Två östgötaklubbar går ihop

Norrköpings GK och Söderköpings GK slås ihop. Beslutet togs vid extra årsmöten på båda klubbarna. Det nya namnet bestäms efter en medlemsomröstning.

Snabbfakta

Antal hål: Norrköping 18, Söderköping 27
Invalda i SGF: Norrköping 1936, Söderköping 1983

Syfte med sammanslagningen

Sammanslagningen görs för att förbättra ekonomin och erbjuda mervärde.

Så gjorde klubarna

Hösten 2016 togs beslut att slå samman Norrköpings GK och Söderköpings GK. Den nya klubbens namn presenteras senare. Eftersom båda klubbarna brottas med samma problematik att få en bra ekonomi såg man möjligheter att istället slå ihop klubbarna och på så sätt få samordningseffekter som sänker kostnaderna. Genom sammanslagningen finns också möjlighet att sänka årsavgiften samtidigt som medlemmarna får tillgång till två banor.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd