Bostadsrätter vid Melleruds bana

Banägaren vill skapa ett attraktivt plusboende i anslutning till golfbanan. Spaden sätts i jorden när 60 procent av de tänkta bostadsrätterna är bokade.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1992

Syfte med projektet

Skapa ett attraktivt plusboende i anslutning till golfbanan.

Så gjorde Melleruds GK:s banägare

Tricona AB som äger golfbanan i Mellerud, avser att bygga så kallade plusbostäder invid golfbanan. Planen är att uppföra byggnader för cirka 30 bostadsrätter med olika aktiviteter. Företaget har erhållit positivt planbesked och bygglov lämnas in våren 2017. Så snart 60 procent av bostadsrätterna bokats påbörjas byggnationen. Detta är ett boende som ligger rätt i tiden, enligt markägaren.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd