Katarina Vangdal leder olympisk tränarsatsning

SOK har utsett golfens förbundskapten till att leda en olympisk offensiv för tränare. Hon kommer att kombinera sina båda uppdrag under 2023 och 2024.

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) gör en offensiv tränarsatsning. Det nya programmet startar i början på 2024 och vänder sig till de olympiska sporterna.

För att leda och utveckla arbetet med tränarsatsningen har SOK anställt Katarina Vangdal, som varit förbundskapten för de svenska landslagen i golf sedan 2011. Katarina kommer att kombinera bägge uppdragen över OS i Paris 2024. Uppdraget för SOK startar i oktober 2023 och sträcker sig till och med december 2024.

– Det är mycket positivt att vi har kunnat knyta Katarina till SOK för det viktiga uppdraget att leda kommande offensiva satsning på tränare inom olympiska idrotter. Katarina har gedigen internationell erfarenhet och hon har arbetat mycket med tränar-, ledar- och utvecklingsfrågor. Satsningar på dessa områden är fundamentalt viktiga för att utveckla svensk idrotts internationella konkurrenskraft. Förutsättningarna för denna viktiga projektledarroll bygger på en fin uppgörelse med Svenska Golfförbundet, och vi är säkra på att tjänsten och satsningen långsiktigt kommer att gagna många idrotter och deras tränare, säger Peter Reinebo, SOK:s sportdirektör.  

SOK planerar ett nytt Topp och Talangprogram för tränare. En långsiktig och offensiv olympisk satsning som nu ska utvecklas och bidra till att fler tränare får bättre förutsättningar i sitt arbete med topp- och talangaktiva, både fler tjänster eller mer arbetstid samt fortbildning och kompetensstöd.

Satsningen bygger i första fasen på en uttagning av ett 30-tal tränare till ett nytt tränarprogram med individuellt skräddarsytt innehåll och stöd. Uttagningen av tränare och inrättandet av tränartjänster samt individuella utvecklingsplaner för och med tränarna kommer att göras i nära samspel med respektive förbund.

Samtidigt ska SOK:s pågående satsning på kvinnliga tränare fortsätta och utökas. SOK:s sportchefer samt SOK:s resurspersoner, specialister och mentorer kommer att engageras i satsningarna tillsammans med nye projektledaren, Katarina Vangdal.

– Jag är mycket glad för detta nya spännande och viktiga uppdrag. Bra tränare och coacher som ges rätt förutsättningar är centralt för utbildning av aktiva och utveckling av deras prestationer mot internationella framgångar. Detta är frågor som jag brinner för och jag är tacksam och ödmjuk för att få chansen att arbeta också med andra olympiska idrotter och deras tränare samt med SOK:s team. Jag har mycket energi och motivation för bägge mina uppdrag och tror att mina erfarenheter från golfen kommer att kunna ge mycket även till andra, säger Katarina Vangdal.

Katarina Vangdal har en gedigen tränar- och ledarbakgrund bakom sig. Inom golfen har hon gjort hela resan från landslagsspelare till pro och coach vidare till förbundskapten. Tjänsten som tränar- och ledarutvecklare hos SOK är en projektanställning på halvtid, och Katarina kommer behålla rollen som golfens förbundskapten på halvtid. 

– Vi är stolta över att Katarina får det här uppdraget. Det är roligt att golfen kan bidra till övriga idrotter och det är ett kvitto för hela vår verksamhet. Med Katarina i spetsen har vi på Svenska Golfförbundet jobbat med coach- och utvecklingsfrågor länge och byggt en modell som andra länder ser nyfiket på. Jag är övertygad om att Katarinas kunnande och personlighet kommer att vara till stor nytta för hela svensk idrotts tränarkår, säger Marcus Norman, sportchef på Svenska Golfförbundet.

Läs även hos SOK