Sotenäs satsar på GPS-styrda bilar

Sotenäs GK har GPS-utrustat klubbens golfbilar för att möjliggöra en mängd funktioner som körtips, avstånd till hålen och matbeställning vid nian.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Invald i SGF: 1987 

Syfte med projektet

Genom GPS-systemet kan man dels styra bilarna att enbart köra där det är lämpligt, dels ha en dubbelriktad kommunikation med bilarna.

Så gjorde Sotenäs GK

Varje golfbil är försedd med en GPS-enhet som gör att golfbilarna enbart kan köras där det är lämpligt på grund av väderlek eller av miljöhänsyn. I varje bil finns en display som visar avstånd till green/hål samt däremellan.

Det är även möjligt att visa reklam eller annan information. Spelarna kan dessutom kommunicera med klubbhus för bland annat matbeställning vid nian eller efter ronden. Investeringen beräknas kunna finansieras genom fler uthyrningar och mervärden för sponsorer.  

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.