Skellefteå attraherade kvinnorna

Skellefteå GK har under sommaren genomfört en riktad nybörjarutbildning till enbart kvinnor med ett mycket positivt resultat.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Byggd: 1970
Projekt påbörjat: 2015

Syfte med projektet

Att attrahera kvinnor att prova golf genom ett riktat erbjudande och med förhoppningen om att få fler medlemmar.

Så gjorde Skellefteå GK

Klubben bestämde sommaren 2015 att rikta ett erbjudande enbart till kvinnor. Målsättningen var att få ihop 40 kvinnor, som över en helg med ledning av fem tränare skulle få gratis grundutbildning. Klubben gick ut via facebook och nyhetsbrev och efter en vecka hade 110 anmält intresse. Man beslutade då att dela upp utbildningen på två helger med 40 deltagare första helgen och 40 nästkommande helg. Totalt kom drygt 80 personer. Kvinnorna fick praktisk utbildning under helg samt resterande tid under året fritt spel på klubbens pay-and-play bana.

I januari 2016 kommer en uppföljning att ske tillsammans med kvinnor som redan är medlemmar och som har hcp 36 eller högre. Planen är att informera om klubbens verksamhet, ha modevisning och utrustningsinformation. Under våren kommer ytterligare aktiviteter med medlemserbjudande eller fortsatt spel på pay-and-play-banan.

De flesta som gick utbildningarna är födda på 70-talet och har en partner som spelar. Beroende på slutgiltigt utfall beslutar klubben om att göra motsvarande aktivitet 2016.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.