Att spela internationella tävlingar är ett utmärkt sätt samla på sig mer erfarenhet av andra typer av banor än de vi har i Sverige samt att utveckla sin golf och sig själv som person.

Det är också ett bra sätt att förlänga säsongen och prova på att tävla utanför Sverige. Sist men inte minst är det roligt!

Är du intresserad av att spela en internationell tävling i Europa kan du gå in på EGA:s kalender eller i USA American Junior Golf Association (AJGA) för att se vilken tävling som kan passa dig. Nedan finns ett urval av internationella amatörtävlingar av varierande nivå där även landslaguppdrag finns inkluderade. Kontakta Linda Appelblad om du har frågor om anmälan eller liknande.

Förslag på internationella tävlingar

Damer

Herrar

Gemensamma

Den internationella amatörtävlingen kan ingå i SGF Golf Ranking förutsatt att

  1. Tävlingen måste ingå i World Amateur Golf Rankings (WAGR)

  2. Minst en svensk spelare som ska delta i tävlingen måste innan tävlingens första speldag ansöka om att få tävlingen inkluderad i SGF Golf Ranking.

Läs mer och hitta tävlingar på någon av de internationella sajterna

EGA (Europeiska Golfförbundet)
WAGR (World Amateur Golf Ranking)
AJGA (American Junior Golf Association)
FJT (Florida Junior Tour)

Engelska Golfförbundet
Skottska Golfförbundet
Global Junior Golf kalender

Ansökan för SGF Golf Ranking görs här

Ansökningsformulär rankinggrundande tävling (för arrangörsklubb)

Ansökningsformulär rankinggrundande tävling (för spelare)

OBS! Officiella landslagsuppdrag inkluderas per automatik, ingen ansökan behöver göras.

Poängsättning

För att tävlingen ska registreras i SGF Golf Ranking så snart som möjligt måste minst en svensk spelare i startfältet skicka in eller meddela länk till en komplett resultatlista till SGF Tävlingskansli (på ranking@golf.se) så snart tävlingen är avslutad. Om ingen resultatlista meddelas kommer SGF Tävlingskansli att söka fram resultatlistan vilket kan resultera i en viss fördröjning innan poängen registreras i SGF Golf Ranking.

Tävlingsvärdet för tävlingen sätts efter en fast poängskala baserad på vilken gradering tävlingen har fått på WAGR. Se tabellen nedan. Poäng per placering fördelas enligt den normala fördelningskurvan för SGF Golf Ranking. Samtliga svenska spelare i tävlingen inkluderas oavsett om de personligen har ansökt om att inkludera tävlingen eller ej

WAGR Elite A B C
Tävlingsvärde SGF Golf ranking 1000 poäng 800 poäng 600 poäng 400 poäng
WAGR D E F G
Tävlingsvärde SGF Golf ranking 250 poäng 175 poäng 125 poäng 50 poäng

Läs mer om poängsättning i rankingmanualen

I de flesta europeiska tävlingar tas spelarna ut på vilken World Amateur Golf Ranking de har. Detta benämns ofta som top2500 på WAGR sedan i handicap-ordning. Har du frågor om ranking kan du kontakta Magnus Grankvist.

För mer information, kontakta oss

Porträttbild på Linda Appelblad med axellångt hår och mörkblå tröja
Porträttbild på Magnus.