Succé för Troxhammars 12-hålare

Tolvhålsbanan på Troxhammar GK var först i landet och har blivit ett lönsamt och uppskattat komplement till den stora banan.

Antal hål: 30
Byggd: 1995

Syfte med projektet

Syftet med banan var att attrahera golfare som prioriterar tid och att öka lönsamheten på gamla 9-hålaren.

Så gjorde Troxhammar GK

Efter det att Troxhammar byggde om sin tidigare 9-hålsbana till 12 hål har den blivit en succé. Bland annat är den väldigt populär bland damer som står för 48 procent av medlemskategorin med spelrätt där (rikssnittet 28 procent). Speltiden är ca 2,5 timmar inklusive en liten fikapaus efter 6 hål.

Fördelningen mellan medlemmar med spelrätt på 18-hålsbanan respektive 12-hålsbanan är relativt jämn och den mindre banan står för cirka 30 procent av greenfeeintäkterna. Tolvhålaren anses som en mycket bra instegsbana för nybörjare, men även en bana som många äldre medlemmar väljer att trappa ned sitt golfspelande på, när 18-hålsbanan börjar bli för lång och svår.

Bengt Erkki

porträttbild ej upplagd