Tränarteamet sköter Eskilstuna

Eskilstuna GK har en annorlunda organisation, fyra anställda tränare med varierande arbetsuppgifter.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1952

Syfte med projektet

Klubbens organisation ger möjlighet att personalen som ett team klarar fler olika arbetsuppgifter som ofta förekommer på golfklubbar.

Så gjorde Eskilstuna GK

Shoppen togs över i egen regi och klubben har all lektionsgivning. Samtidigt gjordes organisationen om så att personalen, utöver banpersonal och klubbchef, samtliga har tränarbakgrund. Detta innebär att alla kan gå in och hjälpa till där det krävs, när det behövs. Personalen sköter allt från knattegolf, juniorkommitté, kanslifunktioner, tidsbokning, reception, företagsgolf, tävlingar, inköp, researrangemang och lektioner.

Från 2016 har man fyra heltidsanställda tränare som delar på dessa uppgifter. Arbetet blir också mer varierande och årsarbetstiden kan enklare schemaläggas för att undvika för hög arbetsbeläggning, då man har bra backup inom många områden. 

För mer information kontakta

För mer information kontakta