Golfnära boende bra i Landeryd

I samarbete med markägare vid Vesterby golfbana planeras ett golfnära boende. Det hoppas klubben ska generera mer intäkter.

Snabbfakta

Antal hål: 54
Invald i SGF: 1987
Projekt påbörjat: 2015
Samarbetspartners: Byggherre samt markägare

Syfte med projektet

Förhoppningen är att ett golfnära boende ska generera bättre intäktsmöjligheter för Landeryds GK, som äger Vesterby golfbana.

Så gjorde Landeryds GK

Tillsammans med intilliggande markägare upplåter Landeryds GK mark till en byggherre. Det pågår ett detaljplanarbete där byggherren och klubben delar på kostnaden. När detaljplanen är klar och godkänd får byggherren ta alla risker. Genom ett golfnära boende hoppas Landeryd GK på bättre intäktsmöjligheter och andra positiva effekter.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.