Vad gör din klubb som främjar människors hälsa och välmående? Här får du tips på bra tankar och genomförda idéer från andra klubbar. Har du och din klubb fler exempel, kontakta Anders Hammarström, anders.hammarstrom@golf.se.