Den 1 mars 2020 införs nya handicapregler i Sverige. Här får du fakta om hur det fungerar, vad det innebär för dig och svar på vanliga frågor.

Logotyp för världshandicapsystemet World Handicap System

Golfen har sedan länge haft globala regler när det gäller golfspel, utrustning och amatörer. Men när det gäller handicapreglerna har det funnits sex olika regelverk.

Med start 2020 kommer de att ersättas av ett nytt, där allt grundläggande är gemensamt för golfare i hela världen. Systemet kallas World Handicap System (WHS) – världshandicapsystemet på svenska. Sverige går över till det nya systemet 1 mars 2020. 

"Vad kommer min världshandicap att bli?"

Det här är en av de vanligaste frågorna vi får gällande övergången. Det bästa svaret är att ha tålamod tills Min Golf automatiskt gör beräkningen för alla svenska golfare vid övergången den 1 mars 2020. Läs mer i frågan "Kommer min handicap att ändras mycket vid övergången?" längre ner på sidan. 

Formel för manuell uträkning

Vill du inte vänta går det att räkna ut genom att använda formeln för att beräkna handicapresultat på dina 20 senaste ronder. För att underlätta finns en excelfil där du kan mata in värdena i formeln. Det krävs dock viss kunskap och manuellt arbete att ta fram dessa värden. Filen räknar sedan ut handicapresultatet för varje rond och snittet av de åtta bästa för att få en prognos för din världshandicap vid övergången. Ladda ner excelfilen här (tack till Lars-Erik Blank som skapat formeln)

 1. Hur använder jag excelfilen?
 2. Ta fram och mata in de värden som efterfrågas i filen för dina 20 senaste ronder:

  Banans värden: slopevärde, course rating och par för den bana och tee du spelat (se slopetabellen eller sök efter banan i appen Golf GameBook för att få fram dessa värden)

  Dina rondvärden: spelhandicap (se slopetabell utifrån den EGA-handicap du hade när ronden spelades) samt poäng och eventuell CBA (se Min Golf imder "Min handicap - mina handicapjusteringar)

  Följ instruktionerna i excelfilen noga. Du ansvarar själv för att ta fram värdena. För att handicapresultatet – och därmed prognosen för din världshandicap vid övergången – ska bli rätt behöver samtliga värden för respektive rond vara korrekta. 

  OBS: Excelfilen kan endast räkna ut prognosen för världshandicap om du har minst 20 ronder på svenska golfbanor registrerade i Min Golf sedan 1 januari 2017.

 3. Kan ni göra uträkningen åt mig?
 4. Vi har inte resurser till att erbjuda support på excelfilen eller hjälpa till att få fram de värden filen kräver. Excelfilen är endast en service för dig som vill testa dina siffror i väntan på den automatiska beräkningen.

  Vi har heller inte möjlighet att erbjuda ett automatiskt IT-baserat test i Min Golf innan den skarpa övergången sker. Vårt fokus är att utveckla IT-systemet så att det fungerar i skarpt läge vid övergången. Då ska systemet beräkna handicapresultat för samtliga ronder tre år tillbaka i tiden för nästan en halv miljon golfspelare.

Grunderna i världshandicapsystemet

 • Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020). 

 • Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Inkluderar alla typer av golfare.

 • Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.

 • Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.

 • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

 • Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

Några av fördelarna

 • Mer rättvisande. Världshandicapens snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baseras på din allra bästa förmåga.

 • Kortare ronder. I världshandicapsystemet får alla golfare registrera alla ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål. 

 • Globalt. Med ett världshandicapsystem blir din handicap jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

Du behöver inte lära dig detaljerna

Man och kvinna i 35-årsåldern går på golfbana med varsin golfvagn. Ler mot varandra.

Handicapregler skiljer sig mot golfregler på det sättet att det mesta sköts av datorsystemet. Du behöver därför inte lära dig alla detaljer.

Du behöver bara...

Vid övergången: Logga in i Min Golf och ta reda på vad din exakta handicap är enligt världshandicapsystemet.

När du ska spela: Kolla din spelhandicap i slopetabellen, spela enligt golfreglerna och gör ditt bästa. Registrera sedan ronden i Min Golf, alternativt direkt via någon av de mobilappar för digitala scorekort som är kopplade till Min Golf. 

Vill du veta mer?

Börja med att läsa igenom frågor och svar nedan. Håll också utkik efter inbjudan till utbildning på din hemmaklubb.

Efter årsskiftet kommer vi också att lansera en webbutbildning där du i din egen takt kan djupdyka i funktionerna och beräkningarna i världshandicapsystemet. Innan dess är du välkommen att läsa igenom den utbildningspresentation vi skapat till golfklubbarna. Du hittar den här

Frågor och svar

Nedan hittar du svar på ett antal vanliga frågor kring världshandicapsystemet. Runt årsskiftet kommer också en webbutbildning att finnas tillgänglig här, som kommer att täcka alla väsentliga detaljer. Den riktar sig både till golfspelare som är extra intresserade och golfklubbar som ansvarar för medlemmarnas handicap.

Frågor rörande själva övergången:

 1. Hur räknas min nya handicap ut vid övergången?
 2. Din världshandicap räknas ut enligt grundregeln – snittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder.

  Systemet kommer att utgå ifrån dina befintliga registrerade ronder i Min Golf från 2017 och framåt, dock endast ronder spelade på svenska golfbanor.

  För att du ska få en så aktuell och rättvisande världshandicap som möjligt rekommenderar vi dig att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf innan övergången den 1 mars 2020 – både bra och dåliga. Ju fler ronder som finns tillgängliga, desto mer riktig blir din första världshandicap utifrån din spelstandard.

 3. Vad händer om jag har färre än 20 registrerade ronder inför övergången?
 4. Då kommer genomsnittet räknas på ett färre antal ronder, utifrån en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många ronder du registrerat sedan 2017.

  Utöver de ronder (1–19) du har registrerat kommer systemet också ge dig en så kallad "fiktiv handicaprond" på din nuvarande EGA-handicap plus 2,0. Den används i beräkningen med syfte att det inte ska bli så dramatiska handicapförändringar vid övergången. 

  Har du inte registrerat några ronder alls blir din första världshandicap, med hjälp av den fiktiva handicapronden, samma som din nuvarande EGA-handicap.

 5. Kommer min handicap att ändras mycket vid övergången?
 6. Det är svårt att exakt förutse hur din nya världshandicap blir jämfört med nuvarande EGA-handicap. Den kan både bli högre, lägre eller ligga kvar på samma nivå.

  Spelare vars handicap är på väg upp får generellt en högre världshandicap.

  Ett handicapsystem är alltid beroende av vad du matar in för data. Har du haft som vana att registrera dina ronder, både bra och dåliga, har du troligen en EGA-handicap som väl speglar din spelstandard. Det bör då inte bli så stor förändring när du får din världshandicap.

 7. Kommer det bli ett maxhöjningstak vid övergången?
 8. Ja, tack vare en funktion i världshandicapet som kallas Cap. Läs mer om Cap i denna fråga

 9. Vad innebär termen ”fiktiv handicaprond”
 10. Alla golfspelare som har färre än 20 ronder registrerade i Min Golf inför övergången kommer att få en så kallad ”fiktiv handicaprond” som motsvarar deras EGA-handicap plus 2,0.

  Syftet med den fiktiva ronden är att det inte ska bli så dramatiska handicapförändringar vid övergången om du har väldigt få registrerade ronder att beräkna snittet utifrån.

  För spelare som inte har registrerat några ronder alls ser den fiktiva handicapronden till att din första världshandicap blir samma som din nuvarande EGA-handicap.

 11. Hänger den fiktiva ronden med efter övergången?
 12. Ja, den fiktiva ronden läggs vid övergången till som den äldsta ronden i scoredokumentationen i Min Golf.

  Du kommer att se den på handicapsidan i Min Golf under fliken Ronder och den kommer att vara markerad på ett annat sätt än vanliga ronder du registrerat själv så att du ser vilken det är systemet lagt till.

  När du har kommit upp i 20 registrerade ronder faller den fiktiva ronden ur ”de 20 senaste” och räknas därför inte längre med i snittberäkningen av exakt handicap. Den kommer dock fortsatt att synas i rondhistoriken i Min Golf, även när den inte längre räknas. 

 13. Används gamla CBA-värden vid övergången?
 14. Ja, men de räknas om till motsvarande PCC-värden (se mer om funktionen PCC här).

  Det gäller bara tävlingsronder från och med 2017 som finns med i spelarens scoredokumentation inför övergången. 

 15. Räknar systemet ut PCC på sällskapsronder på ronderna vid övergången?
 16. Nej.

 17. Blir det en årlig handicaprevision vid årsskiftet 2019–2020?
 18. Nej.

 19. Jag tillhör handicapgrupp 1. Kan jag registrera sällskapsrundor inför övergången för att min handicap ska bli så rättvisande som möjligt?
 20. Nej. Uppmaningen att registrera många ronder innan övergången gäller bara inom ramen för nuvarande EGA Handicapregler 2016–2019. Det är lätt för alla spelare ner till handicap 4,5. För dig som tillhör handicapgrupp 1 gäller fortfarande att bara tävlingsronder är handicapronder.

  Systemet kommer dock att räkna med handicapronder från 1 januari 2017 vid övergången för att hitta dina 20 senaste. Alltså även eventuella sällskapsronder som gjordes i högre handicapgrupper.

 21. Hur ser tidplanen ut för genomförandet?
 22. Systemet ska träda i kraft 1 mars 2020. Under hösten/vintern 2019–2020 kommer SGF att göra ett omfattande arbete med kommunikation och utbildning av dig som golfspelare och administratörer och handicapansvariga på golfklubbar.

  Dessutom görs ett stort utvecklingsarbete med systemanpassning och testning av Golfens IT-system och Min Golf.

Frågor rörande själva systemet och handicapberäkningen:

 1. Hur räknas min exakta handicap ut?
 2. Din exakta handicap blir ett snitt av de åtta bästa handicapresultaten av dina tjugo senast registrerade ronder. En siffra med ett decimaltal.

  Det enda du som golfspelare behöver göra är att titta i slopetabellen vad din spelhandicap är för den aktuella banan och teen, spela ronden enligt golfreglerna och registrera resultatet i Min Golf efteråt. Resten sköter datorsystemet.

 3. Vad beräknas genomsnittet på?
 4. Snittet räknas på ditt så kallade handicapresultat. Handicapresultatet är ett tal med en decimal som motsvarar det exakta handicap du faktiskt spelade på den ronden (se detaljerad definition i frågan nedan).

  Systemet räknar ut handicapresultatet efter att du har registrerat ronden. Du ser handicapresultatet på alla dina registrerade ronder i Min Golf. 

 5. Hur beräknas handicapresultat?
 6. Ditt handicapresultat kommer helt och hållet att räknas ut av datorsystemet när du registrerar din rond.

  Du som är extra intresserad kan se de exakta formlerna samt definitioner av begreppen här:

  Bruttoscore

  Om du registrerat bruttoslag hål för hål används denna formel: 
  Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (justerad bruttoscore – CR – PCC)

  Poängbogey

  Om du registrerat en total poängbogeyscore används denna formel: 
  Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (par + spelhandicap – (erhållna poäng – 36) – CR – PCC)

  Definitioner:

  Handicapresultat = Det resultat du uppnått på en given bana på en given dag. Det utgörs av skillnaden mellan spelarens justerade bruttoscore och banans course rating, med hänsyn tagen till slopevärderingen och PCC. Ett handicapresultat måste vara ett värde för 18 hål eller en beräknad motsvarighet. Värdet räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf.

  Slopevärde = En indikation på en golfbanas relativa svårighetsgrad från en specifik tee för spelare som inte är scratchspelare jämfört med spelare som är scratchspelare. På en bana med slopevärde 113 (riktvärde) får en scratchspelare och en bogeyspelare samma spelhandicap relativt till sin exakta handicap. Till exempel en scratchspelare med 0,0 får spelhandicap 2 och en bogeyspelare med 20,0 får spelhandicap 22.

  Course Rating (CR) = Ett mått på en golfbanas svårighetsgrad, från en specifik tee, för scratchspelaren under normala ban- och väderförhållanden.

  Nettodubbelbogey = Hålets par + eventuella handicapslag på det hålet + 2. Samma som 0 poäng i poängbogey. Maximalt antal slag på ett hål för handicapändamål.

  Justerad bruttoscore = En spelares bruttoscore på hålet inklusive pliktslag, dock max nettodubbelbogey. En total justerad bruttoscore för ronden räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf. 

  PCC = En statistisk beräkning av golfspelarnas resultat jämfört med deras handicap på en viss bana en viss dag. Den avgör om spelförhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer. Exempel på förhållanden som skulle kunna påverka spelares prestationer är banförhållanden, väderförhållanden och banuppsättning. PCC kan vara -1, 0 (ingen justering), +1, +2 eller +3. 

 7. Vad händer om jag inte har 20 registrerade handicapronder?
 8. Då kommer snittet beräknas på ett färre antal ronder, med hänsyn till ditt antal registrerade ronder. 

 9. Kan mina ”20 senaste” bestå av hur gamla ronder som helst?
 10. Ja, dock ej äldre än från den 1 januari 2017.

 11. Kan jag bli höjd över handicap 36,0?
 12. Ja, exakt handicap i världshandicapsystemet går från plushandicap till 54,0. Handicapgrupperna försvinner och alla golfspelare kommer att tillhöra en och samma kategori med samma förutsättningar.

  Ingen handicap ska vara ”finare” än någon annan. Spelare som har hcp 36,0–54,0 ska ses som riktiga golfare på samma sätt som de som har under 36,0. Det känns både riktigt och bra.

 13. Vad är PCC (Playing Conditions Calculation)?
 14. Nuvarande CBA (Computed Buffer Adjustement) ersätts av PCC (Playing Conditions Calculation). Det är en statistisk beräkning i datorsystemet som avgör om förhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer.

  Exempel på förhållanden som skulle kunna påverka spelares prestationer innefattar banförhållanden, väderförhållanden samt banuppsättning.

  PCC-beräkningen baseras på resultaten av de ronder som registrerats på den aktuella banan och dagen – både sällskapsronder och tävlingsronder.

  Systemet jämför spelarnas resultat den dagen med deras exakta handicap. Skiljer det sig mycket görs en justering på alla spelares handicapresultat på den banan den dagen med mellan -1 och +3. Vid normala spelförhållanden blir PCC 0. 

  Du ser om det blivit någon PCC-justering i Min Golf, genom att klicka på ronden i scoredokumentationen och fälla ut detaljerad rondinformation.

 15. Påverkas PCC av ronder från utländska spelare?
 16. Ja, om den utländska spelaren deltagit i en tävling i Sverige. Däremot påverkar inte sällskapsronder som utländska spelare spelat i Sverige och sedan registrerat som handicaprond i sin hemmaklubb i utlandet.

 17. Vad innebär funktionen cap (begränsning av handicaphöjning)?
 18. Funktionen cap innebär att du max kan höja dig 5,0 över din lägsta exakta handicap under de senaste tolv månaderna löpande. Gränsen är samma för alla golfare, oavsett exakt handicap.

  Cap är endast aktuellt för spelare med minst 20 registrerade ronder i sin handicaphistorik.

  En handicapkommitté kan dock göra en manuell justering på allmän spelstandard som övergår cap-gränsen. Ett exempel kan vara en justering av medicinska skäl.

 19. Blir det fortsatt en årlig handicaprevision?
 20. Den automatiska årsrevisionen som tidigare gjorts vid årsskiftet försvinner. Däremot kommer klubbens handicapkommitté att göra en manuell årsrevision på sina medlemmar.

 21. Kommer begreppet ”tävlingshandicap” finnas kvar?
 22. Nej. En tävlingsledningen kan dock i sina tävlingsvillkor bestämma att en spelare måste ha ett minimiantal ronder i sin scoredokumentation för att få delta.

 23. Finns det risk att det står fel spelhandicap om scorekort till en tävling dras ut dagen före och handicap uppdateras först vid midnatt?
 24. Det är alltid spelarens ansvar att rätt spelhandicap är angiven på scorekortet när det lämnas in till tävlingsledningen efter ronden.

  Om du registrerat en handicaprond dagen före tävling är det extra viktigt att på tävlingsdagen kontrollera om din exakta handicap ändrats och då stämma av spelhandicapen på scorekortet mot slopetabellen. Om det inte stämmer ber du om ett nytt scorekort eller rättar på det scorekort du fått.

Frågor rörande registrering:

 1. Ska man registrera slag eller poäng i nya systemet?
 2. Du som spelare kommer att kunna välja mellan att registrera antal slag hål för hål eller ett totalt poängbogeyresultat.

 3. Vilka spelformer räknas som handicapgrundande?
 4. Slagtävling, maxantal slag (slaggolf) och poängbogey är de spelformer som även fortsatt gäller för handicapgronder i Sverige.

 5. Hur fungerar systemet om resultatet på ett hål stuckit iväg ordentligt?
 6. Ur ett handicapperspektiv räknar systemet maximalt nettodubbelbogey (samma som noll poäng i poängbogey) på det aktuella hålet, oavsett ditt faktiska antal slag eller om du inte hålat ut.

 7. Hur ofta och när kommer min handicap att uppdateras?
 8. Din handicap kommer att uppdateras efter varje rond du registrerar. Registrerar du ronden samma dag du spelat kommer din nya handicap synas i systemet följande dag.

  Detta eftersom datorsystemet gör en PCC-beräkning för aktuell bana och dag vid midnatt (se mer om PCC-beräkning här). 

 9. Kommer det gå att registrera 12-hålsronder?
 10. Ja, du kommer att kunna registrera alla ronder där du spelat minst 9 hål. Såväl hela 18-hålsronder som 9-hålsronder och 12-hålsronder eller vilket antal som helst mellan 9–17 hål så länge du spelat dem i korrekt ordningsföljd. 

  Du fyller bara i de hål du spelat i Min Golf. Systemet räknar ut resten.

 11. Kommer det att bli obligatoriskt att registrera alla ronder från 2020?
 12. Det blir aldrig obligatoriskt att registrera sin rond. Detta då en handicaprond måste spelas enligt golfreglerna.

  Ronder du spelar själv utan markör, träningsronder där du inte spelar enligt golfreglerna eller ronder då du spelat en spelform som inte är godkänd som handicaprond, får inte registreras i systemet.

  Vi uppmuntrar dock till att spela enligt golfreglerna och registrera så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Det ger dig en så rättvisande handicap som möjligt.

Generella frågor om världshandicapsystemet:

 1. Vilka är fördelarna med ett världshandicapsystem?
 2. Globalt

  Golf spelas i många länder, i olika format och uppsättningar på många typer av golfbanor. Med världshandicapsystemet blir det möjligt för alla golfare att spela på rättvisa grunder och mäta sig med sina tidigare resultat eller jämföra handicap med miljoner golfspelare över hela världen, oavsett var du spelar.

  Mer rättvisande

  Ett snittsystem är mer rättvisande och speglar bättre din faktiska spelstandard. I dag har vi ett system som i mångt och mycket baseras på vår allra bästa förmåga. Vi kan spela dåligt en hel säsong och sedan slå till med 44 poäng och en storsänkning. Med världshandicapen kommer vi få en mer rättvis handicap som mer speglar vår aktuella spelstandard och som baseras på ett genomsnitt av de åtta bästa resultaten på de 20 senast registrerade ronderna,

  Kortare ronder

  Golfen kommer att bli mer tillgänglig för alla typer av spelare. Det blir inga handicapgrupper och alla får registrera både sällskapsronder och kortare ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål.

 3. Hur hänger världshandicapsystemet ihop med målet att snabba upp spelet?
 4. Världshandicapsystemet är skapat för att uppmuntra fler golfare att mäta och registrera sin prestation för att få en så rättvisande handicap som möjligt, men också för att göra golf roligare för alla.

  Därför är det viktigt att klubbarna utbildar nya golfare med högre handicap att plocka bollen upp vid det maximala hålresultatet och hålla ett bra speltempo.

  En annan fördel är att världshandicapen tillåter dig att registrera alla ronder du spelat, från 9-hålsronder och uppåt. Fler kan utöva golf med samma förutsättningar, även du som har mindre tid att tillgå.

 5. Kommer slope fortfarande att gälla?
 6. Ja, USGA Course Rating System (slopesystem) kommer att gälla för banvärdering i hela världen. Vi har haft det systemet i Sverige sedan länge, så för oss kommer det inte att bli någon skillnad. Samma slopetabeller kommer att gälla på svenska golfbanor, enda skillnaden blir att de kommer att gå upp till 54,0.

  Många andra länder har ett stort arbete med att värdera om alla sina golfbanor utifrån USGA Course Rating System.

 7. När max handicap blir 54, kommer det finnas banor med handicapgräns 36?
 8. Golfklubben/anläggningen beslutar precis som tidigare om det är några specifika krav för spel på deras banor, som handicapgräns eller andra krav.

  Redan i dag är det få klubbar som har en handicapgräns för att boka starttid och spela, och gissningsvis ytterst få som kommer att ha det fortsättningsvis. Det finns dock en del klubbar som har satt en max handicap per starttid. 

  Den allmänna rekommendationen är att golfklubbarna öppnar upp sina golfbanor och skapar bra och inkluderande verksamhet för alla typer av golfare, från plushandicap till 54,0. 

 9. Har golfspelare och klubbadministratörer fått tycka till?
 10. Ja. Arbetsgruppen har tagit in synpunkter från golfare och golfklubbadministratörer över hela världen via en onlineundersökning som fick över 52 000 svar. 76 procent av de tillfrågade var positiva, 22 procent neutrala och 2 procent negativa.

  Dessutom har det genomförts fokusgrupper på fem marknader i Europa, USA och Sydamerika som gett värdefull feedback.

Frågor rörande utlandsspel:

 1. Kan jag registrera ronder jag spelar utomlands?
 2. Ja, vi rekommenderar att registrera så många ronder som möjligt, var i världen de än spelas.

  Det du behöver göra är att ta reda på course rating och slope rating för den bana och tee du spelar och fylla i det i Min Golf när du registrerar ronden. Du hittar ofta dessa värden på klubbens hemsida, slopetabell eller scorekort.

 3. Jag är medlem i en svensk och en utländsk klubb. Vilken klubb hanterar min handicap?
 4. Du bestämmer vilken av dina klubbar som är din hemmaklubb och ska hantera din handicap och informerar de övriga klubbarna om ditt val. Sedan ska du registrera alla ronder du spelar, oavsett land, i det valda landets system (till exempel Min Golf om du väljer en svensk hemmaklubb).

 5. Jag är medlem i en svensk och en utländsk klubb. Kommer systemen att vara sammankopplade?
 6. Nej, de kommer inte att vara sammankopplade. Om din handicap ändras behöver du kontakta den klubb du inte valt för att hantera din handicap (se frågan ovan), så får de manuellt ändra i det landets handicapsystem om du vid tillfälle ska spela tävling där.

 7. Var hittar jag course rating, par och slopevärde på utländska banor?
 8. På plats på aktuell bana eller på den klubbens hemsida. Dessutom har appen Golf GameBook dessa fakta om majoriteten av alla golfbanor i världen.

Mer information om världshandicapsystemet (World Handicap System) finns på den globala sidan whs.com som drivs av de två stora golforganisationerna R&A och USGA.

Hittar du inte svaret på din fråga, kontakta:

Avatar porträttbild. Blå färg.