Stor modernisering av golfreglerna väntar 2019

De två internationella regelorganisationerna R&A och USGA presenterade idag resultatet av fem års arbete med målet att förenkla golfens regelverk. Förslaget går nu ut på remiss.

Svenska Golfförbundet och andra nationella förbund är några av remissinstanserna som ska säga sitt om de nya förslagen. Därefter är det tänkt att den uppdaterade regelboken, ”Regler för golfspel”, och alla undantag i decisionsamlingen, ska lanseras 2019.

– Vi är mycket positiva till R&A:s och USGA:s förslag att modernisera golfreglerna och göra dem färre, enklare och skrivna på ett lättare språk. Det är bra för spelet både idag och i framtiden. Vi kommer nu att diskutera förslaget i regelkommittén och i förbundsdomargruppen och därefter lämna feedback till R&A, säger Claes Grönberg, regelansvarig på Svenska Golfförbundet.

Det tillkommer ständigt regler och decisions allt eftersom nya situationer och undantag inträffar i samband med golfspel. Det har gjort att antalet regler ökat och blivit mer komplexa. R&A och USGA ser därför två huvudanledningar till moderniseringen 2019.

  • Reglerna är komplicerade och syftet med dem är inte alltid tydligt
    Regelboken innehåller hundratals regler och en drygt 500 sidor tjock decisionsamling med 1 200 separata decisions. Det är svårt att hitta svar och språket är komplext och inte helt lätt att förstå. Det försvårar också en översättning. Det finns regler som anses orättvisa eller onödigt tekniska vilket kan leda till pliktslag utan tydlig grund.

  • Reglerna har begränsad relevans för många spelare
    Eftersom golfreglerna är så komplexa är det många spelare som inte kan dem och inte heller försöker lära sig dem. Reglerna kan avskräcka särskilt yngre spelare och de som inte är bekanta med golfens traditioner. Dessutom gynnar de inte speltempo och andra viktiga frågor för golfens framtid.

De nya golfreglerna börjar gälla från och med 2019. Till dess gäller Regler för golfspel 2016.

Mer information om de nya förslagen finns på R&A:s hemsida och även på USGA:s hemsida.

Fakta
Regler för golfspel revideras normalt vart fjärde år och decisionsamlingen vartannat.
R&A (UK) och USGA (USA) är de två organisationerna som ansvarar för golfreglerna i världen.

Vid frågor, vänligen kontakta
Claes Grönberg, regelansvarig på Svenska Golfförbundet
E-post: claes.gronberg@golf.se, tel: 08-622 15 82

Lars Hörnell, ordförande i Svenska Golfförbundets regelkommittén
E-post: lassehornell@gmail.com, tel: 073-668 20 41