Underhåll är vägen för Burvik

Burvik Golf sköter vägunderhåll och skidspår åt en intilliggande vägsamfällighet, vilket skapar möjlighet att ha årsanställda.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1995
Projekt genomfört: 2013

Syfte med projektet

För att kunna ha årsanställda samt investera i traktorer sköter golfbolaget vägunderhåll och skidspår åt samfälligheten.

Så gjorde Burviks Golf

Burvik Golf har fått tillit att sköta vägunderhåll, sommar- och vintertid, åt vägsamfälligheten. De har även tagit på sig att anlägga och underhålla skidspår i området. Intäkterna från detta har bidragit till att klubben kunnat köpa in en traktor och nu kan ha två årsanställda på banan.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.