Golfklubbar betygsätts av gästerna

Svenska Golfförbundet kommer under sommaren genomföra en undersökning riktad mot (greenfee)gäster som besöker Sveriges golfbanor. Resultatet kommer att erbjudas den enskilda klubben, användas vid utbildningar och i framtiden skapa en så kallad gästrating. Arbetet sker i nära samarbete med företaget a:golf.

Svenska Golfförbundet kommer under sommaren genomföra en undersökning riktad mot (greenfee)gäster som besöker Sveriges golfbanor. Resultatet kommer att erbjudas den enskilda klubben, användas vid utbildningar och i framtiden skapa en så kallad gästrating. Arbetet sker i nära samarbete med företaget a:golf.

Många golfklubbar erbjuder i dag gästspel för alla som vill. Fler och fler klubbar har tagit bort kravet på officiellt hcp eller medlemskap. En ny marknad håller på att öppna sig. Svenska Golfförbundet har genomfört ett flertal undersökningar för att få fakta om vad den enskilda medlemmen tycker om golfen och sitt medlemskap.

– I dag har många golfklubbar bra kunskap om vad deras medlemmar tycker om sin anläggning. Kunskapen om vad deras gäster tycker är det lite sämre med, säger Jan Ekblom, ansvarig för omvärldsanalyser på Svenska Golfförbundet.

Arbetet sker i nära samarbete med företaget a:golf som har stor erfarenhet av att genomföra kundundersökningar. Kort efter att man som gäst har varit på en golfanläggning får man ett mail med korta enkla frågor.

– Genom GIT, Golfens IT-system har vi möjlighet att fråga många av de golfande gästerna via mail. Vi gör något som hotellrörelsen har gjort i flera år och är ovärderligt för deras verksamhet.

Alla deltagande klubbar får egen inloggning utan kostnad och kan följa hur deras gäster upplevde sitt besök.

– Med detta upplägg kan en klubb göra små förändringar från en dag till en annan. Samtidigt kan man få tips och idéer om större förändringar som gör att man blir en attraktivare anläggning på längre tid. Vi har i dag över 480 anslutna anläggningar och över 500 000 registrerade golfare. Det görs många gästbesök under semestermånaderna. Jag kan inte se någon som inte är intresserad av vad deras gäster tycker, säger Jan Ekblom.  

Resultatet kommer även att användas i utbildningssyfte. Förhoppningen är att arbetet ska kunna leda fram till en klassificering, en så kallad gästrating, av landets anläggningar från och med 2012.

För mer information om gästundersökningen
Stig Alfbecker, vd a:golf
031-743 07 31
stig.alfbecker@agolf.se

För mer information om SGF:s omvärldsanalyser och gästundersökningen
Jan Ekblom, Svenska Golfförbundet
08-622 15 28
jan.ekblom@golf.se