Barnkonventionen stöttar nya Grönt Kort

Barnkonventionen är numera lag och vi i golfen är väl förberedda på vad detta betyder för klubbens verksamhet. Verktyg som ger barnen möjlighet att upptäcka och utvecklas utifrån sina förutsättningar blir en ännu viktigare pusselbit.

Bra verksamhet leder till engagerade medlemmar, oavsett ålder. Det är en ekvation vi ser runt om i Golfsverige och som helt klart är en grundpelare även i introduktionsverksamheten. Att bli sedd utifrån sina förutsättningar leder till en trygg start inom golfen.

För barn finns det utmaningar i vår idrott som inte alltid är så lätta för vuxna att se. För att bättre kunna möta barnen på deras nivå finns Golfäventyret – ett verktyg som hjälper klubben att skapa en väg in i golfen för dem som är 12 år och yngre. Med hjälp av Golfäventyret blir det lättare att bygga en verksamhet som på ett enkelt sätt öppnar upp golfen för barns förutsättningar.

Det beslut som togs kring nya Grönt Kort och den nya introduktionen på förbundsmötet 2019 innebär, utöver allt det spännande som händer för vuxna, att barnens Gröna Kort är just Golfäventyret. Det passar bra i ett läge när barnkonventionen nu är lag och omfattar idrotten.

Nytt regelverk för Grönt Kort - förbundsmötet 2019

Hämtat ur punkt 8 i beslutet:

För barn (till och med det kalenderår barnet fyller 12 år) gäller ett anpassat regelverk för att tilldelas Grönt Kort. Barnet ska klara av Level 1–3 i Golfäventyret vilket sammanfattningsvis omfattar:

a) utföra och besvara ett antal uppgifter och frågor (”utmaningar”)
b) ett spelprov som går ut på att spela 9 hål på en så kallad 100-bana (enligt definition i Golfäventyret) på 45 slag eller lägre.

I den nya plattformen, som kommer under våren, utvecklar vi stöd också för barnens resa in golfen och detta kommer att släppas som steg 2 under våren/sommaren. Registrering av barnens spelprov, 45 slag på 100-banan,  kommer att fungera redan i steg 1.