Naturstig visar vägen i Mjölby

Mjölby GK har 2015 anlagt en naturstig som visar upp naturvärden som finns vid banan.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1983
Projekt genomfört: 2013 

Resultat av projektet

En naturstig kom till genom klubbens GEO-certifiering i fjol (2014) genom ett samarbete med en kommunekolog.

Så gjorde Mjölby GK

Mjölby GK blev som nionde klubb i Sverige och första klubb i Östergötland GEO-certifierade 2014. Arbetet som ledde fram till certifieringen gjordes tillsammans med en kommunekolog. Arbetet ledde fram till att speciella naturvärden dokumenterades och genom ett LONA-bidrag, som är ett naturvårdsbidrag från länsstyrelsen, har klubben kunnat anlägga en 600 meter lång naturstig. Naturstigen kommer bland annat att användas till lektioner för skolelever.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.