Måndagsklubb på Kungälv-Kode

Kungälv-Kode har startat en måndagsklubb för barn mellan 6 och 12 år som kan komma och prova på golf.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Byggd: 1990
Projekt påbörjat: 2015 

Syfte med projektet

60-70 barn har varje vecka fått prova på golf, varvid 60 nya juniormedlemmar tillkommit under 2015.

Så gjorde Kungälv-Kode GK

2015 startade klubben måndagsgolfen där barn mellan 6 och 12 år får komma och pröva golf under ledning av fyra till fem ledare. Varje tillfälle har besökts av mellan 60-70 barn. Möjligheten att få så många barn intresserade har möjliggjorts via kontakter med skola och en lokal fotbollsklubb. Försöket har resulterat i 60 nya juniormedlemmar samt några nya seniormedlemmar. 2016 kommer en fortsatt och utökad satsning att ske.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.