Växtnäring och marklära

En balanserad tillgång på växtnäringsämnen ger goda förutsättningar till bra och hållbara spelytor. En bra gödselstrategi kan ge dig nöjda medlemmar och spara både pengar och miljö. Sidan är under uppbyggnad.

Gräs potentiella tillväxt styrs av tillgången på solljus, värme, luft och vatten. Dessa faktorer styr vilken mängd näringsämnen olika gräsarter behöver.

För mycket eller för lite av olika ämnen ökar risken för obalans i växtprofilen, vilket kan medföra komplikationer, onödig miljöbelastning samt negativ påverkan på kvalitet och ekonomi.  En väl balanserad tillförsel är nyckeln till en hållbar golfanläggning.

Gödsling kräver kompetens

Det finns ett brett utbud av produkter som innehåller växtnäring och många olika tillsatsmedel på marknaden. De är oftast inte nödvändiga och skapar istället bara förvirring.

Enligt oberoende forskning kan en gödselstrategi för golfbanan göras både enkel och förhållandevis billig. Se därför till att ha kompetent och välutbildad personal som själva kan avgöra vilka produkter som ska tillföras vid olika tillfällen, och vilka produkter som inte behöver tillföras.

Behovsanpassad gödsling

Golfgreen i närbild. Vid sidan är en inklippt framsida av en skrift som heter Behovsanpassad gödsling.

Grönyteskötsel handlar om att göra och tillföra det som är nödvändigt, inte mer. Det här gäller i allra högsta grad när det gäller gödning.

Det är enklare än du tror att göra en gödselstrategi som både gynnar miljön, kvaliteten och plånboken.

Innan du riskerar att gödsla för mycket, ladda ner STERF:s handbok Behovsanpassad gödsling – från teori till praktik och läs vad den oberoende forskningen säger.

Handboken kom ut första gången 2011 och publicerades i en uppdaterad version 2021. Här finns allt du behöver veta om gödsling och lite till.

Ladda ner handboken som PDF ➤

Se också STERF:s webbinar om handboken (på engelska):

Tips och råd

Att gödsla behovsanpassat behöver inte kosta speciellt mycket pengar och näringsinnehållet i marken behöver inte analyseras. Det gör arbetet och planeringen lättare för dig som greenkeeper. Klicka på utfällningarna nedan för fördelar, tips och råd.

 1. Lägre kostnader – bättre för miljön
 2. Lägre kostnader uppskattas av medlemmar och styrelse. Kunskapsbaserade beslut gör det lättare för greenkeepern att känna sig trygg i sina beslut och dess konsekvenser.

  För mycket eller för lite av olika näringsämnen ökar risken för obalans i växtprofilen, vilket kan medföra komplikationer, onödig miljöbelastning och negativ påverkan både på kvalitet och på ekonomi.

  Vi behöver finna balansen så att vi hjälper naturen, inte styr den. För det går ändå inte att styra naturen.

 3. Nackdelar med övergödsling
 4. Det är lätt att hamna i obalans om du vattnar och gödslar för mycket. För mycket tillgång på näring och vatten ger ett klent rotsystem med ett svagt gräs som klarar sjukdomar och slitage sämre. För mycket näring på hösten gynnar skadesvampar.

  Övergödsling och kraftig tillväxt leder också till onödigt mycket klippning och skötsel, vilket kräver extra resurser från golfklubben.

  Dessutom påverkar överdriven tillväxt spelupplevelsen negativt, eftersom det ger långsammare greener och sämre spelytor generellt, genom att gräset blir mindre tåligt.

 5. Att skapa bra spelytor
 6. Det finns inga genvägar till en bra spelyta, men det går att odla fram bra spelytor på lite olika sätt. Det du behöver är god kunskap i hur naturen fungerar, för att kunna motivera och fatta beslut om vad som ska tillföras och inte på golfbanans spelytor. 

  För en hållbar banskötsel är det också alltid bättre att arbeta preventivt istället för att behandla symptomen, och att assistera naturen iställlet för att försöka kontrollera den. 

  Frågorna du behöver ställa dig regelbundet är:

  ☛ Vad behöver gräset för att växa?

  ☛ När fungerar det som bäst i naturen och vilka förutsättningar råder då?

 7. Utgå från oberoende forskning vad gäller tillsatsmedel
 8. Det finns idag ett otroligt stort utbud i branschen när det gäller växtnäring i alla möjliga mixade blandningar och prisnivåer. 

  Kväve. De vanligaste gödselprodukterna innehåller en blandning av nitrat-, ammonium- och ureakväve. Ett råd är att räkna ut vad ett kilo rent kväve kostar i de produkter ni använder. Gräset är enbart intresserad av kväve i sin enklaste form och det tas till största del upp som nitratkväve och i viss mån som ammoniumkväve.

  Fosfor är viktigt för frösättning och för rotutveckling hos unga plantor. Behovet av fosfor är cirka 12 procent av kvävemängden. Ny forskning visar att det i etablerade gräsytor ofta redan finns rikliga mängder, så applicering med fosfor kan i många fall utelämnas för en lång tid framöver.

  Tillsatser. Det saluförs även en lång rad tillsatsprodukter som vitaminer, mikroorganismer, hormonbaserade biostimulanter, aminosyror, enzymer och proteiner. Tillsatser som oftast inte behövs. När det gäller tillsatsmedel, fråga alltid efter oberoende forskningsförsök.

  Oberoende forskning. Mer om hur du kan tänka och göra för att skapa en gödselstrategi hittar du i handboken ”Behovsanpassad gödsling”, framtagen av STERF. Är du ändå osäker, kontakta din bankonsulent.

Optimera spelytorna med en jordprofilanalys

Hur vet du hur mycket sand, luft och näringsämnen gräset behöver för att må så bra som möjligt? Det kan en jordprofilsbedömning ge svar på.

Din golfklubbs rådgivare inom bana och anläggning kan hjälpa dig att ta prover av er profil, och skicka dessa på analys till ett oberoende labb i USA.

Läs mer om erbjudandet här ➤

Fördjupa dina kunskaper

Ta del av materialet nedan för mer information och uppdatering om den senaste forskningen i ämnet.

 1. Videos
  • Pitch avsnitt 23: Gödslar klubben med pengarna?

   Grönyteskötsel handlar om att skapa bra spelytor och ett gräs som står emot slitage, sjukdomar och ett varierande klimat. Att tillföra växtnäring är en del av grönyteskötsel och utbudet av produkter är stort. Det är lätt att förlita sig på den säljande industrin rekommendationer, men vad är egentligen behovet av alla dessa produkter olika produkter? Se pitchavsnittet ”Gödslar klubben med pengarna?”.

  • STERF webbinar om behovsanpassad gödsling

   Ta del av och förstå hur näringsämnen påverkar gräs. Möt Maria Strandberg STERF, Stefan Nilsson bankonsulent Svenska Golfförbundet, Trygve S. Aamlid och Karin Juul Hesselsøe experter och forskare på NIBIO.

 2. Artiklar
  • Grundläggande marklära

   Gräs växer och utvecklas genom att fotosyntesen ges möjlighet att fungera. För det behövs solljus, luft, vatten och värme. Det är miljön ovan och under jord som avgör hur olika gräsarter trivs och vilken spelyta som kan presenteras. Generellt så brukar man säga att en god växtprofil ska innehålla 25% luft, 25% vatten och 50% mineraler inklusive några få viktprocent organiskt material. Med andra ord är markens beskaffenhet helt avgörande i hur högt upp på kvalitetsstegen det går att nå med golfbanans spelytor

  • Om behovsanpassad gödsling och tillsatsmedel

   För golfen finns ett brett utbud av produkter som innehåller växtnäring och även många olika tillsatsmedel. Produkter som blir dyrare och dessutom ofta inte är nödvändiga. Läs artikeln om behovsanpassad gödsling och hur den oberoende forskningen ser på växtnäring och tillsatsmedel.

  • Vägledning för nysådd på sanduppbyggda greener och tees

   För att nå ett lyckat resultat vid gräsetableringen får det aldrig råda brist på näring och vatten. Nyckeln till ett bra resultat är att en ung spirande gräsplanta inte får torka. Under en svensk sommardag kan det uppstå behov av att bevattna markytan 8 till 10 gånger. 

   Oberoende forskning rekommenderar en gödselprodukt bestående av (NPK) kväve, fosfor och kalium som har ett förhållande 100-14-65. Ta del av hur en sanduppbyggd green kan bevattnas och gödslas vid gräsetablering.

  • Sand och sanddressning (faktablad)

  • Sterf: Det är viktigt att gödsla balanserat

   Växter behöver näringsämnen i exakt det förhållande som motsvarar växtcellernas sammansättning. Det får aldrig uppstå brist på de näringsämnen som direkt påverkar gräsplantans energiförsörjning via fotosyntesen - kalium, magnesium, järn och mangan. Läs ett kortfattat faktablad om växtnäring.

  • STERF: Extra fosforgödsling behövs inte på våren

   Fosfor är en begränsad naturresurs globalt och golfbanorna bör inte använda mer fosfor än vad som är absolut nödvändigt. Läs artikeln om hur golfbanor kan bidra till en hållbar utveckling. För att arbeta mot en positiv utveckling är användningen av fosfor viktig att fokusera på då världens reserver av råfosfat är begränsad. Fosforläckage kan även vara en belastning för vattenmiljöer lokalt.

  • STERF: Tillväxtreglering med Primo MAXX

   Sedan 2011 har det varit godkänt att använda tillväxtreglerare på svenska golfbanor. Idag finns det tre godkända tillväxtreglerare, Primo MAXX II, Clipless NT och Attraxor. Produkten Attraxor ger en verkan som för övriga tillväxtreglerare i Sverige, en hämning av sträcktillväxt, och enligt tillverkaren reduceras även gräsets fröproduktion.

  • STERF: Vätmedel

   Jord kan bli vattenfrånstötande (hydrofob). Vattnets förmåga att penetrera markprofilen och bli åtkomligt för gräsets rötter hämmas, vilket kan leda till ett stressat och känsligt gräs som visar sig som torrfläckar på spelytan. En markprofils vattenavstötande egenskaper kan bland annat reduceras med hjälp av vätmedel.

  • STERF: MLSN - Minimum Levels for Sustainable Nutrition

   MLSN  är en metod för att tolka jordanalyser och ge gödselrekommendationer. MLSN är på god väg att bli ett etablerat begrepp för miljövänlig och hållbar gödsling på golfbanor.

   Många golfbanor i Nordamerika, Asien och Europa har börjat använda MLSN:s gödselnormer och Golf Environment Organisation (GEO) vill att golfbanor som söker miljöcertifiering gödslar enligt MLSN-principerna, med nationell och lokal anpassning.

   För skandinaviska golfbanor som redan praktiserar ”behovsanpassad gödsling” är skillnaden liten, men det är sannolikt många banor som kan spara både pengar och miljön genom att reducera gödsling med P, K och Mg i förhållande till jordprover.

Behöver du hjälp?

Om du vill veta mer om det här ämnet eller behöver hjälp – kontakta din rådgivare inom bana och anläggning från Svenska Golfförbundet. Du hittar kontaktuppgifter här

Rådgivarna har också olika ansvarsområden. Nedan ser du vem som är ansvarig för just detta område. ⇩

En medelålders man med glasögon, kort skägg samt kortklippt ljusbrunt hår.