Utomhusundervisning med Bäckahagens skola på Björkhagens Golfklubb

Tisdagen den 19 oktober fick mellanstadieelever på Bäckahagens skola prova på utomhusundervisning på närliggande Björkhagens Golfklubb i Bagarmossen, som en del av pilotprojektet Golfbanan som utomhusklassrum.

Media är välkomna att intervjua elever, lärare och ansvariga om fördelarna med utomhuspedagogik, samt fota och filma, klockan 13.00–13.45 då det är lunch vid klubbhuset. 

Golfbanan som utomhusklassrum drivs av Svenska Golfförbundet, STERF (de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse), Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad och organisationen Skogen i skolan.
 

Del av skolsatsningen Spring i benen

Eva Krantz är projektledare på Utbildningsförvaltningen. Så här säger hon om pilotprojektet, som är en del av stadens rörelsesatsning Spring i benen:

Om lektioner hålls utomhus får vi in rörelse under skoldagen på ett naturligt och enkelt sätt. Att vara ute i skog och mark ger så mycket mer för våra sinnen och vi bryter stillasittandet. 

– Skolan ska bidra till att alla elever ges förutsättningar att grundlägga en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet. En nivå på sextio minuters lättare och mer ansträngande fysisk aktivitet per dag beskrivs av forskningen som ett mål. Att vara ute är inne!
 

Golfanläggningar en grön resurs i stadsnära miljöer

Maria Strandberg är direktör för STERF, de nordiska golfförbundense gemensamma forskningsstiftelse, tillika forsknings- och utvecklingschef på Svenska Golfförbundet:

Förutsättningarna för att lära ute minskar i takt med att staden förtätas, stadsnära grönytor försvinner och tätortsnära natur blir en bristvara. I det här sammanhanget är golfanläggningen en outnyttjad resurs för utvidgad pedagogisk markanvändning.

– Det finns många exempel på tätortsnära golfbanor som kan erbjuda värdefulla gröna, variationsrika ytor för utomhusundervisning och friluftsliv med inslag av natur- och kulturmiljöer under alla årstider. 

Golfbanan som utomhusklassrum är en del av Friluftslivets År 2021 – Svenskt Friluftsliv storsatsning på friluftsliv och utemiljö med hjälp av statliga medel. Läs mer om Golfbanan som utomhusklassrum här
 

 Adress: 

Björkhagens Golfklubb: Ljusnevägen, Bagarmossen. 

Om du kommer med bil: Knappt 100 meter efter djursjukhuset på Ljusnevägen, sväng in längs vägen som går in i skogen. Följ den cirka 500 meter för att komma till parkeringen Nackareservatet. Gå sedan förbi vägbommen och följ vägen och skyltar. Total promenad cirka 800 meter. Se Google Maps
 

Anmälan och kontakt:

För att anmäla ditt deltagande, kontakta nedanstående senast måndag 18 oktober klockan 13.00.

Thomas Björn, kommunikatör Golfbanan som utomhusklassrum
E-post: thomas@idrottenskraft.se
Mobil: 070-230 24 84 

Varmt välkommen!
 

De bifogade bilderna är tagna vid ett pilotprojekt för utomhusundervisning med Smedsbyskolan på Motala Golfklubb. Foto: Brama Story & Film. Läs mer om det projektet här