Riktlinjer för tävlingsverksamhet

Här hittar du rekommendationer och riktlinjer kring tävlingsverksamhet i Golfsverige, med anledning av coronapandemin.

För riktlinjer kring övrig golfverksamhet under coronapandemin, klicka här

Lättnader för tävling från 1 juni

Uppdatering 21 maj: Onsdag 12 maj kom regeringen med det glädjande beskedet att ett antal restriktioner lättas från och med den 1 juni. Det innebär bland annat att idrottstävlingar då kan starta inom vissa ramar. Läs mer hos FHM samt hos Riksidrottsförbundet.

Med utgångspunkt i dessa besked har SGF uppdaterat råd och riktlinjer gällande tävlingsverksamhet i Golfsverige. Dessa gäller från och med 1 juni tills annat kommuniceras.

Rekommendationer från 1 juni

I enlighet med myndigheternas lättnader i de allmänna rekommendationerna kan tävlingsverksamhet i Golfsverige återupptas från och med 1 juni.

Klubb- och distriktstävlingar kan då åter arrangeras, och SGF:s verksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking kan starta (se status för årets förbundstävlingar).

Detta gäller barn, ungdomar och vuxna under förutsättning att inga nya råd och rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet eller regeringen som gör att tävlingsverksamheten inte kan starta fullt ut den 1 juni. 

Samtliga tävlingsarrangörer ska:

► säkerställa att tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren för 2021 (se nedan).

► säkerställa att regionen där tävlingen spelas inte har skärpta råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs. Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med mycket kort varsel.

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor från 1 juni

I ett avsnitt som kompletterar Spel- och tävlingshandboken finns övergripande bestämmelser för all idrottslig verksamhet under coronapandemin. Dessa gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.

Syftet med avsnitt 1.18 är att säkerställa att golfspel i Sverige ska kunna bedrivas i enlighet med rådande bestämmelser och riktlinjer för övrig verksamhet i Sverige och på ett sätt som aktivt minimerar risken för smittspridning. 

Ladda ner de tillfälliga tävlingsvillkoren

Viktiga uppdateringar i 2021 års version

I enlighet med aktuella riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna har en hel del uppdateringar gjorts i årets upplaga av de tillfälliga tävlingsvillkoren, jämfört med 2020. Det är viktigt att samtliga tävlingsarrangörer tar del av och följer årets version.

Nedan är en sammanfattning av de största ändringarna. För mer detaljer, se dokumentet.

Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni. Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.

Start från flera tee (inklusive kanonstart) samt samlingar (informationsmöten, prisutdelningar med mera) är tillåtna så länge deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd till varandra. Samlingar bör i möjligaste mån hållas utomhus.

Publik tillåts med upp till 100 personer på anläggningar utan anvisad sittplats och upp till 500 personer vid tävlingar med anvisad sittplats. Deltagare och nödvändiga funktionärer räknas inte som publik.

Inga specifika riktlinjer avseende måltider i tävlingsvillkoren. I restaurangen gäller de allmänna Covid-19-reglerna för restaurangverksamhet.

Förbundstävlingar

 • Förbundstävlingar 2021

  Nedan lista visar status för årets förbundstävlingar och tourer. Listan uppdateras veckovis i samband med uppdatering av datum för tävlingsavrådan. 

 • Tävling / tour Status
  Proffstävlingar
  Nordic Golf Tour (dam) Planerad start i juli
  MoreGolf Mastercard Tour (herr) Enligt ursprunglig plan (start maj)
  Future Series Kan genomföras från 1 juni och innan dess vid yrkesmässiga startfält
  Övriga tävlingar med prispengar Kan genomföras från 1 juni och innan dess vid yrkesmässiga startfält
  Juniortävlingar
  Teen Tour Omgång 1–2 inställd. Planerad start omgång 3 (juni)
  Teen Cup Planerad start enligt ursprunglig plan
  JSM Klubblag Kvalomgång 1, 2, slutspel och final. Planerad start enligt ursprunglig plan
  Skol-SM Planerad start enligt ursprunglig plan
  Övriga juniortävlingar Grand Opening inställd. Övriga planerade att spelas enligt ursprunglig plan.
  Paragolftävlingar
  Folksam Paragolf Tour Premiärtävlingen flyttad till oktober. Planerad start 29–30 juni
  Regionala paragolftourer Start 1 juni
  SM Match paragolf Planerad att spelas enligt ursprunglig plan
  EM individuellt Flyttad från Sverige till Portugal i augusti.
  Seniortävlingar
  Svensk Golf Senior Tour Samtliga tävlingar till och med 31 maj inställda. Övriga planerade att spelas enligt ursprunglig plan.
  Golfens SM-vecka Planerad start enligt ursprunglig plan
  Övrigt
  SM Klubblag inkl. Lag-SM Planerad start enligt ursprunglig plan
  Footgolf-SM Planerad att spelas enligt ursprunglig plan
  SGF Golf Ranking Start 1 juni

Bakgrund till tävlingsavrådan till och med 31 maj

Den 24 februari 2021 fattade Folkhälsomyndigheten (FHM) beslut att idrottsrörelsen från och med 1 mars helt bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundades på det rådande allvarliga smittläget. Läs mer i FHM:s föreskrifter och allmänna råd (längst ner finns rubriken "Föreningar för idrott, kultur och fritid").

Den 28 april 2021 beslutade FHM att lätta på avrådan för barn och ungdomar födda 2002 eller senare, som tillåts spela enstaka tävlingar utomhus, lokalt eller med begränsat resande.

Läs mer hos FHM
Läs mer hos RF

Definition av en golftävling

Ytterst är det definitionen i Spel- och tävlingshandboken som styr vad som är golftävling. Den lyder: Tävling är golfspel enligt spelets regler med syftet att rangordna spelarna efter uppnådda resultat.

Denna definition är heltäckande. Är syftet med spelet något annat än att rangordna spelarna efter resultat är det fråga om sällskapsspel. Ett annat sätt att uttrycka det är att det faktiska syftet och utövandet styr om spelet ska klassas som sällskapsspel eller tävlingsspel, inte vad man döper det till.

Innebörd och förtydligande – giltiga till och med 31 maj

Av denna definition följer att nedanstående gäller till och med 31 maj 2021, så länge SGF:s avrådan från tävling kvarstår.

 1. Tävlingar på klubben kan inte genomföras. Detta inkluderar alla typer av tävlingar, inklusive så kallade VSOP (valfri starttid och partner).

 2. Spelaktiviteter kan inte avslutas med resultatlista och prisutdelning kopplat till prestationen.

 3.  GIT Tävling får inte användas så länge avrådan från tävling gäller.

 4. Yrkesmässiga proffstävlingar får genomföras, men inga sidoaktiviteter som Pro-Am.

 5. Företagstävlingar kan inte genomföras, men företag kan arrangera sällskapspel under förutsättning att alla övriga råd och föreskrifter följs. Eget personligt ansvar gäller för deltagande.

 6. Medlemsgrupper som normalt spelar organiserade tävlingar kan fortsätta spela sällskapsspel tillsammans. Det är då upp till klubben att bestämma vem som får boka och hur. Eget personligt ansvar gäller för att deltagande.

 7. Mindre grupper kan organisera och boka spel, där eget personligt ansvar gäller för gruppmedlemmarna.

 8. Större grupper får svårt att uppfylla alla regler och föreskrifter, bland annat att undvika större samlingar, träffas utanför ”bubblan” och undvika onödigt resande, men det är upp till klubben att bedöma detta. Eget personligt ansvar gäller för deltagande.

Läs mer i ordförandebrevet från 30 mars 2021

Övriga råd kring golf under rådande coronapandemi

Svenska Golfförbundets (SGF) totala hantering av coronapandemin styrs i hög grad av Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Det finns fortsatt möjligheter att utöva sällskapsspel i Sverige, men med vissa begränsningar. Generella råd och riktlinjer för golfverksamheten finns att läsa på denna sida.