Sigtuna tog del i naturarbetet

Genom samarbete med olika intressenter i Sigtuna kunde Garnsvikens natur och miljö lyftas och Sigtunas golfbana ses som en del i helheten.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invigd i SGF: 1969
Banarkitekt: Nils Sköld
Projekt genomfört: 2013

Resultat av projektet

Projektet har tydliggjort golfbanan som en del av natur, miljö och upplevelse och lockat fler till området.

Så gjorde Sigtuna GK 

Sigtunaprojektet är benämningen på en helhetssyn på det område där golfbanan ligger. Projektet började genom initiativ från golfklubben, Naturskyddsföreningen och STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation).

Där bjöd man in organisationer, markägare, kommun, företag med flera till ett seminarium om hur man genom samverkan kan förbättra och utveckla området kring Garnsviken i Sigtuna. Att se helheten där samverkan utvecklar både miljö, kultur och fritidssysselsättning. 

Här kan du läsa mer om projektet

För mer information kontakta

Det finns ingen bild tillgänglig.