll apparaten koll på hennes hjärta tills ambulansen var på plats. Läkaren som tog hand om henne sa att hon inte hade klarat sig utan vår insats. Det kändes väldigt bra.

Skannade in från banguiden

Peter Pettersson är uppväxt på När golfklubb på Gotland, där hans pappa Anders var banchef. Kärleken förde honom till Skåne och han har sedan 2008 arbetat som banchef på kustnära Abbekås GK strax väster om Ystad.

Man står på golfbana och håller en A4-broschyr med ritade golfhål. I bakgrunden syns en man som sitter på en åkgräsklippare.
"Varje anställd har en pärm med alla hål, där riskområdena är utmärkta i sex olika risksteg", berättar Peter Pettersson, banchef på Abbekås GK.

Personalen har kontinuerligt utbildat sig i första hjälpen, men det var inte förrän nuvarande ordförande Per-Olof Gustavsson började ställa frågor kring arbetsmiljö som Peter Pettersson och klubbchef Lasse Stark i januari 2019 gick Svenska Golfförbundets och Gröna arbetsgivares heldagsutbildning i arbetsmiljö på Barsebäck Golf & Country Club.

– Vi fick med oss bra mallar från utbildningen och jag samlade också på mig så mycket material som möjligt, bland annat har Gröna också väldigt bra material på sin hemsida. Den våren gjorde jag en riskanalys av banan, hål för hål.

– Jag skannade in dem från banguiden och plockade upp dem i powerpoint, så att jag enkelt och pedagogiskt kunde markera riskområdena på varje hål. Vi har flera hål där vi har branta sluttningar, som exempelvis ner mot greenbunkern på hål 18, säger Pettersson.

En pärm till varje anställd

Man står i en slänt ner mot en bunker på en golfbana. I bunkern kör en man en maskin som krattar sanden.
Peter Pettersson visar en av riskområdena ner mot en greenbunker på hål 18. På maskinen sitter Claes Westergård, en av klubbens banarbetare.

Han graderade riskerna i sex olika steg, där röd markering är den mest riskfyllda. Han gjorde i ordning pärmar till alla anställda, även säsongare. Den innehåller alla bilder på hålen, klubbens arbetsmiljöpolicy och krishandbok samt uppgifter till närmast anhörig.

– Här har varje anställd också sina tid- och lönerapporter. Det gör att pärmen används varje dag och inte blir stående längst bak i någon hylla, säger Peter Pettersson och fortsätter.

– Och vi går igenom pärmen med alla anställda en gång per år, när alla säsongare är på plats.

Nästa steg är att fokusera mer på säker golf genom att kommunicera med medlemmar och gäster om att banan är personalens arbetsplats och att alla behöver medvetna om riskerna med spelet.

– Det sker incidenter lite då och då, och egentligen är det otroligt att det inte hänt någon allvarlig olycka, så mycket spel som vi har på vår bana. Där har vi en del att jobba på, säger Pettersson.

Text och bild: Lena Lindström

Skribent

Porträttbild på Lena.

Fler nyheter

 1. Godkända växtskyddsmedel november
 2. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel november

  Två produkter har fått förlängt godkännande och för ett växtskyddsmedel har godkännandet gått ut. Dessutom tipsar vi om försiktighetsåtgärder när det gäller applicering med spruta.

  Den här månaden är det tre förändringar i listan över godkända växtskyddsmedel, så se till att ladda ner den uppdaterade PDF:en att sätta upp i verkstad och kontor. 

  ► Totalbekämpningsmedlet Roundup Ultra (reg.nr. 3937) har fått förlängt godkännande till 30 april 2022. Tips! Läs mer om Roundup Ultra i nyheten gällande glyfosat. Klicka här ➤

  ► Fungiciden Instrata Elite (5466) har fått förlängt godkännande till 31 oktober 2023

  ► Godkännandet för det biologiska växtskyddsmedlet Prestop (4934) gick ut den 1 oktober. Det får fortfarande användas till och med mars 2023, men får inte längre säljas från och med i vår. 

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Tips! Tänk på detta vid applicering med spruta

  Framsida på broschyren "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd - lantbruksspruta med bom".

  Vi vill passa på att ge ett förtydligande om försiktighetsåtgärder när det gäller applicering av svampskyddsmedel.

  För samtliga inom golfen godkända svampmedel gäller följande vid applicering med bomspruta: Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd – Lantbruksspruta med bom".

  För Ascernity gäller också följande: Om man använder handhållen spruta (ryggspruta) är villkoret att munstyckesutrustning som reducerar avdriften med 90 procent ska användas vid spridning närmare än 100 meter från öppna vattendrag.

  Psst! Du vet väl att Hjälpredan även finns som app till din mobil. Du hittar den där du laddar ned appar. 

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 3. Så gödslar du behovsanpassat och hållbart
 4. Banskötsel

  Så gödslar du behovsanpassat och hållbart

  Det är enklare än du tror att göra en gödselstrategi som både gynnar miljön, kvaliteten och plånboken. Innan du riskerar att gödsla för mycket, ladda ner handboken Behovsanpassad gödsling och läs vad den oberoende forskningen säger.

  Grönyteskötsel handlar om att göra och tillföra det som är nödvändigt, inte mer. Det här gäller i allra högsta grad när det gäller gödning. Detta bekräftades i handboken ”Behovsanpassad gödsling” som kom ut 2011 och som bygger på oberoende forskning.

  Nu har det kommit en uppdaterad version som är kompletterad med den allra senaste forskningen och kunskapen. Här finns allt du behöver veta om gödsling och lite till.

  Ladda ner handboken som PDF här ➤

  Lägre kostnader – bättre för miljön

  Att gödsla behovsanpassat behöver inte kosta speciellt mycket pengar och näringsinnehållet i marken behöver inte analyseras. Båda dessa faktum gör arbetet och planeringen lättare för en greenkeeper.

  Lägre kostnader uppskattas av medlemmar och styrelse. Kunskapsbaserade beslut gör det lättare för greenkeepern att känna sig trygg i sina beslut och dess konsekvenser.

  För mycket eller för lite av olika näringsämnen ökar risken för obalans i växtprofilen, vilket kan medföra komplikationer, onödig miljöbelastning och negativ påverkan både på kvalitet och på ekonomi.

  Vi behöver finna balansen så att vi hjälper naturen, inte styr den. För det går ändå inte att styra naturen.

  Många nackdelar med övergödsling

  Det är lätt att hamna i obalans om man vattnar och gödslar för mycket. För mycket tillgång på näring och vatten ger ett klent rotsystem med ett svagt gräs som klarar sjukdomar och slitage sämre. För mycket näring på hösten gynnar skadesvampar.

  Övergödsling och kraftig tillväxt leder också till onödigt mycket klippning och skötsel, vilket kostar extra resurser från golfklubben.

  Dessutom påverkar överdriven tillväxt spelupplevelsen negativt, eftersom det ger långsam rull på greenerna och sämre spelytor generellt, genom att gräset blir mindre tåligt.

  Det finns inga genvägar till en bra spelyta, men det går att odla fram bra spelytor på lite olika sätt. Frågorna alla behöver ställa sig regelbundet är:

  • Vad behöver gräset för att växa?

  • När fungerar det som bäst i naturen och vilka förutsättningar råder då?

  Utgå från oberoende forskning vad gäller tillsatsmedel

  Det finns idag ett otroligt stort utbud i branschen när det gäller växtnäring i alla möjliga mixade blandningar och prisnivåer.

  Det saluförs även en lång rad tillsatsprodukter som vitaminer, mikroorganismer, hormonbaserade biostimulanter, aminosyror, enzymer och proteiner. Tillsatser som oftast inte behövs. När det gäller tillsatsmedel, fråga alltid efter oberoende forskningsförsök.

  De vanligaste gödselprodukterna innehåller en blandning av nitrat-, ammonium- och ureakväve. Ett råd är att räkna ut vad ett kilo rent kväve kostar i de produkter ni använder. Gräset är enbart intresserad av kväve i sin enklaste form och det tas till största del upp som nitratkväve och i viss mån som ammoniumkväve.

  Fosfor är viktigt för frösättning och för rotutveckling hos unga plantor. Behovet av fosfor är cirka 12 procent av kvävemängden. Ny forskning visar att det i etablerade gräsytor ofta redan finns rikliga mängder, så applicering med fosfor kan i många fall utelämnas för en lång tid framöver.

  Enklare än du tror att göra en gödselstrategi

  Framsida på Sterfs skrift Behovsanpassad gödsling - från teori till praktik. En vy över en golfbana med en grön golfgreen med två spelare som ska putta.
  Sterfs handbok kring behovsanpassad gödsling finns nu i en uppdaterad version. Här hittar du oberoende forskning för att du ska kunna göra en egen gödselstrategi för din golfbana.

  Jag förstår att det kan uppfattas som en svår och stor utmaning att veta hur en golfbana ska gödslas när marknaden erbjuder ett mycket stort utbud av produkter. Men det är inte vettigt att låta en säljare från ett vinstdrivande företag lägga upp en gödsel- och skötselstrategi för golfklubben.

  Enligt oberoende forskning finns ingen anledning att variera förhållandena mellan olika näringsämnen och gödselprodukter under växtsäsongen. Det gör egentligen planeringen av en gödselstrategi mycket enkel. Det kan också bli tämligen billigt.

  Svaren finns i handboken ”Behovsanpassad gödsling”. Är du ändå osäker, kontakta din bankonsulent.

  En hållbar önskelista

  Avslutningsvis vill jag dela med mig av tre önskemål som golfen behöver tänka på för en hållbar framtid på våra banor:

  1. Att ansvarig banpersonal har god kunskap i hur naturen fungerar, för att kunna motivera och fatta beslut om vad som ska tillföras eller inte ska ut på golfbanans spelytor.

  2. Att vi assisterar naturen i stället för att försöka kontrollera den.

  3. Att vi arbetar preventivt, i stället för att behandla symptomen.

  Skribent

  En medelålders man med glasögon, kort skägg samt kortklippt ljusbrunt hår.
 5. Examen för eleverna på HGU
 6. Banskötsel

  Examen för eleverna på HGU

  Stort grattis till eleverna från Högre Greenkeeperutbildning (HGU) 2019–2021 som nu tagit sin examen. Ett extra grattis till Mads Thers från norska Holtmark Golf som blev årets HGU-stipendiat.

  Eleverna från Högre Greenkeeperutbildning (HGU) 2019–2021 har nu äntligen tagit sin examen efter två annorlunda år som behövt anpassas till pandemin. Vissa av kursblocken kunde hållas fysiska medan några blev digitala, vilket var en utmaning för alla parter som vi tagit oss igenom tillsammans.

  Ett vasst gäng som vuxit med uppgiften

  Nya kunskaper och insikter är inhämtade och ett nytt nätverk är skapat. Det har varit en stor utveckling hos samtliga elever och många har vuxit med uppgiften under de två utbildningsåren, vilket är kul att se.

  Man i 30-årsåldern med kort ljusbrunt hår och ljusblå skjorta står inomhus med två diplom.
  Stort grattis till Mads Thers från Holtsmark Golf, som utsågs till HGU-stipendiat 2021.

  De individuella prestationerna på tentor och de många bra examensarbetena har väckt stor beundran hos oss bankonsulenter. Likaså att samtliga elever presenterat sina arbeten för sina kurskamrater på ett väldigt naturligt och bra sätt.

  Mads Thers blev HGU-stipendiat

  En som gjorde det ”lilla extra" var Mads Thers från norska Holstmark Golf som blev utbildningens stipendiat! Motiveringen lyder:

  Mads Thers har genom goda skrivningsresultat, ett aktivt deltagande under lektionerna med sitt positiva ifrågasättande, ett examensarbete utöver det vanliga, ett gott kamratskap samt en vilja att dela med sig av sina kunskaper utnämnts till 2021 års HGU-stipendiat.

  Som HGU-stipendiat kommer Thers att få följa med SGF den stora greenkeepermässan BTME i Harrogate, England, och vidareutbilda sig ytterligare via deras digra seminarieprogram. 

  SGF:s bankonsulenter vill rikta ett stort grattis till er alla och lycka till i framtiden!

  Är du också intresserad av att gå Högre greenkeeper-utbildning? Nästa HGU startar hösten 2022 och anmälan öppnar under våren. Du hittar allt om utbildningen här

  Skribent

  Porträttbild på Calle.