Vem vill inte ha ett eget hotell?

Rädda bina! Det är ett upprop från Naturskyddsföreningen som Svenska Golfförbundet stöder och nu uppmanar landets golfklubbar och anläggningar att engagera sig i. Många av landets klubbar har redan insektshotell, vårdar det öppna landskapet, eller samarbetar med Foderhjälpen som exempel. Men fler behövs.

I Sverige finns 455 golfanläggningar med närmare en halv miljon svenskar som medlemmar i en golfklubb. För Svenska Golfförbundet (SGF) är ansvaret att vårda miljön, de öppna landskapen och att vårda världens vackraste idrottsplats, viktigt. De golfare som är medlemmar i en svensk klubb bidrar också varje säsong med fem kronor per medlem till forskningsstiftelsen STERF, de nordiska golfförbundens forskningsstiftelse som bidrar med ny kunskap för en hållbar utveckling av golfanläggningar.

Ifjol när torkan slog hårt mot djurägare så engagerade sig runt 70 klubbar för Foderhjälpen, en insats som inte minst hästnäringen var tacksam för. Igen finns det väldigt enkla knep för att återigen göra en insats, nu för den biologiska mångfalden.

Det behöver inte vara svårare än så här för en golfklubb – man får förstås utöka till fler – och gärna sprida budskapet och engagera medlemmarna i kampanjen:

Två döda träd (död ved) liggande i solig plats på banan, två pinnar eller stolpar i kanten av högruffen för att rovfåglar kan spana efter sork och liknande.
Två löv/rishögar i anslutning till dammar för bostad/övervintring av groddjur.
Två insektshotell och två fågelholkar utplacerade på anläggningen.
Två ytor som man har tagit bort vegetation och tagit fram sand för bin och insekter (om sandig mark)

Detta är mycket enkelt. Det kostar inget och kräver minimalt underhåll.  Kalla det gärna ”baspaket”. Det är ju heller inte så att det här behöver ske i närheten av spelytorna, utan på mer avskild plats. Tar man detta gånger 455 anläggningar blir det en stor standardhöjning för naturen och då har vi inte nämnt stora åtgärder med blommor i ruffar och förbättrade dammar, utöver ”baspaketet”. Glöm heller inte att registrera de aktiviteter din klubb gör hos Naturskyddsföreningen.

Huvudorsaken till vildbins snabba minskning både i antal individer och i antal arter, är att människan på bara några generationer radikalt förändrat naturen och binas livsmiljö. Ett intensivt jord- och skogsbruk, byggande av vägar och genom att bidra till ett förändrat klimat har förändrat binas livsmiljö.

Den 22 maj är det biologiska mångfaldens dag, den 25 maj golfens dag och dagen därpå mors dag. Ett insektshotell är ett tips på perfekt present. Operation: Rädda bina lanseras till Golfsverige i maj tillsammans med Green Week Golf Recycling som är ett upprop från golfbranschen genom Golf & Companies i samarbete med SGF. Alla kan 20-26 maj ta med golfutrustning som inte används, till utvalda golfklubbar, PQ, Golfstore- och Dormybutiker och fylla containers för återvinning.

Läs mer här:
Bevara den biologiska mångfalden – flera enkla tips
Naturskyddsföreningen
STERF
Golfnyttan i samhället
Golfens dag