Övervintring

Golfbanor drabbas i olika omfattning av vinterskador. Läs om åtgärder för att ge gräset bättre odds att klara vinterns påfrestningar.

Golfbanor drabbas i olika omfattning av vinterskador. Svampskador och skador i form av frystorka drabbar några. Andra har problem med isskador orsakade av syrebrist, reservnäringsutarmning, stående vatten eller torkskador. Skadorna varierar dessutom från år till år, beroende på vintervädret.

Olika gräsarter har olika förutsättningar för att klara stressen som kan uppstå under vintern. Här finns anledning att fundera över valet av gräsarter på banan.

Förebyggande miljö- och skötselåtgärder som gynnar en god härdning av gräset under hösten, är viktiga faktorer för att minska risken för skador. Det kan handla om tillräcklig tillgång till solljus under hösten eller bra gödselstrategi.

Vintertäckning något att överväga

Det har blivit allt vanligare att golfklubbar vintertäcker sina greener för att skydda plantorna från isbildning. Forskning och försök har visat att det gett ett mycket effektivt skydd vid perioder med långvarig isbildning.

Det är självklart en resursfråga, men jämför kostnaden mot vad det kostar att återetablera greenerna varje vår. Funderar du på att vintertäcka greener på din bana? Nedan hittar du tips och råd på hur du går till väga.

Fördjupa dina kunskaper

Forskning om övervintring fortsätter ta stora kliv framåt, inte minst vintertäckningen. Nedan hittar du länkar till mer fakta och bra studier. 

(Notera att länkarna till STERF:s rapporter och faktablad är trasiga på grund av en tidigare IT-attack mot STERF:s hemsida. De kommer upp igen så snart det är möjligt.) 

Behöver du hjälp?

Om du vill veta mer om det här ämnet eller behöver hjälp – kontakta din rådgivare inom bana och anläggning från Svenska Golfförbundet. Du hittar kontaktuppgifter här

Rådgivarna har också olika ansvarsområden. Nedan ser du vem som är ansvarig för just detta område. ⇩

Porträttbild Håkan Blusi
  • Håkan Blusi
  • Rådgivare bana och anläggning Gästrike-Hälsinge, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr- och Västerbotten.
  • Tel: 072-083 67 06