Konceptträning på Chalmers

Chalmers GK har sedan några år infört begreppet konceptträning där många medlemmar deltar i olika träningar vid 30 tillfällen under året.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1981
Projekt genomfört: 2012

Syfte med projektet

Målet är att de som tränar ska få utbildning i golfens alla delar inklusive kost, hälsa och spelstrategi.

Så gjorde Chalmers GK

Konceptträningen innebär att man under 30 tillfällen under året i grupper om åtta personer får golfutbildning, information om hälsa, kost och övrigt som påverkar golfen positivt. Cirka 250 medlemmar, juniorer och seniorer, tränar en gång per vecka enligt ett uppgjort schema. Beroende på om man arbetar eller går i skola finns olika tidpunkter att träna. Man betalar en avgift för hela året innan säsongen börjat. Efter kurstillfällena görs en årlig analys, som hittills har varit mycket positiv.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.