Ystad skapar biologisk mångfald

På Ystad Golfklubb vill man att golfbanan ska ses som en del i den biologiska mångfalden. Här samsas golfare med får, grisar, fåglar och bin.

Syfte med projektet

Att se golfbanan som en del i ett ekologiskt system i kombination med djurhållning.

Korta fakta om Ystad GK

Antal hål: 18

Byggd: 1933

Så gjorde Ystad GK

Ett aktivt miljöarbete på klubben har nu utökats. För att öka den biologiska mångfalden har Ystad GK ett grishägn som utökas med fler grisar nästa år. Dessutom finns drygt 100 får i hägn. Golfklubben rensar sly på ett naturligt sätt efter kraftig avverkning och håller ruffar nere.

Golfspelare kan gå in via övergångar. Nyplantering av ljung har skett i samband med en bunkerrenovering. Resultatet blir att ljungen pollineras via många bisamhällen på anläggningen.

Medlemmar kan bidra med att köpa fågelholkar av olika slag. Dessutom läggs kornhalm i urgrävda dammar för att undvika att de växer igen.

Vill du veta mer?

Det finns ingen bild på Mattias.