Tidigare undersökningar visar att den som är ny inom golfen sätter stort värde i omhändertagandet.

Ett tips till dig som tar emot nya golfarna är att sätta dig in i materialet för Grönt Kort. Ditt stöd och din kunskap i materialet ger dem ett bra mottagande och ett stöd i deras utbildning. Det i sin tur kan generera nöjda nya golfare som stannar kvar inom golfen.

Klicka här för att komma till Grönt Kort:s utbildningssida

Boken Grönt Kort hos SISU Idrottsböcker

Golfäventyret – barnens nybörjargolf

Tjej slår ut på en Golfäventyret-tee

I Golfäventyret lär sig barn hur man spelar golf på banor som är korta och hur de stegvis tar sig ut på stora banan med handicap. Till varje bana finns övningar, några regler och några golfvettområden. Barnen får också lära sig hur man bygger banorna och hur man varierar dem.

På det sättet blir golfen roligare för barn.

Läs mer om Golfäventyret

Golfäventyret för klubbens tränare och ledning

För mer information

Annica