Mölndal - med rätt att spela

När Mölndals GK hade en kris 2013 beslutades att utdebitera en extra avgift eller bistå med att rekrytera en ny medlem. 150 nya medlemmar blev resultatet.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Byggd: 1988
Projekt påbörjat: 2013

Syfte med projektet

Beslutet togs då klubben var i akut kris för att få upp antalet medlemmar och medlemsintäkterna så att man fick en budget i balans.

Så gjorde Mölndals GK

År 2013 befann sig klubben i en krissitutaion och behövde fler medlemmar. Under årsmötet beslutades det att de 500 spelrättsinnehavarna fick alternativet att antingen sälja en extra spelrätt eller betala 2 000 kronor via extra debitering. 500 spelrätter såldes på detta sätt under 2014. 2015 var 300 medlemmar kvar och betalade då 3 600 kronor samt att det tillkom 160 nya medlemmar för detta pris. Idag har klubben 1 160 medlemmar och en budget i balans.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.