Söderåsen vill nå yngre

Söderåsens GK har 2015 infört medlemsformen Flexipunkt som ett steg in i golfen och som kan ersätta greenfeemedlemskapet.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Byggd: 1969
Projekt påbörjat: 2015

Syfte med projektet

Att nå nya medlemsgrupper och ersätta greenfeemedlemskapet.

Så gjorde Söderåsens GK

Genom Flexipunkt hoppas klubben på att man når nya och yngre målgrupper som tidigare valt greenfeemedlemskap då de har haft svårt att förutse tiden för golfspel.

Redan första året ser man också effekten av att vissa som återinträtt i golfen genom systemet nu uppgraderar sig till fullvärdig medlem när man vill spela mer. Systemet har den fördelen att medlemmen känner att han/hon kan välja utifrån hur mycket golf man kan eller vill spela.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.