Säker Golf

Säker golf handlar om att det ska var säkert att vistas på en golfbana. Detta gäller säkerheten mellan dom som arbetar på golfbanan och dom som spelar golf. Säker Golf handlar lika mycket om att det ska var säkert spelare emellan.

Alla som har grönt kort eller jobbar på en anläggning ska veta vad som gäller. För spelaren gäller det att vänta på klartecken från banpersonalen innan spel kan ske mot den plats arbetaren befinner sig.

För banpersonalen och spelaren är det viktigt att förstå att både skötseln och spelet behöver ha ett visst flyt. Flyter inte arbetet på, kommer banan inte hinnas skötas, vilket drabbar både efterkommande spelare och många gånger också banan långsiktigt. Flyter inte spelet på kommer det drabba bokade runder resten av dagen, åtminstone över lång tid av dagen. Här handlar det om ömsesidig förståelse.

Vädret kan ställa till det

Om man som spelare inte kan se sin bollbana eller sitt landningsområde behöver man skicka någon medspelare i förväg för att garantera säkerheten. Detta kan vara riskabelt om sikten är begränsad.

Om man inte kan se hela sin bollbana och landningsområdet, ska man inte slå överhuvudtaget. Detta fenomen kan inträffa tidig morgon, sen kväll vid skymning eller när det är dimma. Som klubb bör man ha fast rutiner vid alla dessa tillfällen, för att garantera säkerheten spelare emellan och säkerheten spelare och banpersonal emellan. Ser man inte hela sin bollbana eller sitt landningsområde ska man inte spela golf. Detta är en viktig del i Säker Golf.

Nedan visas ett väderförhållande då det är direkt olämpligt att spela golf. Klubben bör ha fast rutiner för att spel inte sker när sikten är otillräcklig. Som spelare bör man inse att detta är ett olämpligt förhållande att spela golf i.  

Läs mer om Säker Golf här