Här kan du som jobbar på golfklubb registrera supportärenden som rör Golfens IT-system (GIT), GIT Tävling och GIT Online.

Nytt sätt att registrera supportärenden

För att skicka in ett ärende till klubbsupporten (tidigare GIT-supporten) använder du formuläret till höger på den här sidan. Om det inte dyker upp automatiskt klickar du på den blå ikonen i nedre högra hörnet, där du antingen ser "Registrera supportärende" eller en pratbubbla.

Innan du kontaktar klubbsupporten 

onlinehjälpen för Golfens IT-system hittar du svaren på i stort sett alla dina frågor. Kolla alltid i den innan du kontaktar klubbsupporten.

Är du golfspelare?

Då ska du i första hand vända dig till din hemmaklubb för support, eller titta på sidorna för spelare.

Systemen övervakas dygnet runt, året runt

Golfens IT-system och Min Golf driftövervakas dygnet runt, året runt, av ett jourteam (ej en del av klubbsupporten) som finns redo att agera om det uppstår störningar av allvarligare karaktär i driften. Larm skickas automatiskt till teamet vid långa svarstider eller otillgänglighet.