Valldas revision ger trygghet

Vallda G&CC låter årligen en banarkitekt och en agronom göra en revision av golfbanan. Det ger ett professionellt underlag för utveckling och skötsel.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 2006
Samarbetspartners/Utförare: Martin Hawtree

Syfte med projektet

Revisionen leder till en avstämning och utvecklingsplan för såväl skötsel som layout.

Så gjorde Vallda G&CC

Genom att låta arkitektfirman Martin Hawtree, tillsammans med en välkänd agronom inom golfbranschen, göra en årlig genomgång av banan får anläggningen ett professionellt underlag för fortsatt skötsel och utveckling. Detta ger en trygghet i att man arbetar på rätt sätt mot uppsatta mål beträffande banans kvalitet och anses vara väl investerade pengar.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.