Golfvärlden får gemensam handicap 2020

Regelorganisationerna Royal & Ancient och USGA har tagit beslut om att införa en ny världshandicap. År 2020 ska över sex handicapsystem bli ett – World Handicap System. Sverige har varit representerat i det nya handicaparbetet.

Det nya systemet kommer att uppmuntra golfspelare att registrera fler handicapronder.

Fördelarna med ett enda handicapsystem, kallat WHS, är att golfare kan spela och tävla i hela världen och få en mer riktig handicap. Det ger också en enklare administration vid internationella tävlingar och minskar risken för felbedömningar.

Alla detaljer i förslaget är inte klara och släpps inte förrän senare i år. Anledningen till att R&A och USGA vill gå ut med informationen redan nu är för att låta de nationella förbunden släppa nyheten och hinna förbereda sig inför ändringen. WHS ska också testas innan det släpps 2020 enligt tidsplanen.

För att arbeta fram det nya systemet utsåg R&A och USGA en arbetsgrupp med runt 20 experter från olika delar av världen. Birgitta Ljung, ledamot i Svenska Golfförbundets regelkommitté, representerade European Golf Association i gruppen.

– Utan att gå in på detaljer kan jag säga att det nya systemet kommer att uppmuntra golfspelare att registrera fler handicapronder och på så sätt få en mer riktig handicap, säger Birgitta Ljung.

De nationella golfförbunden ska fortsätta att sköta den dagliga driften av handicap, som i Sverige administreras genom Golfens IT-system, GIT. Svenska Golfförbundet använder för närvarande det europeiska handicapsystemet tillsammans med 38 andra länder.

– R&A och USGA har sedan länge på ett framgångsrikt sätt skapat golfregler som gäller i hela världen. Att de nu skapar även handicapregler för hela världen ser vi som mycket positivt. Det kommer att bli både praktiskt och bra för den resande golfaren, säger Claes Grönberg, regelansvarig på Svenska Golfförbundet.

Det inofficiella arbetet med World Handicap System började redan 2011. Året efter inleddes den formella starten. Idén om ett enda handicapsystem har tagits emot positivt av de nationella förbunden enligt R&A.

Handicapsystemen i världen
Europa – EGA Handicap System (39 länder)
USA och Sydamerika – USGA Handicap System (41)
Storbritannien, vissa afrikanska stater m.fl. – CONGU Unified Handicapping System (18)
Argentina och Uruguay – Argentina Handicap System (2)
Australien och Papua Nya Guinea – Golf Australia Handicap System (2)
Sydafrika och Namibia – South African Handicap System (2)

Dessutom finns länder med helt egna system.

Läs mer om WHS på R&A:s hemsida

För mer information:
Claes Grönberg, regelansvarig på Svenska Golfförbundet
Tel: 08-622 15 82, epost: claes.gronberg@golf